Tuesday, May 28, 2024
HomeАктуално от днесОбщина Сапарева баня ще прави търг за място за атракцион до Гейзера...

Община Сапарева баня ще прави търг за място за атракцион до Гейзера и продажба на земеделска земя

Община Сапарева баня ще прави търгове за място за атракцион до Гейзера и продажба на  земеделска земя,става ясно от докладна записка на кмета Калин Гелев до Общинския съвет

Калинка Вучалийска е подала заявление в общината за наемане на 150 кв.м в района на Гейзера, където има намерение да разположи батут и надуваема пързалка. Това ще се реализира, ако съветниците дадат съгласие за провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

Общинският съвет ще вземе решение по докладната на заседанието си на 25 април. При одобрение на предложението обектът ще се даде под наем за 5 години. Тъй като в момента мястото, предназначено за атракцион, е 210 кв.м, Общинският съвет ще трябва да вземе и друго решение – за обособяването на терен от 150 кв.м.

На сесията ще бъде разгледана още една докладна, свързана с провеждането на тръжна процедура. Става въпрос  за продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането публичен търг с тайно наддаване. Имотът е с площ 596 кв.м, земеделски, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, като е проявен е интерес за закупуването му. Има и пазарна оценка – 18 007 лв., изготвена от лицензиран оценител. Предложението е общинските съветници  приемат оценката и да определят на началната тръжна цена за  продажбата на терена.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular