Адвокат Божкова съди за обида кмета на Радомир Пламен Алексиев, той прати в съда двама адвокати с болничен

Адв. Благойка Божкова

Адвокат Благойка Божкова изправи на подсъдимата скамейка кмета на Радомир Пламен Алексиев. Градоначалникът е подсъдим за обида и клевета, в четвъртък съдия Ваня Горанова даде ход на делото.

На делото в отсъствието на кмета адвокатите му Тезгюл Лютфиева и Митев представиха болничен, с което извиниха отсъствието му.

Пламен Алексиев

В предаване на Люба Кулезич Алексиев си позволил обидни квалификации, които засегнали честта и достойнството на уважавания адвокат Божкова. Божкова би тревога, че в службата по вписванията при Радомирския районен съд за периода от 10.07.2002 година до 10.07.2012 година ГПК ”Наркооп”-Радомир е вписала 53 сделки, от които 22 са за придобиване на общински имоти по давностно владение. Това не би могло да стане без съдействието на бившите кметове на Радомир, тъй като от общината са издавани необходимите документи за изповядване на сделките. Вместо да актуват тези имоти като общински, те издават документи на кооперацията за снабдяване с нотариални актове за собственост върху недвижими имоти, които веднага се препродават на трети лица.

 Заради разкритията Божкова е поканена да участва в предаването на Люба Кулезич. В същото предаване участва и Алексиев с право на отговор. Така той заявява, че с действията си Божкова внушавала липса на уважение към институциите, въпросните сделки са от 2000 година, тогава нямало мораториум върху земите, тези сделки са станали с решението на Общинския съвет, а Пламен Алексиев е кмет на Радомир през 2011 година.

В тъжбата си Божкова твърди, че Пламен Алексиев не е казал истината, че нотариалните актове на ГПК ”Наркооп”-Радомир за собственост на недвижими имоти по давностно владение са за периода 2000-2012 година, а не преди това. Що се отнася до мораториума, то той не е след 2000 година, а от 1996 година.

Алексиев заявил още, че Божкова губи делата, но си получава хонорарите и че тя си прави реклама на негов гръб. Божкова е категорична, че няма загубено дело, заведено от общината срещу кооперацията, а има десет спечелени, по които общината имала да получава суми от 70 000 лева ведно с лихвите върху тези суми. Кметът Пламен Алексиев не само отказвал да й съдейства, но й създавал пречки при организиране на защитата. Това наложило да подаде молби до председателя на Адвокатска колегия-Перник, до Окръжен съд-Перник и до самия Пламен Алексиев, че се отказва от защитата по три дела. Делата са довършени от главния юрисконсулт на общината Аделина Антова.

В предаването кметът Пламен Алексиев заявил, че е викал в кабинета си адв. Божкова, за да върне документи, предадени й от него във връзка с водените от нея дела, като я заплашил, че ще я даде за самоуправство, ако не ги върне. Адвокат Божкова е категорична, че това не е истина, а имало за цел да я злепостави. Тя е получила писмо от кмета и му е отговорила, че всички документи, с които е разполагала, се намират в кориците на делата, които са водени от нея и спечелени за общината.

Според Пламен Алексиев всички прехвърляния на земи са законни, а обвиненията на Божкова са неверни и тя си прави реклама на негов гръб. Във връзка с изнесена от адв. Божкова информация във в. „Вяра” Пламен Алексиев подал жалба срещу нея до Пернишката адвокатска колегия, прилагайки вестник „Вяра“. Пернишката адвокатска колегия са взели решение, че Божкова не е нарушила Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, а е изразила личната си гражданска позиция по обществено важни въпроси. Решението е потвърдено и от Висшия адвокатски съвет-София.