Община Сандански укрепва 50-годишната крива подпорна стена на двора на 1-во ОУ „Св. Климент Охридски“

 

05-05-9806

Община Сандански започва строително-монтажни дейности по укрепване на 25-метрова подпорна стена на двора на 1-во ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Сандански. Съществуващата към момента стена е изградена преди 50 години и при оглед на място е констатирано, че е с неясна конструкция и лошо строително изпълнение. Плоскостта на стената към улицата е с изключително неправилна форма. Вследствие на атмосферните условия и липсата на трайна настилка са се запушили отводнителните елементи. Появили са се и пукнатини с различни форми и на различни места. При огледа е установено предвидените ремонтни дейности да включват укрепване и увеличаване на нейната стабилност.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Давидов – 2012“ ООД.

05-05-_9808