Младежи от Ихтиман дариха храни на възрастни и самотни хора

Младежи от град Ихтиман проявиха самоинициатива и събраха средства и хранителни продукти, които дариха на възрастни и самотни хора. Младежите съвместно с две пенсионерки изготвили списък с крайно нуждаещи се и в рамките на 10 дни, с помощ от съграждани, зарадваха над 65 човека. Хранителните продукти били раздадени лично, а мисията провокирала много сълзи, много благодарности, все пак усмивки и надежда.


Основната цел на каузата, в която се обединиха ихтиманци, била да се осигури трапеза и внимание към възрастните хора, събуждайки у тях чувството за пълноценност и значимост. Младежите решили да помогнат, провокирани от факта, че някои от възрастните хора нямат близки роднини и прекарват оставащите от живота им години в самота.