Бившият зам-кмет Олга Китанова: Дангов излъга при отчета, че са му оставени само два проекта

Бившият зам.кмет по икономическите дейности на община Дупница Олга Китанова коментира отчета на кмета Първан Дангов за първите 100 дни от управлението му.

Причина за реакцията от страна Китанова е твърдението на Дангов, че има само два проекта оставени от предишното ръководство. „Във връзка с направения отчет за първите 100 дни на управление, бих искала да посоча „Какво удобно забрави да спомене Дангов в отчета си“. Главната му цел е да омаловажи свършената работа от предходния кметски екип. Той откровено излъга публиката, че са му оставени за изпълнение само 2 проекта, от които единия калпав. През цялата му предизборна кампания, която явно още продължава, се сипеха грозни обиди и лъжи към предишното ръководство на общината и очевидно това е единственото, което ще видим през остатъка на неговия мандат. По този начин един слаб човек прикрива собствената си некомпетентност. Лъжите за лошо финансово състояние на общината вече се сгромолясаха. Официално са изнесени данни за оставените милиони левове налични по сметки и именно с тези пари новото ръководство на общината си увеличи заплатите с невижданите 125% или иначе казано 5 човека струват близо 500 хил.лв. на година, а за 4 години това са 2 млн.лева. Ето ясно посочени оставените за изпълнение проекти с осигурено финансиране от стария екип на общината:

 1. Проект за изграждане на енергийно ефективно улично осветление – 1 494 107 лв.
 2. Проект за изграждане на Младежки център – 1 798 294 лв.
 3. Проект за аварийно почистване на реките – 1 562 602 лв.
 4. Проект за реконструкция на помпена станция Таушаница – 821 619 лв.
 5. Проект за ремонт на стадион Бончук – 2 400 000лв.
 6. Проект за изграждане на външни връзки, захранваща инфраструктура към регионално депо за отпадъци с финансиране от ПУДООС – 1 103 446 лв.
 7. Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване – 1 446 230 лв
 8. Саниране на 7 жилищни сгради с одобрено финансиране – 9 270 702 лв.
 9. Проект по Трансгранично сътрудничество с Крива Паланка – 975 000 лв
 10. Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Христаки Павлович“ – 1 500 000 лв.
 11. Подмяна на 8200 метра водопровод на село Джерман – 3 306 500 лв

Трябва да отбележа задължително и проектът за подмяна уличното осветление в 6-те големи села на общината. По отношение сключения договор, който отново новото общинско ръководство „бил спасил“, КЗК ясно се произнесе, че няма установено нарушение на закона. Санкцията е наложена поради това, че договорът е подписан преди получаване на решението. С подписване на този договор и глоба от 10 хиляди лева спасихме проект за 1,5 млн. лева в полза на общината, тъй като срокът на програмата бе изключително кратък 06.02.2024 година. В противен случай просто нямаше да се реализира и губещи щяха да са жителите на тези села. Ако този договор не беше добър и не решаваше голям проблем с големите села, новото ръководство можеше да го прекрати и да не го изпълнява, а не само да се оплаква. Равносметката показва, че освен милионите по сметките, новите управници наследяват изработени и спечелени проекти с осигурено финансиране за над 25 млн. лева. Това са фактите. Знаещите, можещите и търсещи истината дупничани трябва да бъдат критични и изискващи, да не се оставят да бъдат подведени от патоса на един артист“, се казва в коментара на Китанова до сайта ни.