Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ избра новите заместник-ректори

На първото си заседание Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за мандат 2019-2023 г. избра нови заместник-ректори.

За образователните дейности в университета ще отговаря доц. д-р Ицка Дерижан, за научноизследователската дейност и докторантското обучение – доц. д-р Иванка Станкова, а за новия ресор „Информационно обслужване, медии и кариерно развитие“ – проф. д.изк. Йордан Гошев.

Доц. д-р Ицка Дерижан е заместник-декан на Факултета по педагогика и дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Научните й интереси са в областта на предучилищната педагогика, технологиите на преподаването по математика за детска градина, социалното консултиране за деца и семейства в риск, приобщаващото образование и др. Доц. Дерижан има над 80 публикации у нас и в чужбина. Участвала е в повече от 20 международни и национални проекта, като в шест от тях е ръководител. Автор е на одобрени и внедрени от МОН учебни програми и образователни блокове за учители и студенти на национално и международно ниво.

Доц. д-р Иванка Станкова е ръководител на катедра „Химия“ в Природо-математическия факултет. Автор е на над 50 публикации, има две заявление за патент, свързани с химични модификации на лекарствени средства, прилагани при лечение на болестта на Паркинсон. Научните й интереси са свързани с медицинската химия (Химични модификации на лекарствени препарати, прилагани при лечение на невродегенеративни заболявания). Доц. Станкова има над 5 специализации – постдокторска специализация в Института по фармацевтична технология и биофармация в Марбургския университет, Германия, специализация в Института по органична химия в Тюбингенския университет „Еберхард и Карл“, Германия, стипендия на ДААД в Университета в гр. Падерборн, Германия и др.

Проф. д.изк Йордан Гошев завършва висшето си образование в НМА „Проф. П. Владигеров“, специалност „Пиано“ и специалност „Композиция“. Декан е на Факултета по изкуствата два мандата. В момента е ръководител на катедра „Музика”. Проф. Гошев е артистичен директор на Националния студентски фестивал на изкуствата. Той е лауреат на множество национални и международни конкурси по композиция. Автор е на симфонична, камерна, вокална и театрална музика, която е изпълнявана в цяла Европа.