Saturday, May 25, 2024
HomeРегионДупницаОбщина Дупница внася в ПУДООС проект за изграждане на една клетка на...

Община Дупница внася в ПУДООС проект за изграждане на една клетка на депото край Джерман

Няма забавяне в строителството и изпълнението на проектите за инсталациите

 

 

Община Дупница ще внесе в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) проект за финансиране изграждането на една клетка на депото край село Джерман. Това е решено на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) “Рила еко”, проведено в Дупница на 12 май. На събранието е отчетено, че няма забавяне в строителството и изпълнението на проектите за изграждане на инсталациите.

„На събранието бяха разгледани две основни точки. Едната е: напредъкът на общините относно реализацията на проектите за изграждане на инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци по Оперативна програма околна среда 2014-2020. Регионалното сдружение изпълнява два такива проекта, по които се изграждат по две инсталации. Съответно на територията на община Кюстендил за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, и на територията на община Дупница за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Водещите общини Кюстендил и Дупница отчетоха, че няма забавяне в строителството и съответно в изпълнението на проектите.

Втората точка бе: необходимите действия, които трябва да се предприемат от общините от РСУО “Рила еко”, за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница.

Взето бе решение община Дупница от името на членовете на сдружението да внесе в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) проект за финансиране изграждането на една клетка на депото и съпътстваща инфраструктура, както и довеждаща – водопровод, канализация и електрозахранване. Това стана възможно след като работният проект за изграждане на регионалното депо получи разрешение за строеж, което е и едно от условията за финансиране. Общините за пореден път споделиха мнение, че реализирането на проекта е от изключителна важност за региона”, каза Ели Подгорска – началник отдел „Околна среда“ в община Дупница.

 

Припомняме, че сдружение “Рила еко” е създадено през 2011 г. на основание Закона за управление на отпадъците и съответните решения на общинските съвети на общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Целта е изграждане на регионална система за управление на отпадъците чрез изграждане на  територията на община Дупница на регионален център за управление на отпадъците  и свързаните с това съпътстващи дейности.

Общото събрание се проведе в присъствието на представители на шестте общини и областния управител Катя Димитрова.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular