Община Дупница изплати изцяло овърдрафт кредита в размер на 500 хил. лв

Община Дупница изплати изцяло овърдрафт кредита в размер на 500 хил. лв, който бе изтеглен в края на миналата година.

В следващите няколко дни, след проверката от ОПОС ще бъде верифицирана и постъпи по сметките на Община Дупница сума в размер на над 3 млн. лв, която бе платена от бюджета за рекултивацията на депото. В допълнение към тази сума, в момента наличните финансови ресурси за дейности са 3,93 млн. лева.

“С верификацията на тези над 3 млн. лева, новото общинско ръководство ще разполага със свободни пари. Към днешна дата, всички ангажименти са коректно изпълнени. Всякакви упражнения по темата от тук насетне в обратна посока, означават само едно – финансова некомпетентност. Пожелавам успех, спорна работа на новото общинско ръководство и да запазят финансовата стабилност. Вярвам, че ще продължат успешно реализацията и на проектите, които сме спечелили и предстоят да реализират, както и на подадените такива, защото те са изцяло в подкрепа развитието на общината и на жителите”, категорична бе вр.и.д. кмет на община Дупница Олга Китанова.