Thursday, May 23, 2024
HomeРегионБанскоДецата, с които Банско се гордее! Иван Кадев награди ученици

Децата, с които Банско се гордее! Иван Кадев награди ученици

За постигнати отлични резултати в обучението и успешно представяне на областни и национални конкурси, олимпиади и състезания за ученици в областта на науката, изкуството и спорта през учебната 2022/2023 година и по случай 24 май, кметът на община Банско Иван Кадев награди

– от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско

Велина Панчева – I клас, Никол Ангелова – II  клас, Ива Георгиева – III клас, Никол Габерова – IV клас,  София Медлок – III клас, Пресиан Баряков –  III  клас,  Кристина Петрова – II клас, Максим Кулгачев – IV клас

– от Средно училище „Неофит Рилски”, гр. Банско

Иван Обецанов –  VII  клас, Михаела Бояджийска – VI клас,Иван Котирков – IV клас, Александра Полежанова – XI клас, Катерина Юнчова – VII клас, Георги Котирков – V клас, Лиляна Питова – XII клас, Нериман Туталъ – XII клас, Иван Главчев – XII клас, Иван Думбанов – XII клас

– от Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище

Ивана Димитрова – IV клас, Мария Ергина – VI клас, Стоян Пепелянков – VII клас, Славена Байракова – IV клас, Марина Доневичина – V клас, Невена Галчева – VI клас

– от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Места

Алил Туталъ – III клас, Йорданка Арнаудова – V клас, Алина Каранч – I клас, Кремена Юсева – II клас, Айше Моллова – VII клас

– от Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

Радослава Топузова – XI клас, Александър Кулин –  IX клас, Васи Джолева –  XII клас, Мехмед Весалов – XII  клас, Александра Балева – VIII клас, Лазар Тодоров – VIII клас, Теодора Левтерова – IХ клас, Мехмед Мустафов – XII клас

– от Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”, гр. Банско

Катерина Чолева – XII клас, Никол Кленовска – IX клас, Васил Грашкин – VIII клас, Боян Иванов – VIII клас, Мехмед Купенов – XI клас, Мейсут Агушев – XII клас

– от Гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр. Банско

Ася Ковачева – VIII клас, Евгения Тодорова – IX клас, Валентин Солунов – X клас, Ивона Папровска – VIII клас, Борислав Здравков – X клас, Маринела Манова – XI клас

За значителен принос в книжовно-образователното дело и духовния напредък на община Банско бяха наградени учителите: Марин Бърдарев, Елка Здравкова, Христина Кадева,Таня Халачева, Анифе Низам, Георги Бистрин, Елена Гюмова, Нина Терзиева, Лиляна Юлева, Васка Пишарова, музейният работник Никола Калинков, Мая Бистрина – член на настоятелството на НЧ“Никола Вапцаров 1894“ и Ани Парапунова – секретар на НЧ“Димитър Благоев 1925“.

RELATED ARTICLES

Most Popular