Sunday, June 23, 2024
HomeАктуално от днесНазначават нов управител на медицинския център към общинската болница в Дупница

Назначават нов управител на медицинския център към общинската болница в Дупница

Нов управител ще има Медицинският център „Св. Иван Рилски”
към МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Дупница, стана ясно на
заседанието на Общинския съвет в петък. Д-р Димитър Недин е
подал молба за освобождаване от поста, която общинските
съветници уважиха. По предложение на прокуриста на
общинската болница Мария Жайгарова, внесено в общинската
администрация, за управител бе избран Стефан Аспарухов
Николов. Той ще изпълнява длъжността до провеждането на
конкурс, като срокът не може да е по-дълъг от 6 месеца.
Съветниците упълномощиха прокуристката да проведе общо
събрание на центъра, на което да се вземе решение за
освобождаването на д-р Недин и избора на Стефан Николов. На
Мария Жайгарова бе възложено да подпише договор за
управление с новия управител, в който е определено и месечното
възнаграждение – 5 % от стойността на реализираните приходи от
РЗОК и потребителската каса.

RELATED ARTICLES

Most Popular