Saturday, May 18, 2024
HomeАктуално от днесБившият полицай Петър Миланов, пенсионираната школска директорка Диана Николова, прокуристът Ташко Ташков...

Бившият полицай Петър Миланов, пенсионираната школска директорка Диана Николова, прокуристът Ташко Ташков напират за съдебни заседатели в Кюстендил

Комисията, начело със съветника Иван Андонов, ги въртя на огън с въпроса: Ако ви предложат подкуп, какво ще направите

08-04-01-komisia
От ляво надясно Владислав Паунов, Иван Андонов, Кирил Станчев, Мая Шишкова, Реонита Йорданова, Димитър Велинов, Любомир Васев

Кандидатите за съдебни заседатели в Районния съд-Кюстендил, сред които Диана Николова, Ташко Ташев, Петър Миланов, бяха препитани от специална комисия. На изпита се явиха 24-ма души от общо 25 допуснати по документи кандидати. Една от мераклийките пропуснала изслушването, тъй като се разболяла от грип. Сред познатите имена в залата бяха бившата директорка на Професионалната гимназия по туризъм „Н. Й. Вапцаров“ Диана Николова, която вече е пенсионер, прокуристът на „Овергаз” Ташко Ташев, общински съветник от БСП в мандата на покойния Кирил Алексов като кмет на Кюстендил, на експолицая от Икономическа полиция и бивш съветник от РЗС Петър Миланов. Последният бе и кандидат за кмет на община Невестино.

Временната комисия по събеседването бе председателствана от  Иван Андонов, съветник от Коалиция „Кюстендил“. В състава влизаха още Кирил Станчев, Мая Шишкова, Димитър Велинов, Реонита Йорданова, Владислав Паунов, Любомир Васев. „Кандидатите за съдебни заседатели в Кюстендил показаха добри познания по време на публичното изслушване. Някои от тях вече са били и до този момент съдебни заседатели. Хубавото е това, че има и представители от социалните и педагогическите дейности. Подбрали сме най-качествените от всички, които кандидатстваха”, каза Иван Андонов. Предстои да бъде изготвен протокол от публичното изслушване, а след това на заседанието на Общинския съвет ще бъдат гласувани имената на кандидатите за съдебни заседатели.

Сред най-атрактивните въпроси, които се задаваха, бе: ако ви предложат подкуп, какво ще направите. „Това е напълно логичен въпрос, като очакваният отговор, който трябваше да се каже, е, че ще уведомят административния ръководител на съда“, коментираха представители на комисията. Много от съдебните заседатели се усетиха и отговориха правилно. Другата уловка, която бе въпросът какво ще направите, ако не се съгласите с присъдата, дадена от съдията. „Известно, че съдебните заседатели са равнопоставени със съдията и с мнението си могат да обърнат наложеното наказание. Вариантите им са да подпишат решението с особено мнение“, коментираха участниците в препитването.

Задавани бяха и стандартните въпроси от типа защо се кандидатирате, нещо, което желаещите вече са посочили в мотивационното писмо.

Част от обществото не разбира каква е ролята на съдебния заседател, заяви Михаела Крумова, председател на Общински съвет – Кюстендил, която присъства на изслушването на кандидатите. Според нея по-голямата част от хората си мислят, че съдебните заседатели просто стоят до съдията, а всъщност те имат решаващ глас при постановяване на присъдата и при определяне размера на наказанието, когато присъдата е осъдителна. „Доста голяма част от кандидатите за съдебни заседатели вече са били един мандат. Те са запознати с института на съдебния заседател в съдебния процес, запознати са с правомощията. Това са хора, които знаят какво правят. Статутът на съдебния заседател е много важен”, каза Михаела Крумова.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular