Планирани прекъсвания за област Перник за периода 02-06.12.2019

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02 декември – 06 декември  2019 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Сопица

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Режанци:  къща

На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:  Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24., 34, 38, 35, 43, 31, 27., 41, 28, 22, 33, 19, Ефтим Стоянов 1, Йордан Стефанов 18, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8

На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци:  Яничова махала

Община Ковачевци

На 02.12.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Сирищник:  Мах Денева

На 02.12.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Слатино, Общ. Ковачевци

На 02.12.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Сирищник

На 02.12.2019 г. /09:30 – 12:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Светля:  УПИ XIx-298 кв.22,  до Черквата

На 02.12.2019 г. /09:30 – 12:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Чепино:  Над Центъра

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Косача:  Мах Дръжкарска, къща, къща, махала Малинова

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Радибош

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Габровдол

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Горна Врабча:  махала Деяновци, Стопански Двор,  къща

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Горна Глоговица

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Дивля:  махала Кукувичарска, махала Фильова

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Долна Врабча

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Долна Секирна

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Еловдол:  IV-355 кв.23, кв.15

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Калище:  къща

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Калотинци

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:  XXIV-1148, кв.49, XXxII, кв.54а, М. Циганка Пи-5, махала Калайджийска, Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци, Нупи 1146, махала Стаменкова, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 кв.36, УПИ-XIII, кв.53а, Циганка,  Жил.Сграда, къща, Мах Каладжийска

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Кошарево:  000339,  Мах Ранинци, къща

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Лобош:  Нупи 14,  Яз.Пчелина

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Мурено:  къща

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Ракиловци:  къща

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Сирищник:  УПИ IV-1161 кв.39, УПИ ІV-494, кв.38,  Мах Денева

На 02.12.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./   На 03.12.2019 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Смиров Дол

На 03.12.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Ковачевци, Общ. Ковачевци:  М. Циганка Пи-5, махала Калайджийска, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, Циганка,  къща, Мах Каладжийска

На 03.12.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Лобош:  Яз.Пчелина

Община Перник

На 02.12.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Мещица:  Васил Коларов 1, Генерал Гурко 22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20., Генерал Скобелев 12, Генерал Толбухин 5, 1, 3, 4, 8, 7, Генерал Тотлебен 14, 27, 24, 29, 21, Георги Димитров 11, 13, 22, 4, 17, 10 къща, 3, 7, 1, Даме Груев 1, 5, Леонид Брежнев 4, 2, 3, 5, 8, 9, 10, Маршал Жуков 3, Октомврийска Революция 11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19, път №63, Сергей Румянцев 1, ХVIII кв.55а, Юрий Гагарин 6, 3, 4, 1, 2

На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

Община Радомир

На 02.12.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./   На 06.12.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Жедна:  Центъра

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Жедна:  Вила

На 02.12.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./   На 04.12.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./   На 05.12.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./   На 06.12.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Кондофрей:  Общ.Радомир

На 03.12.2019 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Радомир:  Гърляница 14, 17, 12, 13, 16, 19, 18, 15

На 03.12.2019 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Радомир:  Преспа 1, Райко Даскалов 38, 16, 31 У-Ще  Св.Св.Кирил и Методий, 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22., 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, Свобода 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16., 19., 11, 20, Цар Освободител 2, 1

Община Трън

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Бусинци:  махала Трап, къща

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Дълга Лука:  УПИ IV-71, кв.17

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горочевци

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Лялинци:  I-259 кв.13, УПИ VII-115 кв.26,  Вила, къща, УПИ X-244, кв.15, УПИ ІІ-94, кв. 25

На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Ярловци

На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Стрезимировци:  56,  къща

На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Главановци, Общ. Трън

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.