Как може да гласувате, ако сте под карантина или в изолация на изборите

Ако сте избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, ще можете да гласувате на изборите за народни представители на 4 април с подвижна избирателна кутия.

Гласуването е в дома Ви по постоянен адрес.

Ако вече сте заявили да гласувате по настоящ адрес и междувременно сте поставени под карантина или изолация, тогава можете да гласувате с подвижна избирателна кутия по настоящия Ви адрес. Гласувате с хартиена бюлетина.

Какво да направите?

Необходимо е да подадете заявление в общинската администрация в периода от 24 до 31 март включително.

Заявлението по образец може да подадете по следните начини:

саморъчно подписано от Вас, по пощата или по факс;

чрез пълномощник, упълномощен с пълномощно в свободен текст, на място, по пощата или по факс;

чрез електронната поща на съответната общинска администрация, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

чрез електронната платформа на общинската администрация, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни.

Съответната общинска/районна администрация извършва проверка дали фигурирате в списъците на РЗИ, или Националната информационна система. Ако това е така, Ви уведомява за включването Ви в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението Ви.

В изборния ден подвижната избирателна комисия ще Ви посети, за да упражните избирателните си права. Членовете на комисията ще бъдат оборудвани със защитен костюм, ръкавици, защитен шлем и защитна маска.

Спазвайте противоепидемичните мерки, носете маска, спазвайте дистанция!

За повече информация може да посетите сайта на ЦИК.

 

МВР: Ще съдействаме на тези, които нямат валидни документи, да упражнят правото си на вот