Thursday, May 30, 2024
HomeОбществоЗащо новите правила за пашуване в националните паркове ядосаха животновъдите

Защо новите правила за пашуване в националните паркове ядосаха животновъдите

Недоволните се заканват да доведат животните пред МОСВ

Нови правила за пашуване на животните в Националните парковепредизвикаха недоволство сред фермерите, които ги възприеха като забрана. Годишните планове за паша на територията на двата национални парка – „Рила“ и „Пирин“, все още не са готови. В момента тече и обществено обсъждане. Основният въпрос е ще бъде ли забранена пашата на едър рогат добитък в защитените територии за сметка на повече такива за овцете. „Няма такова нещо. Едрият рогат добитък ще продължи да си пашува на територията на парковете“, уверява Владимир Милушев, директор на НП „Рила“.
Промяната в годишните планове за паша е свързана с нова разпоредба на МОСВ за опазване на уязвими тревни местообитания във високата планина, уточнява Милушев. „Идеята е на тези редки и застрашени местообитания да се извършва приоритетно паша на овце, защото овцете оказват много по-малко негативно влияние върху тревните местообитания.“
Директорът на НП „Рила“ посочва, че първо ще се раздават пасища за овцевъдите, а след това, ако останат, и на отглеждащите едър рогат добитък. Владимир Милушев прогнозира, че поне за 90 на сто от кравите, които са пасли миналата година, ще има място и тази година да пасат на територията на НП „Рила“. И ако в населените места около НП „Рила“ няма много фермери, отглеждащи крави, то в Пирин натискът е сериозен. Експлоатирането на високопланинските пасища в защитената територия е довело до сериозно компрометиране на местообитанията и ерозия на тревните площи.
Директорът на националния парк Валери Мечев отбелязва, че досега фермерите са получавали субсидии точно за това пашуване и затова интересът към високата част на планината е бил сериозен. Идеята е следващата година субсидии да се дават не само за територии в рамките на парковете, а и за такива, които попадат в мрежата Натура 2000. Досега тези територии са били 2%, а ще бъдат над 30% от територията на страната, пояснява Мечев.
„Идеята е в националните паркове в следващия период да се дават субсидии само за овце. Могат да пашуват едър рогат добитък, но няма да има субсидии за тях. Когато няма субсидии, интересите рязко ще намалеят.“
Не повече от 10 процента са компрометираните територии в НП „Пирин“, заради пашуването на едър рогат добитък, обобщава директорът Валери Мечев. По думите му фермерите с договори по програмата за пасторализъм ще имат осигурено пашуване в защитената територия.
Според животновъди не става въпрос за субсидии, а за оцеляването на сектора. Благовеста Василева отглежда в биофермата си 1600 крави. Без паша животните са обречени на глад, казва тя и предупреждава – ако не могат да ги закарат до пасищата, собствениците им ще ги докарат пред Министерството на околната среда и водите.
„В последния момент научихме, че в националните паркове ние, говедовъдите, няма да можем да качваме животните си“, споделя Василева. Тя оспорва твърдението, че вследствие на интензивна паша има накърняване на някои от местообитанията и изтъква, че няма изготвена експертна оценка с данни за това.
„Такъв доклад до ден днешен ние не успяхме да намерим. С такъв доклад ни плашат от МОСВ. Никой не е чувал за този доклад, няколко пъти го искахме от Тома Белев, включително през Министерски съвет го поискахме, но никой не ни го даде.“
„За нас е животоспасяващо да качим животните си на Рила, защото тук, при нас в продължение на три месеца няма никаква паша“, допълва Благовеста Василева.
Като друг проблем тя откроява забраненото в националните паркове пашуване край езерни, поточни, изворни и речни местообитания, което на практика лишава всички животни, включително овцете, от вода.
„Как ние тези животни ще ги поим? Ще им носим вода, минерална, в десетлитрови туби и ще ги поим, всяка крава поотделно?“/БНР

RELATED ARTICLES

Most Popular