Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионДупницаКметът Чимев: Падат данък сгради и такса смет за родителите на новородени...

Кметът Чимев: Падат данък сгради и такса смет за родителите на новородени в Дупница, поемаме разходите за детска градина

 

16-01-09-p1400924-copy

Кметът Методи Чимев и неговата заместничка Олга Китанова оповестиха новите си предложения по отношение на бюджета за тази година

Родителите на новородени деца да бъдат освободени от данък сгради и такса смет в продължение на 3 години, предлага кметът на община Дупница Методи Чимев.

Освен това за родителите в селата от общината смятат да поемат и разходите за детска градина за период от 1 година, тъй като налозите в тези населени места са по-малки. Помощта за едно семейство е около 300 лв. годишно. Тя ще се предоставя само на родители, чиито деца са регистрирани като постоянни жители в общината. Предложението е включено в проектобюджета за 2017 година и ще бъде внесено като извънредна докладна записка на заседанието на Общинския съвет в петък.

Намеренията на общинската управа бяха оповестени на пресконференция на градоначалника Чимев и зам.-кмета по икономическите дейности Олга Китанова. Мерките са свързани с демографския срив и целят повишаване на раждаемостта, която през 2016 година беше рекордно ниска. 348 са децата с постоянен адрес в общината, родени миналата година, поясниха от местната управа.

Чимев съобщи още, че има намерения да предложи и промяна на формулата за разпределението на делегираните бюджети за училищата, при която учебните заведения в селата да получат повече средства. Целта е да се предотврати закриването на училищата в Самораново, Яхиново и Крайници. Зам.-кметът Китанова поясни, че предложението е на училищата в трите села да бъдат предоставени 90 000 лв. допълнително, което е 1% от общия делегиран бюджет. Идеята е сумата да бъде разпределена на база брой ученици.

„Не казвам, че тази помощ е много, но това е една предпоставка родителите на новородени да бъдат малко по-спокойни и по-облекчени за 3 г. Имаме идея да предложим и нещо друго. Знаем какъв е проблемът със селските училища, които се намират в селата Самораново, Яхиново и Крайници. Непрекъснато се внасят докладни за дофинансиране на маломерни паралелки. Постоянната тенденция не само при нас е за намаляване на брой записани деца, оттам се получават маломерни и слети паралелки, които общината дофинансира. Затова мислим да предложим при преразпределяне на резерва към селските училища да отиде една по-голяма сума. Тя обаче ще бъде обвързана и с конкретни резултати. Броят на новородените в селата и новозаписани в училищата там показва една диспропорция. В тези села се раждат деца, но за съжаление само една минимална част от тях остават да продължат образованието си там и биват записвани като първолаци. Тук има много фактори – качество на услугата, режим на пътуване и месторабота на родители. И когато възникне темата защо вървим в посока едва ли не да затваряме училища в селата, искам да стане ясно на всички, че това не е проблем на кмета и общинската администрация. Това е проблем и на живеещите в селата, а най-вече на директора и персонала на учебните заведения. Да не назовавам поименно директори, защото някои трябва да похваля, а някои да упрекна, но наблюдавам режима на работа, който е много различен. Има директор на училище, който обикаля детските градини в селата, за да обгрижва тези, на които им предстои да бъдат записани, и има директор, който неглижира това нещо и чака, каквото се случи. Мога да дам пример със с. Самораново. Тази година там имаме 7 паралелки с 90 деца. От тези 7 паралелки 6 са маломерни и 1 – слята. Самораново е живо село. В Самораново има много живеещи, има достатъчно новородени, но тези, които остават да учат там, са малко”, коментира Чимев. Според него в селата трябва да се работи така, че децата да останат да учат там, а не да пътуват до Дупница. Градоначалникът посочи, че проблемите би могло да се обсъждат на общоселски събрания.

От общината предоставиха и справка за броя на децата по населени места, записани в тамошните училища, за времето от 2007 до 2010 г. Таблицата показва, че през 2010 г. в Яхиново по адрес са регистрирани 15 деца и нито едно не е записано в училището, в Самораново това съотношение е 10:7, в Крайници – 16:0, а в Червен брег – 10:0.

Кметът Чимев уточни, че предстои да обсъди предложението си за промяна на формулата за разпределянето на делегираните бюджети с директорите на училищата в града. Освен това посочи, че постъпващите във фонд „Работна заплата” средства от делегираните бюджети не бива да надхвърлят 80%, но на практика за възнаграждения отиват над 90 на сто тези суми. Така не остават средства за подобряване на материално-техническата база в учебните заведения, а оттам разчитат на финансиране от местните приходи на общината. В същото време в края на финансовата година от делегирания бюджет в училищата остава преходен остатък, който се разходва по решение на директорите. Стана ясно, че преходният остатък за миналата година е 186 000 лв.

Зам.-кметът Олга Китанова подчерта, че община Дупница вече не е в списъка на общините за финансово оздравяване и проектобюджетът за 2017 г. е одобрен от Министерството на финансите (МФ). „Община Дупница вече не попада в списъка на общините, които подлежат на финансово оздравяване. МФ определи 6 критерия, които трябва да бъдат следени по показатели. Започваме тази година с 2 критерия, които все още не сме покрили, но все пак излизаме от този списък с общини, които подлежат на оздравяване. Това се случи с усилията на цялата администрация. Миналата година имаме спад на просрочените задължения със 700 000 лв., както и ръст на местните приходи с 300 000 лв.”, заяви Китанова.

На пресконференцията бе коментирано и подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми. Разбра се, че и тазгодишният бюджет предвижда 20 000 лв. за фонд „Инвитро”. Има възможност и за отпускане на още средства при одобрени заявки от нуждаещи се.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular