Адв. Благойка Божкова: Кметът на Радомир Пл. Алексиев хвърли 3000 лв. по адвокати, за да го бранят в съда, някои жители на Ковачевци са го виждали да ходи на гости на прокурор, с който си разменят кибритени кутийки

Адв. Благойка Божкова

Фрапантни случаи са издаването на документи за снабдяване на кооперация ГПК ”Наркооп” с нотариални актове за собственост по давностно владение върху имоти, бивша собственост на банки и препродажбата им на трети лица…, каза адвокатката

 

Кметът  на Радомир   Пламен Алексиев е подал тъжба в Софийския районен съд, наказателната колегия срещу мен за това, че в предаването „Честно казано” по телевизия BIT на 20.07.2017 година съм разпространила клеветнически твърдения по отношение на него, с което съм засегнала честта и достойнството му на публична личност. Това съобщи в писмо до в. „Вяра” адв. Благойка Божкова от Радомир. Ето какво написа още тя в писмото си: „ Освен търсене на наказателна ми отговорност, той претендира да му бъдат присъдени 10 000/десет хиляди /лева като обезщетение за претърпени морални вреди.

Пламен Алексиев

За завеждане на делото срещу мен кметът Пламен Алексиев е ангажирал двама софийски адвокати срещу скромната сума от 3 000/три хиляди/лева. Аз като професионалист се защитавам сама. Парадоксът е в това, че кметът Пламен Алексиев ме съди за изнесени факти в предаването, за които той самият поръча и подписа сигнала до Главния прокурор на Р България срещу закононарушенията в общината, но след това много бързо промени своите интереси. Желателно е да предостави на гражданите този сигнал.

                    Пламен Алексиев заявява, че съм казала лъжи в предаването, твърдейки, че е източвана общинската собственост от публични личности чрез употреба на влияние на власт и при конфликт на интереси, че за периода от 10.07.2002 година до 10.07.2012 година ГПК”Наркооп”-Радомир е вписала 53 броя сделки, от които 22 броя са за придобиване /присвояване/ на общински имоти по давностно владение чрез обстоятелствена проверка по време на наложен мораториум за придобиване на собственост по давност върху държавни и общински имоти, което не би могло да стане без съдействието на бившите кметове на Радомир, тъй като от общината са издавани необходимите документи за изповядване на сделките. Вместо да актуват тези имоти като общински, по нареждане на кметовете са издавани документи на кооперацията за снабдяване с нотариални актове за собственост върху недвижими имоти, които веднага се препродавали на трети лица. Поставя се въпроса-къде са парите-в кооперацията или в общината?

                       В тъжбата си срещу мен кметът Пламен Алексиев твърди, че това не е вярно, тъй като той е кмет от 2011 година, а сделките са до 2000 година, тоест много време преди да стане кмет. Аз разполагам с необходимата справка от службата по вписванията при Радомирския районен съд/това е службата, която издава компютърна разпечатка след 2002 година, когато е въведена системата/ и ще докажа, че съм била права, че не клеветя, а напротив, кметът твърди неистини, тъй като мораториума-забраната да се придобиват по давност държавни и общински имоти е от 1996 година с публикуването на ЗДС и ЗОС и до 31.12.2014 година. Кметът Пламен Алексиев ме набеждава пред надлежен орган на властта, какъвто е съдът, че в предаването съм заявила неистина относно тези сделки, тъй като общинските имоти са продадени на ГПК”Наркооп”-Радомир през 2000-2002 година с решение на Общинския съвет. Искам да подчертая, че не става въпрос за сделки, а присвояване на общински имоти чрез обстоятелствени проверки по давностно владение. Що се отнася за сделки, гласувани от Общинския съвет-Радомир от промяната до момента, ще разберете какви според мен продажни и неграмотни общински съветници са продали не само общински имоти, но и улици, които са публична общинска собственост. Фрапантни случаи са издаването на документи за снабдяване на кооперацията с нотариални актове за собственост по давностно владение върху имоти, бивша собственост на банки, национализирани, и препродажбата им на трети лица, а някои от сделките са изповядани направо с чужди нотариални актове. Само за два такива имота кооперацията е получила около 300 000 лева. Това е абсолютно недопустимо при съществуващата забрана/мораториума/, а може би прокуратурата не е била на този урок.

                       Кметът Пламен Алексиев твърди, че ГПК”Наркооп”-Радомир разполага с писмени документи за собственост на сградите, построени в общински имоти и кооперацията е собственик по силата на §26 от Закона за кооперациите, поради което твърденията ми целят единствено неговото злепоставяне. Законът за кооперациите не са отнася за общинска собственост, а тази разпоредба се е ползвала от общински служители за даване на документи с цел присвояване на имотите, използвайки правната неграмотност на своя кмет или евентуално неговата корумпираност. Това е всеобщо мнение, тъй като в общината има трима юристи, които не реагират на закононарушенията, а се стремят да ги прикриват. Всеки с морал би следвало да напусне, а кметът ги прикрива пред разследващите органи. Задавам си въпроса-това негово мнение кога се породи-когато написахме сигнал до прокуратурата и той беше страшно възмутен от присвояването на общинските имоти, или сега, когато масово се разпродават общински имоти и хората твърдят под сурдинка за лични облаги. По мое мнение, този човек разчита на прокуратурата на всички нива, включително от Върховна касационна прокуратура, а някои жители на с.Ковачевци са го виждали да ходи на гости на прокурор, с който си разменят кибритени кутийки. Вече се говори в града, че има и човек в Специализираната прокуратура. За сега няма да споменавам за връзките му в съдилищата, само ще спомена, че по мое дело с него изчезна съдебния протокол-мистериозно изчезна както файла, но който бе записан протокола, така изчезна и аудиозаписа.

                        Това дело бе насрочено за 08.01.2018 година. Тогава присъстваха както Пламен Алексиев, така и аз. По искане на кмета Пламен Алексиев бе разпитан един свидетел, доктор-негов приятел, който заяви, че в резултат на изнесеното от мен в това предаване той вдигнал захарта, холестерола, че се нуждае от лечение, че го е било срам да се движи в града, да ходи да пазарува до магазина. Интересни факти, които едва ли са истина, като се има предвид, че той е кмет на града, че всеки ден е ходел на работа, срещал се е с общинските служители, с граждани на общината, присъствал е на сесии на Общинския съвет, внасял е докладни, а заболяванията му датират много преди излъчването на предаването.

                        Делото бе отложено за друга дата, тъй като съдията влезе в залата и ни съобщи за изчезването на съдебния протокол и че делото започва отначало.

                        Разрешавам на председателя на Общински съвет-Радомир да информира съветниците как вървят делата между кмета Пламен Алексиев и мен, тъй като всяка сесия започва с устна информация за делата, като му давам съвет да не прикрива моите сигнали за извършени престъпления”, пише в писмото си адв. Божкова.

Още по темата четете тук

Адвокат Божкова съди за обида кмета на Радомир Пламен Алексиев, той прати в съда двама адвокати с болничен

 

Председателят на ГПК ”Наркооп”-Радомир Димитър Раински на прокурор за съмнителни сделки, предшественикът  му Стефан Велинов теглил кредити, кооперацията увиснала с дългове над 100 000 лв.

 

 

Адв. Божкова в сигнал до ОбС-Радомир: ГПК ”Наркооп” продава спорни обекти – част от терена на Винпром, 2 магазина и ресторант, защо кметът Алексиев издава така щедро документи на кооперацията?