Горско „Рилски манастир” залесява 50 дка с дъб, явор, ясен, липа и топола

Подготовка за залесяване започна ТП “Държавно горско стопанство Рилски манастир”. Предвидено е засаждане на няколко вида дъб, явор, ясен, липа и топола, на площ от около 70 дка. „Горското разполага с разсадник, в който годишно произвеждаме около 300 000 фиданки от местни видове – дъб, космат и зимен дъб, явор, ясен. В момента извършваме почвоподготовка за засаждането на около 30 000 фиданки от тези видове, на площ от около 50 дка, в землищата на селата Фролош, Стоб и Бураново. Това са освободени след пожари или засегнати от върхов корояд горски площи. Отделно в землището на село Драгодан ще засадим 20 дка с черна топола – също местен дървесен вид. Почвоподготовката ще бъде направена до края на годината, а самото засаждане – напролет. Стремежът ни е и към естественото възстановяване на хабитати на местни дървесни видове и залесяване на места, където е сечено по-интензивно за нуждите на населението в тези населени места”, обясни директорът на лесничейството Георги Кабзималски. Със залесяването са ангажирани работници на фирма от Кюстендил, с която ТП “Държавно горско стопанство Рилски манастир” има сключен договор. Стана ясно, че предстои и възстановяване на баражи в кочериновското село Стоб. Средствата за възстановяване на укрепителните съоръжения са осигурени от фонд „Инвестиции” на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, част от което е горското. „Имаме едно инвестиционно намерение за възстановяване на баражи на дере Буковец на територията на Стоб. Изграждането на това противоерозионно съоръжение е належащо, целта е да предпазва от сериозни приливни вълни при обилни валежи”, подчерта шефът на горското.

ТП “Държавно горско стопанство Рилски манастир” е разположено на територията на общините Рила и Кочериново. В стопанството попадат защитени зони и територии, в които се поддържат хабитати на местни дървесни видове, птици и други диви животни. В обхвата на лесничейството са два горски пътя, на които служителите изключително държат. „Поддържаме два горски автомобилни пътя с обща дължина 8 км, които са много важни. Единият се намира в района на телевизионната кула „Лещаро”, а другият си има наименование – „Дур кобила – тръните”. Застлани са с трайна настилка – трошено-каменна, и се ползват за улеснение на високопроходима техника на противопожарната служба, при пожари. Ползват се и като развлечение, от туристи. Местностите, през които са прокарани, са много красиви, с планински пейзажи и по тях се движат леки коли. Много хора минават, правят си пикници, разхождат се”, коментира Георги Кабзималски.

Снимките:

На територията на горско стопанство „Рилски манастир” ще бъдат засадени 30 000 фиданки.

Лесничеите подготвят залесяване върху 50 000 дка, в т.ч. за възстановяване на унищожени гори от болести и пожари.