„Петрич къп 2024“ стартира, идва и Саша Симонович

Международният футболен турнир „Петрич къп 2024“ стартира в сряда, 21 февруари, с мача Беласица (Петрич) – Пирин (Благоевград) – набор 2010 г. Срещата ще се играе на терена в гимназия „Пейо Яворов“ от 10:30 ч. Това ще е четвъртото поредно издание, което се провежда съвместно с Община Петрич и ФК Възраждане 2020 – гр. София. В него ще вземат участие 33 отбора, от 7 възрастови групи – набор 2008-2016 г.

Срещите ще се играят на отлично подготвени терени, на база получените резултати ще има отборни и индивидуални награди.

Лю­би­те­ли­те на фут­бо­ла в Пет­рич с не­тър­пе­ние очак­ват да се ви­дят с из­вес­т­ния сръб­с­ки фут­бо­лист, пре­ми­нал през от­бо­ри­те на Лев­с­ки, Сла­вия, Вих­рен и Ло­ко (Мез­д­ра) – все в “А” гру­па, и стар­ши треньор на мъж­кия от­бор на ОФК Бе­ла­си­ца пре­ди 3 го­ди­ни Са­ша Си­мо­но­вич.

Ташко СУЛЬОТОВ