Над 320 000 домакинства ще получат еднократна помощ за отопление

Над 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление, реши правителството на редовното си заседание.

Министерският съвет е приел седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 млн. лв. по механизма REACT-EU.

Средствата ще се използват за финансиране на мярка „Подкрепа за достъпна енергия“ SAFE, по която около 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат еднократна помощ, за да покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.