Wednesday, June 12, 2024
HomeНовиниБългарияИкономическата комисия подкрепи ветото на президента върху промените в Закона за приватизация

Икономическата комисия подкрепи ветото на президента върху промените в Закона за приватизация

Комисията по икономическа политика и туризъм отхвърли параграфи 3 и 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Отхвърлянето на параграфите беше прието единодушно с 18 гласа „за“. Комисията ги гласува повторно, след като държавният глава Румен Радев ги върна в парламента за ново обсъждане на 24 юли. Така комисията подкрепи президентското вето. Предстои то да бъде гласувано и в пленарната зала.

На 18 юли в параграф 3 депутатите приеха специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, да не могат да бъдат вменени на купувача за повече от 5 години. Изключения са задълженията за запазване на седалището, предмета на дейност, за инвестиции и трудова заетост. А в параграф 4 – новата уредба да се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите 5 години следприватизационни задължения.

Според президента обаче така приетите текстове ще доведат до преразглеждане на вече сключени приватизационни договори в ущърб на държавата и обществото. В мотивите си Румен Радев обяви, че с параграф 3 се ограничава срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години. Той заяви, че конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални законови ограничения, които създават преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес. Държавният глава апелира, че през параграф 4 разсрочването на поетите задължения ще важи и за вече сключени приватизационни договори, както и за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките за тях. „Нещо повече – плащането на тези неустойки се изисква само за първите 5 години от договора. Така ще се облагодетелстват и неизправни купувачи, които имат непогасени плащания за неустойки за период след тези 5 години“, обяви Румен Радев в мотивите си.

На 24 юли президентът Румен Радев върна за ново обсъждане последните промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол заради разпоредби, които не само не защитават обществения интерес, но и съществено го увреждат.

Приблизително по същото време от ГЕРБ обявиха, че председателят на партията Бойко Борисов поиска нова поправка в закона, за да бъдат изчистени всякакви съмнения в лобизъм.

Според БСП президентското вето е основателно, защото промените са тежко лобистки и обслужват интересите на определени олигарси в България. На извънреден брифинг от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят ветото на президента Радев. Промените създадоха напрежение в „Обединени патриоти“, защото от НФСБ обявиха част от приетите текстове за лобистки.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular