Грипната епидемия и студът опразниха училищата в Перник, кметът В. Церовска обяви ваканция до 10 януари

 

 

87-08-02 Церовска

Със заповед на кмета на община Перник Вяра Церовска се обявяват за неучебни дни 9 и 10 януари 2017 г. Решението е взето във връзка с утежнената зимна обстановка с цел опазването живота и здравето на децата и учениците от общината.
В документа се обръща внимание на всички родители да извеждат децата си само в случаи на крайна необходимост. Заповедта е сведена до знанието на директорите на училищата и детските градини.