Информация за свободните работни места в Югозапада – 12 са свободните позиции за лекари в Кюстендил

В Дупница и Петрич няма работа за висшисти

 

  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                                 Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
    А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  8 места
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 25 места
1 Шофьор, товарен автомобил Средно образование, опит
1 Продавач-консултант Средно образование
2 Гладачи Средно образование
2 Монтажници, кабели Средно образование, технически и компютърни умения
1 Заварчик Средно образование, опит
1 Отговорник склад Средно образование, опит
2 Багеристи Средно образование, опит
1 Автомонтьор Средно образование, опит
2 Електротехници Средно образование, опит
10 Електромонтьори Средно образование, опит
1 Касиер Средно образование, компютърни умения,  шофьорска книжка
1 Обслужващ работник, промишлено производство Основно,средно образование,  по чл. 38, ал.1 от ЗХУ

 

  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
  Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
     
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  80 места
14 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
1 ОТК Средно, основно образование, опит
4 Оператори на машина за пластмасови изделия Средно образование
2 Работници сглобяване на детайли Средно образование
2 Кроячи Средно, основно образование, опит
1 Хигиенист/чистач Средно образование
2 Шлайфисти на метал Средно образование
5 Шивачи обувки Средно образование
2 Работници на машина за печат Средно образование
20 Работници обработка на маслини Средно образование
10 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
5 Работници, консервиране Средно образование
10 Продавач-консултанти Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
  Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  3 места
1 Завеждащ, административна служба Висше, средно образование
2 Асистент офис Висше, средно образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 72 места
1 Мияч, съдове /ръчно/ Основно образование
2 Сервитьори Средно образование
2 Бармани Средно образование
26 Шивачи Основно, средно образование
3 Продавачи разносна търговия Средно образование
8 Опаковачи Средно образование
5 Общи работници Основно, средно образование
2 Готвачи Средно образование
1 Специалист Средно образование
1 Параджия Средно образование
3 Оксиженисти Средно образование
5 Работници, оранжерии Средно образование
3 Заварчици Средно образование
4 Електротехници Средно образование
3 Машинни оператори, дърводелство Основно образование
3 Продавач-консултанти Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                       Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
12 Лекари Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование, опит, английски език
1 Главен счетоводител Висше образование
4 Рецепционисти хотел Висше образование, английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  194 места    
12 Общи работници Основно образование
3 Производители на мебели Средно образование
3 Машинни оператори производство на мебели Средно образование
9 Машинни оператори, обувно производство Средно образование
9 Обущари Средно образование
2 Стругари Средно образование
3 Бояджии, изделия от дърво Средно образование
2 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
1 Барман Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
2 Разкройчик метал Средно професионално образование, опит
3 Машинни оператори Средно образование
1 Сладкар Средно образование
11 Шлосери Средно образование
2 Работници в сладкарската промишленост Средно образование
4 Машинни оператори шиене на облекла Средно образование
1 Фрезист Средно образование
9 Машинни оператори металообработващи машини Средно образование
7 Оператори, преса за метал Средно образование
49 Шивачи на облекло Средно образование
2 Гладач преса Средно образование
1 Работник почистване на конци Средно образование
3 Окачествители Средно образование
3 Общи работници, строителство на сгради Средно образование
7 Аргончици Средно образование
3 Водопроводчици Средно образование
1 Тракторист Средно образование
2 Машинен оператор банциг Средно образование
5 Сервитьори Средно образование
2 Работници овощари Средно образование
3 Полировач на керамични изделия Средно образование
2 Бояджии стоманени конструкции Основно, средно образование
2 Шлосери Средно професионално образование, опит
3 Миячи превозни средства Средно образование
1 Главен готвач Средно образование
4 Шофьори тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование
4 Отливач, керамични изделия Средно образование
1 Монтьор /ремонт на машини и оборудване/ Средно образование
3 Чистач/хигиенисти Средно образование
1 Помощник-готвач Средно образование
3 Тапицери Средно образование
1 Месач Средно образование
2 Майстори на хлебни изделия Средно образование
1 Шофьор снегорин Средно образование
                                   Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места          
     
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 87 места
4 Работници, повърхностна обработка на дърво Средно,основно образование
19 Машинни оператори, маркиране на стоки Средно образование
29 Опаковачи Средно,основно образование
8 Разносвачи Основно образование
2 Шивачи, облекло Средно,основно образование
1 Бояджия, стоманени конструкции Средно образование
2 Шофьори, международни превози Средно образование
2 Касиери бензиностанция Средно,основно образование
7 Сметосъбирачи Средно,основно образование
9 Общи работници/мебелно производство Средно,основно образование
1 Помощник-готвач Средно,основно образование
1 Оператор на траш машина Средно,основно образование
1 Шивач на обувки Средно,основно образование
1 Заварчик Средно образование