Бившият полицай Петър Миланов, пенсионираната школска директорка Диана Николова, прокуристът Ташко Ташков напират за съдебни заседатели в Кюстендил

Комисията, начело със съветника Иван Андонов, ги въртя на огън с въпроса: Ако ви предложат подкуп, какво ще направите

08-04-01-komisia
От ляво надясно Владислав Паунов, Иван Андонов, Кирил Станчев, Мая Шишкова, Реонита Йорданова, Димитър Велинов, Любомир Васев

Кандидатите за съдебни заседатели в Районния съд-Кюстендил, сред които Диана Николова, Ташко Ташев, Петър Миланов, бяха препитани от специална комисия. На изпита се явиха 24-ма души от общо 25 допуснати по документи кандидати. Една от мераклийките пропуснала изслушването, тъй като се разболяла от грип. Сред познатите имена в залата бяха бившата директорка на Професионалната гимназия по туризъм „Н. Й. Вапцаров“ Диана Николова, която вече е пенсионер, прокуристът на „Овергаз” Ташко Ташев, общински съветник от БСП в мандата на покойния Кирил Алексов като кмет на Кюстендил, на експолицая от Икономическа полиция и бивш съветник от РЗС Петър Миланов. Последният бе и кандидат за кмет на община Невестино.

Временната комисия по събеседването бе председателствана от  Иван Андонов, съветник от Коалиция „Кюстендил“. В състава влизаха още Кирил Станчев, Мая Шишкова, Димитър Велинов, Реонита Йорданова, Владислав Паунов, Любомир Васев. „Кандидатите за съдебни заседатели в Кюстендил показаха добри познания по време на публичното изслушване. Някои от тях вече са били и до този момент съдебни заседатели. Хубавото е това, че има и представители от социалните и педагогическите дейности. Подбрали сме най-качествените от всички, които кандидатстваха”, каза Иван Андонов. Предстои да бъде изготвен протокол от публичното изслушване, а след това на заседанието на Общинския съвет ще бъдат гласувани имената на кандидатите за съдебни заседатели.

Сред най-атрактивните въпроси, които се задаваха, бе: ако ви предложат подкуп, какво ще направите. „Това е напълно логичен въпрос, като очакваният отговор, който трябваше да се каже, е, че ще уведомят административния ръководител на съда“, коментираха представители на комисията. Много от съдебните заседатели се усетиха и отговориха правилно. Другата уловка, която бе въпросът какво ще направите, ако не се съгласите с присъдата, дадена от съдията. „Известно, че съдебните заседатели са равнопоставени със съдията и с мнението си могат да обърнат наложеното наказание. Вариантите им са да подпишат решението с особено мнение“, коментираха участниците в препитването.

Задавани бяха и стандартните въпроси от типа защо се кандидатирате, нещо, което желаещите вече са посочили в мотивационното писмо.

Част от обществото не разбира каква е ролята на съдебния заседател, заяви Михаела Крумова, председател на Общински съвет – Кюстендил, която присъства на изслушването на кандидатите. Според нея по-голямата част от хората си мислят, че съдебните заседатели просто стоят до съдията, а всъщност те имат решаващ глас при постановяване на присъдата и при определяне размера на наказанието, когато присъдата е осъдителна. „Доста голяма част от кандидатите за съдебни заседатели вече са били един мандат. Те са запознати с института на съдебния заседател в съдебния процес, запознати са с правомощията. Това са хора, които знаят какво правят. Статутът на съдебния заседател е много важен”, каза Михаела Крумова.