Андон Ризов спря ОбС-Сандански да хариже 120 дка златни земи на крупен земеделец, незаконната „Орхидея” още ще цъфти в центъра (ВИДЕО)

Андон Ризов

Явор Аргиров, Илия Георгиев и Виолета Ждрапанска скочиха срещу журналист на „Вяра”: Нагла си, не ни снимай

Андон Ризов: Някои съветници не искат да показват истинските си лица, докато са в залата

Общинският съветник от БСП Андон Ризов и лидерката на БСП Снежана Стоянова в качеството й на юрист на община Сандански успяха да пометат като торнадо жестоки далавери, замислени от комбина общински съветници от различни политически сили, които се поставяха в услуга на частни бизнес интереси.

Георги Синански, Явор Аргиров, Кирил Ханджийски, Румен Пачов, Звездан Гацев
В. Ждрапанска

Съветниците на ВМРО и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”, начело с Явор Аргиров, се опитаха да угодят на крупен земеделски производител и собственика на незаконното заведение „Орхидея“ до общината пред гимназията. То е разположено в зелени площи публична общинска собственост.

 

Красимир Станков, Костадин Станоев, Яне Янев, Илия Георгиев, Калин Терзийски и Румен Гърчев

„Давайте да гласуваме, нали се разбрахме. Ако има нещо, нали знаете, областният управител може да го върне, може и да не го върне“, призова с целия си хъс Явор Аргиров. Той нападна журналист на вестник „Вяра“, като се опита да забрани снимането на сесията в залата и да възпрепятства работата. След като не успя, съветниците на ВМРО, на Яне Янев и НФСБ изпаднаха в пристъп на гняв и употребиха ругатни и обиди по наш адрес.

Снежана Стоянова

„Ти си нагла, вън от залата, няма да снимаш“, изсъска и заклати глава най-едрият сред съветниците на Яне Янев Илия Георгиев. Той беше извадил най-строгия си поглед, за да смразява.

Николай Шаламандов, Антон Цанев, Димитър Станоев, Илия Георгиев, Калин Терзийски

Към обидите му се присъедини и съветничката от НФСБ Виолета Ждрапанска. Част от грозното поведение на съветниците, които безразборно вземаха думата в залата, без да се съобразяват с правилника, особено Явор Аргиров, за когото не съществуваше правилник за дуплики и реплики, сме запечатали на видеозапис, който може да видите във фейсбук страницата ни и на сайта на вестник „Вяра“.

Янко Янков, Георги Батев, Васил Попов, Стоян Ангов

Явор Аргиров беше хванат от камерата на вестник „Вяра” на сладка раздумка по време на сесията, докато се обсъждаха важни точки от дневния ред, касаещи гражданите. Сцената може да видете на видео във фейсбук страницата.

За да не чуват изказванията на съветниците и да се затруднява допълнително работата на медията, микрофоните бяха изключени.

Съветниците бяха твърдо решили да предоставят без търг над 120 дка златни земеделски земи в землището на село Ново Ходжово на неизвестния в Сандански Росен Димоларов, управител на „ДИА Консулт“ ООД.

„Просто искате да направите подарък. Част от тези земи може да са частна собственост, но ви сте готови да направите така, че хората да гледат как други печелят от техните имоти. Имотите не са вписани в правилника за стопанисване на общинските имоти, няма ги там. Това трябваше да бъде първата ви работа. Няма скици за имотите, няма никаква документация. Как не ви е срам“, викна Андон Ризов.

Номерът трябваше да мине само с един хвърчащ лист от „ДИА консулт”, на който пише „до председателя на Общинския съвет Георги Георгиев“. Следват три реда от Росен Димоларов, който съобщава, че е собственик на земеделски земи и е регистриран земеделски производител в землището на село Ново Ходжово. „С оглед разширяването на дейността ни като земеделски производител и създаване на устойчиво земеделие, бихме желали да наемем за срок от 10 години имотите в землището на същото село.“ Следва изброяване на имотите, които общо са над 120 дка. Втората гореща точка на сесията беше съдбата на незаконно заведение в центъра на града до общината и гимназията. Името на заведението, което се простира на 100 кв., е „Орхидея“. Цял Сандански е потресен, че „Орхидея“ съществува от десетилетия, разположено на общинска собственост, предназначена за градинка. Вместо цветя там цъфти павилион, кафе- сладкарницата. От него собствениците печелят хиляди с години, без да внасят нито стотинка в касата на общината. Тъй като „Орхидея“ е трън в очите на санданчани, особено в центъра, Цветан Димитров, който е юрист, призовава съветниците да се погрижат за градинката и да я запазят като публична общинска собственост. Той и съседите му са внесли жалби до съветниците заведението да бъде премахнато и градинката да изпълнява предназначението си. Според хората търговският обект е незаконен, построен е от „Хлебопроизводство“-гр. Сандански през 70-те години. Тъй като по действащия Подробен устройствен план, одобрен със заповед № 212 от 15.10.1993 г. въпросният търговски обект не е нанесен в УПИ -7, кв. 88.

„Фирма „Св. Врач 2003“ ООД – гр. Сандански се опитва да се легитимира като собственик на част от общинския имот, като с нотариален акт е констатирано право на собственост върху 230 кв. м земя от несъществуващо УПИ в кв. 88. Представени са документи с невярно съдържание, като част от тях липсват в архива на общината. Със заповед № 17-105 от 09.03.2016 г. на началника на СГКК-Благоевград отказва изменение на кадастралната карта, кадастралните регистри, заявени от „Св. Врач 2003“. Исканията им за изменение и коригиране на границите на поземления имот не са уважени поради установена грешка със спор за материално право. Това правно основание на община Сандански да предприеме мерки по обезсилването на нотариален акт № 135 на собствениците, тъй като имотът, за който претендира „Св. Врач 2003“, е публична общинска собственост“, разкри Цветан Димитров, който от името на санданчани иска съветниците да защитят интереса на гражданите. „При непредприемане на действия от ваша страна като стопани на тази собственост за предявяване на иск в съда и отнемане на този нотариален акт или неговото обезсилване, ще бъде информирана не само обществеността в града, но и цяла България чрез медиите“, пише в писмото си до съветниците и общинарите Цветан Димитров.

Любопитна подробност е фактът, че в двете докладни не е вписано кой е вносител. За всички останали докладни от дневния ред вносител е Кирил Котев, който не беше в залата. Разбра се, че той е в отпуск. Антон Ризов съобщи, че градоначалникът е изпратил писмо до общинските съветници, в което заявява своето становище по въпроса. А именно: „Търговският обект павилион, кафе-сладкарница „Орхидея“ е изграден в УПИ -7 кв. 88, отреден за озеленяване, одобрен със заповед № 215 от 15.10.1993 г. на кмета на община Сандански. Същият е отреден за обществено ползване парк със съставен акт за публична общинска собственост № 6 от 13.10.1998 г. След одобряването на кадастрална карта на град Сандански със заповед № РД -18-80 от 11.11.2009г. на ИД на АГКК – гр. София за същия УПИ, предстваляваща поземлен имот с начин за трайно ползване „обществен селищен парк градина, предназначение, урбанизирана територия“ е съставен акт за публична общинска собственост № 764 от 18.01.2018 г.“, казва кметът и уточнява, че кафе-сладкарница „Орхидея“ е поземлен имот със статут на временен обект. „Съгласно нотариален акт с констатиране право на собственост № 135, том 4, дело № 703 от 29.11.2007 г. на основание приватизационна продажба „Св. Врач 2003“ ЕООД е признат за собственост на павилион кафе-сладкарница „Орхидея“ със засторена площ от 90 кв. м ведно с прилежащия поземлен имот.“

Андон Ризов поиска точката за отдаването на Ново Ходжово непременно да отпадне от дневния ред. Подкрепиха го само съветниците от РЗС и точката остана за гласуване. Тъкмо преди тя да бъде подложена на гласуване, председателят на Общинския съвет изненадващо реши да я оттегли. Това стана не сутринта, а следобеда след 14 часа след почивката.

„Нещо се случи, някой ги предупреди, че ако сега гласуват предложението с всичките му закононарушения и областният управител го върне, ще им отнеме поне 3 месеца, докато стъкмят документите. Както са стъкмени при заведението. Затова сметнаха да внесат точката на следващото заседание или на извънредна сесия съвсем скоро. Така спестиха време. А що се отнася до заведението, и тук точката беше изтеглена, и то пак с цел хората, които са се настанили там незаконно, няма значение кои са, да продължават да си печелят пари. Какво тук значи някаква си общинска собственост?“, обясни Андон Ризов. Междувременно съветниците дадоха картбланш на социолога Кънчо Стойчев, управител на „Дорго Ла Виня“ ООД, да ползва минерална вода от минерално находище село Хотово, общ. Сандански. Социологът си вдигнал страхотен почивен комплекс в селото и сега ще ползва 0,27 л в сек. минерална вода. Единствен протестира общинският съветник от ГЕРБ Васил Попов. „Много лесно раздавате водата на чуждоземци. Вода няма за местните хора. Хората няма с какво да се топлят, липсва топла вода за живеещите в селото. За тях не може“, протестира Попов.

„Общинският съвет трябваше да вземе решението за обезсилването на нотариалния акт за „Орхидея“ и по този начин да задължат кмета да вземе мерки по опазването на общинската собственост. Нотариалният акт е незаконен. Кмета прави му чест, че е дал обяснение, снощи в последния момент преди сесията е изпратил писмо до нас. В него той казва, че това си е терен публична общинска собственост, отреден за озеленяване. Но иска подкрепата на Общинския съвет, за да си изпълни задължението. Ето защо съветниците решиха да го махнат от дневния ред и да го оставят без разглеждане. Тръгна да се гледа точката, председателят я оттегли, защото когато една точка се гледа и не се вземе „правилното решение“, тогава тя не може да се предложи на следващо заседание, а чак на третото. Нали видяхте при гласуването как определена група диктуваше какво да стане. И после изведнъж се съгласиха с мен. Става въпрос за ВМРО и обединението „Ал. Стамболийски“, начело с Аргиров. Те лобираха, но ВМРО по-скоро се намесиха за земята, а не за този обект. Що се отнася до земите, те не са включени в програмата за отдаване под наем на община Сандански. Второ, няма справка дали тези земи не са отдадени вече под наем на други лица. Има специален регистър, тези земи ги няма там. Общината не е приложила този документ, че тези земи са свободни за продажба и отдаване под наем, липсва такъв документ. Когато се иска такова нещо, е необходим и предварителен договор, който да се представи пред ОбС. Необходима е и оценка от лицензиран оценител за това колко струва земята и какъв наем трябва да иска общината. Общинските съветници имат право да коригират оценката, като нямат право да я занижават. На каква цена ще му дадат нивите? Май искаха да му ги подарят. Нямаше нищо от това, което изброих. Изведнъж председателят каза, че иска точката да отпадне секунди преди гласуването, а не в началото на заседанието в 9 часа сутринта. Не става така и стана скандал. И в крайна сметка се отложи точката за следващо заседание, защото, ако се гледаше, трябваше да чакат още 3 месеца и по-специално този, който иска да вземе земята, за да получи даром, както се казва. До 10 дка кметът може да отдава лично земя. Но над 10 дка се отива на търг с отдаване, тогава има много кандидати. Не познавам човека, който иска да вземе земята, но въпросът е принципен. Явор Аргиров си позволи да обиди юристката Снежана, да я напада. Тя едва не се разплака след обвиненията, че едва ли не аз съм получил предварителна информация от нея и се опитвам да саботирам решението. Аргиров я атакува с несъстоятелни обвинения в залата, но не е така. Той е некоректен, виждате какво прави, върти, суче… Той нападна мен, нападна юристката, нападна и вестник „Вяра“. Искам да ви кажа, че точно те наложиха заседанията да не се излъчват директно и го заложиха в правилника за работа на общинските съветници. Явно някои хора се страхуват да си покажат лицето пред избирателите. Затова нападнаха и вас. А аз искам, нека да ги видят хората чрез вашата камера как си защитават личните интереси и как мислят едно, пък гласуват друго. Говорят едно, а после гласуват друго. И нали видяхте, юристите бяха изработили готово решение, Георгиев даде на Аргиров да го прочете. Аргиров обаче се стресна и дори атакува с въпроса „кой е писал това решение, няма да го прочета“ и точката отпадна. Снежана Попова беше категорична, че някои от земите може да са на частни собственици, има такава информация. Отдаде ли се така земята чрез Общинския съвет, при това за 10 години, край. ГЕРБ внесоха в Общинския съвет и излезе решение – който не внесе заявление в общината до края на годината, че ще ползва земите си, общината има правото да ги преотдава на други. Това беше решено преди 2 години и то е в сила. Не искам така да се ощетяват хората. Не може те да гледат отстрани как някой друг печели от имотите им. Видяхте как и председателят на ОбС, и Явор Аргиров бяха на страната не на хората, а на страната на вносителите. Нали чухте, Аргиров се провикна „абе, давайте да го вземем това решение, пък областния управител ще видим.“ Значи когато е за наш човек, може да мине през Общински съвет, може да мине и при областния управител, така ли? На предходна сесия се опитаха да пробутат решение за животновъдите, чието разрешение за ползване на земи изтича, да минават на пряко договаряне, а то не става така. Така може, но само при нива до 10 дка. Тогава казах, че е противозаконно, Георгиев беше посъветван да изтегли докладната за земите, за да спести три месеца отлагане по закон. Ето защо дори в правилника записаха, че медиите може да присъстват на заседанията, но може да стоят на определени места, при това далече от съветниците. Освен това казаха, че думата се взема в залата само след предварително писмено заявление, и то от предния ден. Това го наложиха тази година. Но пък микрофоните ни бяха изключени. Те бяха технически изправни и вие от вестник „Вяра” правилно апелирахте да бъдат включени, но те не ги включиха. За съжаление е така.“

Тези съветници, които искат точката да отпадне, те лобираха за някой друг, не за интересите на общината. Това заведение е незаконно, защото земята е общинска, то няма разрешение да е там. И изведнъж някой си е извадил нотариален акт.

Общинският съвет извади от дневния ред съдбата на заведението по предложение на Явор Аргиров. Той скача, напада и саботира решението кметът да си свърши работата.

Съветниците уважиха желанията на Аргиров, а това, което аз поисках в началото, го отхвърлиха”, каза Андон Ризов.

 

https://www.facebook.com/305785516193236/videos/1464674116971031/

 

https://www.facebook.com/305785516193236/videos/1464747266963716/