Възрастни начело с кмета Кабзималски четоха приказки в детската градина в Рила

През декември възрастни гостуваха на детската градина в Рила и
четоха книжки на най-малките жители на градчето. Сред гостите
бяха родители на деца в градината, бивши учители, общински
съветници, кметът на общината.
„От 11 до 13 декември, в седмицата, посветена на 50 –
годишнината от откриване сградата на детската градина, в Трета
възрастова група “Пинокио” се проведе инициативата “И над
книгата унесен…”, в която участие взеха г-жа Елка Маринова
(бивш детски учител в общинска ДГ „Д-р Тодора Миладинова“),
г-жа Цветана Шушкова (общински съветник) и г-н Стоян
Миланов (общински съветник). Те прочетоха любими приказки
на децата от групата, а пък децата ги поздравиха с изучавани
коледни песни и стихотворения“, хвалят се от градината.
В същата група в последния месец на годината е проведена и
традиционна за забавачката Седмица на четенето, под надслов
“Прочети ми пак”.


„През Седмицата на четенето родители на деца от групата и
кметът на община Рила четоха любими произведения от детската
художествена литература на децата. В нея участие взеха
Станислава Сапунджийска, Веселина Миланова, Мария
Тахтаджийска-Стоянова, Андрей Бобев, Евелина Клинчева и г-н
Георги Кабзималски.
Четенето е в основата на функционалната грамотност. Всяко дете
има правото да получи най-добър шанс за развитие, да живее в
благоприятна среда и да се реализира в живота. Ключът се крие в
развитието на функционалната грамотност чрез четене от
раждането.


Благодарим на всички участници, които заедно с учителите на
групата (г-жа Спасова и г-жа Гецова), считат, че чрез четене

децата ще се превърнат в знаещи и можещи възрастни, способни
да намират творчески решения на предизвикателствата, пред
които се изправят!“, казаха от детската градина.