Методи Чимев
Една фирма само изяви желание да ремонтира две от улиците в Дупница, които са заложени за цялостно изграждане и преасфалтиране. „Димчо Дебелянов“ и „Кокиче“ се оказа, че не са особено атрактивни за фирмите и след като бе удължен веднъж срока заради липсата на минимум 3 оферти, накрая бе отворена според Закона, подадените за нея.
„Дупница 2018“ ДЗЗД, в която влизат „Руен Холдинг“ и „Инфраконструкт“ са с предложение от 62 304 лв без ДДС за ул. „Димчо Дебелянов“.
Същото ДЗЗД е и единствено подало документи за „Кокиче“ с оферта от 36 744 без ДДС.
Комисиите ще разгледат документите и предстои сключване на договор, за да стартират ремонтните дейности.