Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионДупница„ВиК - Дупница” търси доставчик на горива за 144 000 лв.

„ВиК – Дупница” търси доставчик на горива за 144 000 лв.

Фирма, която да ги снабдява с горива, търсят от „В и К – Дупница” ЕООД. От ръководството обявиха обществена поръчка за доставка на горива чрез стоковата борса за автомобилите на дружеството. Прогнозните количества за 36 месеца по видове горива. +/- 20 %: безоловен бензин А95Н – 86 4000 литра, дизелово гориво – 23 760 литра, газ пропан-бутан – 23400 литра. Количествата са прогнозни и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Продължителността на борсовия договор е 36 месеца, считано от датата на подписването му. Мястото за изпълнение на поръчката – бензиностанциите на изпълнителя, разположени на територията на Дупница и страната. Обектите /бензиностанциите/ на изпълнителя трябва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца от сключването на договора за обществена поръчка или до достигане на прогнозната стойност на договора. Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24 -часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на територията на Дупница и страната, съобразно необходимостта на възложителя. Доставката да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Прогнозна стойност на поръчката е 144 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 12 април, а отварянето им – на 14 април.

RELATED ARTICLES

Most Popular