Sunday, June 23, 2024
HomeРегионРазлогОбщина Белица назначава 75 младежи

Община Белица назначава 75 младежи

Община Белица стартира изпълнението на Проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

В проектните дейности са включени в заетост 75 младежи /момичета и момчета/ на възраст до 29 години. Младежите ще работят под ръководството на Община Белица във всички населени места от общината.

RELATED ARTICLES

Most Popular