Община Благоевград спечели дело за близо 400 000 лева

Административният съд отмени финансова корекция на МОСВ

Община Благоевград спечели дело в Административен съд за финансова корекция в размер на близо 400 000 лева по проекта за изграждане на компостираща инсталация на новото депо за отпадъци край благоевградското село Бучино.

Припомняме, че МОСВ наложи финансовата санкция по проект, стартирал през 2018 година, с мотив, че при провеждането на обществената поръчка са открити нарушения, отнасящи се до критериите за подбор, приложени към участниците в процедурата.

След като разгледа делото по същество съдът реши, че финансовата корекция, наложена от УО на ОПОС по проект с наименование „Изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, е неоснователна и незаконосъобразна.

Спестените близо 400 000 лева ще бъдат пренасочени за подобряване на градската среда, информират от общинската администрация в Благоевград.