Губернаторът Бисер Михайлов назначи временно Ася Велкова за гл. секретар на областната управа в Благоевград

03-02-03-%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0
Ася Велкова

Досегашната директорка на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в областната служба на Благоевград Ася Велкова е назначена за вр.и.д. главен секретар на областната управа до провеждането на конкурс. Това заяви губернаторът на Пиринско Бисер Михайлов. Ася Велкова е преназначена на високата позиция за 4 години със заповед на губернатора на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за държавния служител. По силата на този текст преназначаването в администрацията става след писмено съгласие на държавния служител за не повече от 4 години, като след изтичането им се връща на предишната си длъжност.

03-02-03-%d0%b4%d0%Дияна Атанасоваb8%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0
Дияна Атанасова

Ася Велкова съвместяваше работата си на главен секретар след напускането на титуляря Диана Атанасова, която през юни миналата година изненадващо хвърли оставка с мотива „лични причини“. По закон тя има право да изпълнява временно длъжността на главен секретар до 6 месеца, след което мястото се обявява на конкурс. Припомняме, че през януари 2016 г. шефката на правната дирекция отнесе дисциплинарно наказание – понижаване в ранг за срок от 1 година, след като юристка от екипа й не се яви на инициираното от областната управа дело за разваляне на сделката по продажбата на хотел „Ади“ на Райчо Димитров-Чората. Окръжен съд – Благоевград прекрати делото и осъди областната управа да плати 25 000 лв. за адвокатски разходи на ответната страна.