Tuesday, May 21, 2024
HomeАктуално от днесЗам.-кметът Красимир Георгиев и експертът Силвия Иванова: Дупница и Бобов дол няма да...

Зам.-кметът Красимир Георгиев и експертът Силвия Иванова: Дупница и Бобов дол няма да усвоят максимума от европейски средства, в МИГ „Разметаница” са заявени инвестиционни намерения за 2,76 млн. евро, при максимум от 4 млн. евро

16-07-01

Красимир Георгиев и Силвия Иванова обясниха, че заявления са малко и МИГ „Разметаница” няма да усвои максимума от средства

Местната инициативна група „Разметаница” няма да може да усвои максималните средства, отпускани от Европа за реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони. Това обявиха на пресконференция зам.-кметът по европроектите на община Дупница Красимир Георгиев и експертът в общинската дирекция за европроекти Силвия Иванова. Опасенията са заради малкото подадени заявления с намерения за извършване на различни дейности, които могат да се финансират чрез МИГ-а.

Стана ясно, че от общините Дупница и Бобов дол, влизащи в групата, са подадени по 71 анкета с инвестиционни намерения на обща стойност 2,76 млн. евро, при максимум от 4 млн. евро. За да се стигне максимумът, е необходимо стратегията да се допълни, за което все още има време. Предаването й е в края на февруари. Във връзка с това от община Дупница инициират извънредно обществено обсъждане на стратегията. То ще бъде в четвъртък (26.01.) в заседателната зала на ОбС – Дупница, от 17,30 часа.

„Предварителните разчети показват, че броят на попълнените заявления с намерения за извършване на различни дейности, които могат да се финансират чрез МИГ-а, изглежда е недостатъчен и не можем да достигнем оптималната част на бюджета по стратегията, който бихме могли да усвоим. Всеки земеделски производител, предприемач, представител на НПО, който желае да се включи в МИГ-а, било като негов член или като кандидатстващ с различни проекти, следва да попълни една анкетна карта, в която да посочи какви са инвестиционните му намерения. Експертите от общините Бобов дол и Дупница, подкрепяни от избраната от община Бобов дол консултантска фирма, която изготвя стратегията, обобщават тези анкети, включително бюджетите, които са заложени в тях, и това се отразява в стратегията. С други думи, ако различните инвестиционни намерения, сумирани в анкетата, дават, да речем 1 млн. евро, в стратегията няма как да бъде записано, че ще бъдат усвоени 2 или 3 млн. евро”, заяви Георгиев. Зам.-кметът призова в оставащите дни всички хора по селата, които имат намерения да развиват бизнес, да ги заявят, да бъдат активни и да попълват анкетни карти. „С тази цел в четвъртък правим извънредно обществено обсъждане. Това са последните шансове стратегията да бъде допълнена и да увеличим бюджета”, посочи Георгиев.

Ангажираната с разработването на стратегията Силвия Иванова допълни, че на база на внесените анкети може да се отпуснат средства за проекти по 7 мерки. Минималната сума, която може да бъде усвоена, е в размер на 275 000 евро по мярка за инвестиции на проекти в селскостопанската сфера, а най-високата – 760 000 евро, и е за проекти за развитие на човешките ресурси.

„По мярка 4:1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” публичният принос от стратегията са около 300 000 евро, като един проект е максимум 50 000 евро. По мярка 4:2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара или развитието на селскостопанските продукти”, например мелница, мандра или пък сушене на плодове, са 275 000 евро, като 50% финансира програмата, а 50% е съфинансиране. Максимумът за един проект е около 30 000 евро. По мярката 641 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” влизат услуги, различни от земеделието. Това са микропредприятия, къщите за гости, фризьорски салони и т.н. Там са около 375 000 евро от МИГ-а, 75% финансира МИГ, а 25% – от съфинансиране . По мярката 72 „Инвестиции в създаването, подобряването или развитието на всички видове малки по мащаб инфраструктури” влизат пътища, улици, детски площадки. Там са 450 000 евро и няма съфинансиране, 100% от средствата са от програмата, като един проект е максимум 200 000 евро. По мярката 75 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура” – екопътеки, информационни центрове, финансирането е 100%, а проектите – за максимум 550 000 евро. Следващата мярка е „Развитие на човешките ресурси”, касаещо обучение за безработни до 29 и до 54 години. Средствата са 760 000 евро. Максимумът на един проект е 200 000 евро, при 100% финансиране по програмата. Последната мярка е „Наука и образование за интелигентен интензитет”, със средства в размер на 500 000 евро, 100% финансиране и максимумът на един проект е 100 000 евро”, обясни Силвия Иванова.

Служителката уточни, че най-много заявления с инвестиционни намерения са подадени от селата Яхиново и Червен брег и са за изграждане на къщи за гости. Стана ясно още, че има възможност за прехвърляне на средства от една мярка в друга, но това преразпределение трябва да се направи при разработването на стратегията.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular