Община Кюстендил с първа награда от Института по публична администрация

Петър Паунов получава наградата от Павел Иванов.
  • Кметът Петър Паунов получи отличието на официална церемония

 

Първа награда в категория „Управление на хората“ получи община Кюстендил в лицето на Петър Паунов, кмет на общината, с практиката „Организационна култура, публичност на дейностите по управление на човешките ресурси и изграждане на възможни кариерни пътеки“.

Това стана на официална церемония, на която изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов връчи наградите на победителите в трите категории – „Управление на хората”, „Технологични решения за добро управление” и „Социална отговорност”. Тази година в конкурса се включиха 40 проекта, като най-много бяха в категорията „Социална отговорност“ – 24.

Победителите в категориите „Управление на хората”, „Технологични решения за добро управление” и „Социална отговорност”

На второ място е Областна администрация-Ловеч с „Мерки за предпазване на служителите и работниците на ОА –  Ловеч от наранявания или загуба на живот“.

Третото място си поделиха Националният осигурителен институт (НОИ) и Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“ към Агенцията по заетостта. НОИ участва с практиката „Споделяне на практически опит и подходи за работа с клиенти в публичната администрация“, а Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“ се класира с практиката „Контролни карти за вътрешни проверки в Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“.

Тази година в категория „Технологични решения за добро управление“ две първи места се присъдиха на практиките на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) към Администрацията на Министерския съвет и Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Дирекция ЦКЗ участва с практиката „Електронни услуги за кандидати и бенефициенти – ИСУН 2020“, а г-н Георги Стратиев, началник на отдел „Информационни системи“, получи статуетката.

НАПОО се класираха на челното място с „Надградена ИС на НАПОО с нов модул за проверка на Свидетелствата за професионална квалификация (СПК) преди вписването им „Регистър на издадените документи“ по чл. 42, т.11 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)“, съобщават още от ИПА.