Saturday, May 18, 2024
HomeРегионСамоковКметът поиска по-активно участие на читалищата в културния живот на самоковските села

Кметът поиска по-активно участие на читалищата в културния живот на самоковските села

Кметът Владимир Георгиев проведе среща с ръководствата на народните читалища в община Самоков. На срещата бяха поканени и кметовете на населени места. Тази среща бе свързана с разпределяне на субсидията за читалищата и кметът Георгиев използва повода, за да поиска от читалищата да се включват по-активно в културния живот на селото, както и да помагат с културния календар. „Именно затова поисках тази среща да бъде съвместна, защото в селото вие сте най-важните институции – кметствата и читалищата и трябва да си взаимодействате, за да се реализират добри културни календари.”

Той подчерта, че общинското ръководство се стреми да подпомага дейността, като чрез проекти към МИГ – Самоков се даде възможност за закупуване на оборудване, изграждане на културен дом в Доспей, финансиране от общинския бюджет на национални фестивали по селата като Боб Фест – Радуил, „Празник на Рилския зелник” – Бели Искър, „Дар от природата” – Говедарци и др.


Тази година една субсидирана бройка е в размер на 11 484 до края на март и от първи април нейният размер става 12 670 лв. Община Самоков получава субсидия за 53 бройки. Общата сума за финансиране на дейността на народните читалища за 2022 г. е в размер на 655 796 лв. Във всяко населено място в общината има читалище. Миналата година бе създадено и в Долни Окол. Читалището в с. Гуцал е в процес на учредяване. Три читалища развиват дейност на територията на град Самоков. Субсидията за читалищата се разпределя тази година на база представени отчети за дейността, функциониращи самодейни групи, организирани мероприятия и т.н. Бяха наложени предупредителни минимални санкции на настоятелствата, които до провеждане на срещата не бяха представили отчета си. От общинска администрация заявиха, че вече ще се следи по-строго за сроковете за представяне на отчети, тъй като читалищата, заради закъснения и непредставянето им могат да изгубят субсидията си.
През тази седмица читалищата проведоха общите си събрания и бяха инструктирани за попълване на инфокартите, които се представят в Министерство на културата.
За малките населени места читалищната дейност има голямо значение за културния живот и именно затова Община Самоков се стреми да оказва подкрепа за дейността и функционирането им.

RELATED ARTICLES

Most Popular