Wednesday, June 19, 2024
HomeРегионКупуват нова кола за разнасяне на топъл обяд в Сапарева баня

Купуват нова кола за разнасяне на топъл обяд в Сапарева баня

Юлияна КОЛЧАКОВА

Нов лек автомобил за разнос на храна на ползващите услугата „топъл обяд” искат да купят в Сапарева баня с помощта на социалното министерство. Общината е подготвила проект за кандидатсване пред Фонд “Социална закрила”. С докладна записка до Общинския съвет се иска съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, и за осигуряване на 10 % съфинансиране от общия бюджет на проекта.
„В община Сапарева баня бяха реализирани два проекта, финансирани от фонд „Социална закрила“ – “Подобряване на материалната база в Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня” , изпълнен през 2017 година и “Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня” , изпълнен през 2020 година. В резултат на изпълнените проекти бяха постигнати следните резултати: подобрена социална инфраструктура; въведени мерки за енергийна ефективност чрез подмяна на ел.уредите с енергоспестяващи с цел постигане икономия на ел.енергия; одобрени санитарно – хигиенни условия в помещенията за приготвяне и разпределяне на храната; повишено качество на предостявяна услуга в „Домашен социален патронаж; мотивиран и насърчен персонал чрез осигуряване на добра работна среда; осигурена устойчивост на предоставяните социални услуги; подобрена грижа за възрастните хора; повишено ниво на заинтересованост и взаимодействие между заинтересованите институции;.намаляване разходите за издръжка на предоставяната социална услуга чрез подмяна на амортизираното оборудване”, посочва са в мотивите за докладната на кмета Калин Гелев.
Съгласно заповед от септември т. г. на Министерството на труда и социалната политика е утвърдена целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, с което се дава възможност на общините да подадат проектно предложение за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на домашен социален патронаж.
Процедурата цели да подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата „топъл обяд“, като кандидатите е необходимо да гарантират ползването на тези автомобили за разнос на храна за период не по-малко от три години след реализиране на проекта и до изтичане на гаранционния му срок. Финансирането от Фонд „Социална закрила“ е в размер до 36 000 лева с ДДС, отбелязано е още в докладната.
Общинските съветници ще вземат решение по предложението за кандидатстването на засадание на 27 октомври.

RELATED ARTICLES

Most Popular