Избраха временен кмет на пернишкото село Черна гора

Общинският съвет в Перник избра временно изпълняващ длъжността кмет в село Черна гора.

Населеното място не успя да си избере кмет и до насрочването и провеждането на частични избори ще бъде управлявано от Даниел Петров.

Времето, през което Черна гора остана без кмет, доведе до редица затруднения в административното обслужване на населението. Деловодната дейност бе нарушена. Кметството бе запечатано и регистрите недостъпни. Сериозно бе затруднена и работата по връчване на призовки и съдебна кореспонденция.

Съгласно заповед на кмета на Перник кметският наместник на село Лесковец Андрей Стойчев, който отговаря и за съседното село Планиница, временно изпълняваше длъжността на бившия кметски наместник на Черна гора.

Освен проблемите с административното обслужване, той нямаше и физическата възможност при критични ситуации, като последния снеговалеж, да бъде еднакво и достатъчно на терен и в трите села. Всичко това Андрей Стойчев беше изложил в докладна записка до ОбС с настояване да се избере временен кмет, каквито са и изискванията на закона.

Даниел Петров е 41-годишен и е с 15 години стаж в частния сектор./БНР