Saturday, May 25, 2024
HomeБизнесПланово прекъсване на тока в югозападна България

Планово прекъсване на тока в югозападна България

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 15 – 19 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Благоевградска област

Община Банско  

На 15.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище: ул. „Девети септември“; Благийница „Васил Априлов“ № 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен пункт

На 16.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Филипово, Общ. Банско VIII-34 Кв. 13 с. Филипово-центъра

На 16.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9 септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен пункт

На 17.05.2017 г. /09:15 – 11:30 ч./ – Банско местност Грамадето Е, А Е, Д, А, В, С; Стражите 18 осветление, 18 В, 18 С, 18 Д, 18 А, 18 Е

На 17.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9 септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен пункт

На 17.05.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Банско Патриарх Евтимий 4, 23, 15, 21, 17, 13, 11, 19

На 17.05.2017 г. /08:30 – 09:30 ч./ – Банско местност Свети Георги Патриарх Евтимий; Гостун; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Васил Коларов 14; Гарата 9, 1 Апартамент, 16; Георги Димитров 21; Георги Темелков 8; Иван Галчев 14, 35, 23, 33, 10, 25, 27, 31, 18, 12, 16, 29; М. Тепченик Незнаен воин Комплектен Трафопост Ктп 2Х630; Охрид 6; Тодор Каблешков 30, 16, 4, 24, 28, 99, 14, 26, 22, 10, 18, 6, 20, 2; Кв. 87; Места; І-92 Кв. 6; Обидим; 000024 Еккте 53059 Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, Кв. 13 VIII-34 Кв. 13

На 17.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Банско Местност Свети Георги Патриарх Евтимий; Гостун; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Васил Коларов 14; Гарата 9, 1 Апартамент, 16; Георги Димитров 21; Георги Темелков 8; Иван Галчев 14, 35, 23, 33, 10, 25, 27, 31, 18, 12, 16, 29; М. Тепченик Незнаен воин Комплектен трафопост Ктп 2Х630; Охрид 6; Тодор Каблешков 30, 16, 4, 24, 28, 99, 14, 26, 22, 10, 18, 6, 20, 2; Кв. 87; Места; І-92 Кв. 6; Обидим; 000024 Еккте 53059 Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, Кв. 13 VIII-34 Кв. 13

На 17.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Банско Кръстьо Асенов 3, 7, 2, 10, 12, 6

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Банско Гладстоун 52; Дамяница 9, 7, 2, 1, 5, 4, 6, 3, 11, 13; Иван Бележков 3; Иконом К. Чучулайн 14, 12, 2, 4, 6, 10, 8; Лазар Томов 8; Места 10, 6, 1, 14, 12, 3, 22, 11, 7, 20, 18, 8, 13, 9, 16, 15, 2; Плиска 1; Предел 1, 4, 2, 8, 5, 3; Христо Смирненски 4; Цар Самуил 4; Цар Симеон 24, 6, 31, 14, 22, 18, 29, 10, 26, 4, 12, Павилион, 16, 8, 1, 13

На 18.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9 септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен пункт

На 19.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9 септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен пункт

Община Белица  

На 15.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

На 16.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

На 17.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

На 18.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

На 19.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

Община Благоевград

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Еленово 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27; Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Синчец 1; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, Общ. Благоевград; Местност Стоянов чукар

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Дунав 3, 1, 5; Климент Охридски 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 17, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 30, 26, 24, 22; Кузман Шапкарев 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 1; Люляк 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Малешево 1, 11, 3, 6, 8; Места 13, 2, 4, 6, 12, 14, 13, 9, 11, 7, 5, 3, 1; Победа 3, 5, 7

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2А, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 15.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Делвинска 7, 7А, 14; Еленово 208, 208, 208, 207, 207, 25; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Алеко Константинов Детелина 4; Ел-тепе 2; Лале 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37А, 35, 37, 45, 39; Полковник Дрангов 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43; Прилеп 75; Чаталджа 1Б, 1

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Еленово 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27; Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Синчец 1; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, Общ. Благоевград; Местност Стоянов чукар

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Дунав 3, 1, 5; Климент Охридски 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 17, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 30, 26, 24, 22; Кузман Шапкарев 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 1; Люляк 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Малешево 1, 11, 3, 6, 8; Места 13, 2, 4, 6, 12, 14, 13, 9, 11, 7, 5, 3, 1; Победа 3, 5, 7

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2А, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 16.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Делвинска 7, 7А, 14; Еленово 208, 208, 208, 207, 207, 25; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Алеко Константинов Детелина 4; Ел-тепе 2; Лале 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37А, 35, 37, 45, 39; Полковник Дрангов 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43; Прилеп 75; Чаталджа 1Б, 1

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Еленово 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27; Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Синчец 1; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, Общ. Благоевград; Местност Стоянов чукар

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Дунав 3, 1, 5; Климент Охридски 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 17, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 30, 26, 24, 22; Кузман Шапкарев 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 1; Люляк 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Малешево 1, 11, 3, 6, 8; Места 13, 2, 4, 6, 12, 14, 13, 9, 11, 7, 5, 3, 1; Победа 3, 5, 7

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2А, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 17.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Делвинска 7, 7А, 14; Еленово 208, 208, 208, 207, 207, 25; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Алеко Константинов Детелина 4; Ел-тепе 2; Лале 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37А, 35, 37, 45, 39; Полковник Дрангов 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43; Прилеп 75; Чаталджа 1Б, 1

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Еленово 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27; Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Синчец 1; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, Общ. Благоевград; Местност Стоянов чукар

На 18.05.2017 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-и полк 1; Грамада жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено жилище, Помпа за напояване, Помпа за напояване, Битово-стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа за напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до моста на Р. Струма Лозята Махала Каракачанка Махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността Чукарски рид СКЗ Бучино, Стопанска постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски рид Местност Реката-Корията Местност Реката-Присоето Турски гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска вила; Местност Реката Къща; с. Дренково, Община Благоевгр Д; Старите Къщи-Р Къща, Помпа за напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност Реката база, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка махала Махала Гелинска Махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански валог Стоп. постройка, Селскостопанска постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ VI-465, Кв. 27 Цигларката

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Тухларната жилище, 1; Благоевград; Еленово 20; Местност Тухларната Мир 28; Стоимен Календерски 13; Зелен дол; Местност Валого-Краварник; Рилци; УПИ VI-465, Кв. 27 Цигларката

На 18.05.2017 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-и полк 1; Грамада жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено жилище, Помпа за напояване, Помпа за напояване, Битово-стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа за напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до моста на р. Струма Лозята Махала Каракачанка Махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността чукарски рид СКЗ Бучино, Стопанска постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски рид Местност реката-Корията Местност реката-Присоето Турски гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска вила; Местност Реката Къща; с. Дренково, Община Благоевград; Старите къщи-Р Къща, Помпа за напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност Реката база, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка махала Махала Гелинска Махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански валог Стоп. постройка, Селскостопанска Постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ VI-465, Кв. 27 Цигларката

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Дунав 3, 1, 5; Климент Охридски 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 17, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 30, 26, 24, 22; Кузман Шапкарев 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 1; Люляк 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Малешево 1, 11, 3, 6, 8; Места 13, 2, 4, 6, 12, 14, 13, 9, 11, 7, 5, 3, 1; Победа 3, 5, 7

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2А, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 18.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Баздо махала Кацарска местност Преслапо Пл. 11 Къща, Помпа за напояване

На 18.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Делвинска 7, 7А, 14; Еленово 208, 208, 208, 207, 207, 25; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Алеко Константинов Детелина 4; Ел-тепе 2; Лале 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37А, 35, 37, 45, 39; Полковник Дрангов 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43; Прилеп 75; Чаталджа 1Б, 1

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Еленово 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27; Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Синчец 1; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, Общ. Благоевград; Местност Стоянов чукар

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Дунав 3, 1, 5; Климент Охридски 1, 3, 5, 7, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 17, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 32, 30, 26, 24, 22; Кузман Шапкарев 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3, 1; Люляк 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; Малешево 1, 11, 3, 6, 8; Места 13, 2, 4, 6, 12, 14, 13, 9, 11, 7, 5, 3, 1; Победа 3, 5, 7

На 19.05.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Благоевград 04279. 603. 410 XX-1017, 04279. 604. 403. 1 Алеко Константинов 3, 17, 13, 15, 22, 18, 2, 11, 14, 20, 16; Асен Христов 15, 19, 1, 28, 11, 12, 13, 24, 4, 21, 19, 25, 17, 20, 23, 2, 18, 16, 21, 10, 1, 14, 5, 3, 6, 23, 9, 8, 26, 7, 22; Баларбаши 4, 60; Братя Миладинови 24, 21, 20, 18, 28, 16, 30, 22, 26; Георги С. Раковски 4, 8, 10, 14, 6; Ильо войвода 6, 14, 15; Местност Баларбаши 65, 29, 23, 48, 24, 19, 5, 68, 56, 60, 62, 64, 30, 32, 63, Жилище, Жилище-таван, 44, Магазин, 25, Жилище, 21, 26, 27, 31, 52, 28, 1А, 37; Трети март 62, 66, 69, 55, 61, 66, 64; Хан Омуртаг 7, 5, 6, 3; Цар Борис I 9, 24, 18, 25

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2А, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 19.05.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Атон 9, 4; Еленово 166, 175, 176А, 165, 164, Паркинг; Преслав 3; Тракия 1

На 19.05.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Делвинска 7, 7А, 14; Еленово 208, 208, 208, 207, 207, 25; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Алеко Константинов Детелина 4; Ел-тепе 2; Лале 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37А, 35, 37, 45, 39; Полковник Дрангов 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43; Прилеп 75; Чаталджа 1Б, 1

На 19.05.2017 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Пейо К. Яворов 30

На 20.05.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Покровник Покровнишко шосе Фирма, Фирма

На 20.05.2017 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Благоевград 027019 04279. 16. 29 Местност Карамихайлов бунар Местност река Бистрица Местност Старата гара-Ш-14 Местност Шейница Мтт-Блик; Покровнишко шосе Ш. 44, цех за алуминиева дограма- вр. склад с офис и паркинг на Фирм, 42, 18, Помпа за напояване; Промишлена зона база; Обнова; Ив. Вазов 5А; Покровник; Ленището Покровнишко шосе Къща, Фирма, Фирма

На 20.05.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Благоевград 027019 04279. 16. 29 Местност Карамихайлов бунар Местност река Бистрица Местност Старата гара-Ш-14 Местност Шейница Мтт-Блик; Покровнишко шосе Ш. 44, цех за алуминиева дограма- вр. склад с офис и паркинг на фирм, 42, 18, Помпа за напояване; Промишлена зона база; Обнова; Ив. Вазов 5А; Покровник; Ленището Покровнишко шосе Къща, Фирма, Фирма

На 20.05.2017 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски Ален мак 13, 8, Жилище; Антон Страшимиров 13; Антон Чехов 1; Армутлука Асен Итов 9; Бистрица жилище, Жилище; Братя Иванови Жилище, 1; Броди 2, 36, 32, 16; Васил Левски 65, 42; Владо Черноземски 3; Гемеджиите 12; Георги Попов 30; Даме Груев 36; Еленово жилище, 173; Зеленка 5; Иван Гарванов 1Б; Илинден 23, 14; Искър 13; Кв. Струмско Стопански двор Коста Босилков 3; Липа 2; Любен Каравелов 6; Люляк 21; Местност Авганцов чифлик Ш. 72 Местност Горски разсадник Местност Пенков чифлик Помпа за напояване, “Жилищна сграда с магазини”, Помпа, Пом. с-во, Жилищна сграда-временно ст-во; Местност Под черквата Помпа за напояване, Помпа за напояване, Къща, Жилище, 1, Помощно стопанство; Местност река Бистрица Местност река Струма Помощно ст-во, Имот № 108032; Местност Реката Неуточнен адрес ТП Горско стопанство; Николай Петрини 42; Обел 4; Огражден жилище, 8; Освобождение 16, 96, 98, 94; Панайот Хитов 14, 25; Пирин жилище; Покровнишко шосе 14, Производствена база-Бетонов въз, 61, Мотел с търговска база, Офиси, Магазин за мебели и Офиси, Помпа за напояване, 22; Полковник Дрангов 100; река Бистрица Старата гара-Ш-14 Струма 17, 9, Жилище, 15; Струмско Център Гараж, 21, 2, Автосервиз-Временно Ст-во, Стопанство, 16, 17, Жилище, Пом. С-во, Рибарник, Жилище; Христо Чернопеев 2; Яне Сандански 15; Склад, Помощно Стопанстово; Габрово, Общ. Благоевград; 14204. 501. 10 Махала Хамбарджийска Тугулска жилище, Къща; Дебочица; Вила; Железница, Общ. Симитли; Местност Ръждавец Поповска; Лешко; 163, М. реката-тополата Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище; Долно Лешко Жилище, Офис, Помпа за напояване, Жилище, Офис, Жилище, Омчорник, Жилище, Офис, Къща, Ресторант; Махала Корянска ПИ № 149 с. Горно Лешко, Община Благоевград Жилище; Мощанец; XVI-122, 123, Кв. 14 Извън регулация 1; Мах. Поповска Махала Кантурска Помпа за напояване, Къща; УПИ XI-75, Кв. 6 Къща, 2, Къща, 1; Обнова; Ив. Вазов 5А; Падеш; Бреза 7, Поща; Будишка жилище; Мах. Ушите Месност Миджевци Помпа за напояване; Местност Джабирци Местност Джалеви Бахчи Местност Златовръх Местност Стопански двор Местност Ушите Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Офис, Магазин, Жилище, Фуражомелка, Ресторант, Аптека, Жилищна сграда, Сладкарница, Жилище, Фурна, Офис, Магазин, Жилище, Помпа за напояване, Здр. Служба, Училище, Жилище, Офис, Фуражомелка, Жилище, Офис, Обор, цех, Фурна, Работилница, Лечебница, Жилище, Жилище; УПИ II-207, Кв. 13 УПИ V-74, Кв. 5 Гараж; Покровник; 3-ти март 6; Валого Ленището Местност Гладно Поле Жилищна сграда- Вр. Стр.; Местност Ленището Местност Цветковици Минковци Покровнишко шосе 1, 14, 15, СКЗ Покровник, Агрс Благоевград, Фирма; Поповка 5; При Цветковски Воденици Равначка Тодор Александров 7, 11; УПИ I-432, Кв. 28 УПИ-9-369, Кв. 17 Хан Аспарух 1; Христо Смирненски 8; Четирка Помпа, Жилище, 1, Къща

На 20.05.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски Ален мак 13, 8, Жилище; Антон Страшимиров 13; Антон Чехов 1; Армутлука Асен Итов 9; Бистрица жилище, Жилище; Братя Иванови Жилище, 1; Броди 2, 36, 32, 16; Васил Левски 65, 42; Владо Черноземски 3; Гемеджиите 12; Георги Попов 30; Даме Груев 36; Еленово Жилище, 173; Зеленка 5; Иван Гарванов 1Б; Илинден 23, 14; Искър 13; Кв. Струмско Стопански двор Коста Босилков 3; Липа 2; Любен Каравелов 6; Люляк 21; Местност Авганцов Чифлик Ш. 72 Местност Горски Разсадник Местност Пенков Чифлик Помпа за напояване, “Жилищна сграда С Магазини”, Помпа, Пом. С-во, Жилищна сграда-Временно Ст-во; Местност Под Черквата Помпа за напояване, Помпа за напояване, Къща, Жилище, 1, Помощно стопанство; Местност река Бистрица Местност река Струма Помощно Ст-во, Имот № 108032; Местност реката Неуточнен Адрес ТП Горско стопанство; Николай Петрини 42; Обел 4; Огражден Жилище, 8; Освобождение 16, 96, 98, 94; Панайот Хитов 14, 25; Пирин Жилище; Покровнишко шосе 14, Производствена база-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска база, Офиси, Магазин за Мебели и Офиси, Помпа за напояване, 22; Полковник Дрангов 100; река Бистрица Старата Гара-Ш-14 Струма 17, 9, Жилище, 15; Струмско Център Гараж, 21, 2, Автосервиз-Временно Ст-во, Стопанство, 16, 17, Жилище, Пом. С-во, Рибарник, Жилище; Христо Чернопеев 2; Яне Сандански 15; Склад, Помощно Стопанстово; Габрово, Общ. Благоевград; 14204. 501. 10 Махала Хамбарджийска Тугулска жилище, Къща; Дебочица; Вила; Железница, Общ. Симитли; Местност Ръждавец Поповска; Лешко; 163, М. реката-тополата Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище; Долно Лешко Жилище, Офис, Помпа за напояване, Жилище, Офис, Жилище, Омчорник, Жилище, Офис, Къща, Ресторант; Махала Корянска ПИ № 149 с. Горно Лешко, Община Благоевград Жилище; Мощанец; XVI-122, 123, Кв. 14 Извън регулация 1; Мах. Поповска Махала Кантурска Помпа за напояване, Къща; УПИ XI-75, Кв. 6 Къща, 2, Къща, 1; Обнова; Ив. Вазов 5А; Падеш; Бреза 7, Поща; Будишка жилище; Мах. Ушите Месност Миджевци Помпа за напояване; Местност Джабирци Местност Джалеви Бахчи Местност Златовръх Местност Стопански двор Местност Ушите Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Офис, Магазин, Жилище, Фуражомелка, Ресторант, Аптека, Жилищна сграда, Сладкарница, Жилище, Фурна, Офис, Магазин, Жилище, Помпа за напояване, Здр. Служба, Училище, Жилище, Офис, Фуражомелка, Жилище, Офис, Обор, цех, Фурна, Работилница, Лечебница, Жилище, Жилище; УПИ II-207, Кв. 13 УПИ V-74, Кв. 5 Гараж; Покровник; 3-ти март 6; Валого Ленището Местност Гладно Поле Жилищна сграда- Вр. Стр.; Местност Ленището Местност Цветковици Минковци Покровнишко шосе 1, 14, 15, СКЗ Покровник, Агрс Благоевград, Фирма; Поповка 5; При Цветковски Воденици Равначка Тодор Александров 7, 11; УПИ I-432, Кв. 28 УПИ-9-369, Кв. 17 Хан Аспарух 1; Христо Смирненски 8; Четирка Помпа, Жилище, 1, Къща

Община Гоце Делчев

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев Братя Миладинови 14, 9; Генерал Ковачев 2; Гоце Делчев Драма 10, 16А, 8, 5, 15, 19, 8, 4, 16, 1, 9, 17, 12, 8, 20, 7, 13, 10, 18, 14, 6, ТП 5; Неофит Бозвели 7, 9, 2, 1, 5; Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен дом; Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1; Стоян Петралийски 1; Тодор Александров 1, 20, 3, 18, 8, 4, 22, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 2; Христо Матов 3, 5, 1, 9, 4, 2, 10; Цар Иван Асен 18, 20, 5, 9, 1, 3, 1А, 14, 15, 11, 7, 13, 16; Цар Калоян 12, 4, 2, 6 А, 12 А, 10, 6, 8, 1; Пл. Македония

На 16.05.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев Капсии; Гоце Делчев; Kурортен Kомплекс Попови ливади Вила, Почивна станция-Хотел, Вила, Бунгало, Вила, Хижа, Почивна база, Вила, Магазин и Механа, Вила, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Стоп. сграда, Лагер, Вила, Почивна станция, Почивна станция; Братя Миладинови 30, 28, 13; Гоце Делчев 73, 1, 10; Гранична 11, 12, 9, ТП 39; Димо Хаджидимов 37; Екзарх Антим 14; Илия Батаклиев 2; Кестените К. К. Попови ливади Местност Мочура Колбасарски цех; Местност Стрелбището Вила; Местност Текето Газорегулаторен Пункт; Неофит Бозвели 17 А; Панаирски ливади 24; Папаз Чаир Попови ливади Р-Н Манастирчето Манастир; Ръждавица Тодор Александров 24; Христо Матов 13, 18, 29, 17, 39, 33, 27, 7, 25, 11, 43, 41, 24, 22, 16, 19, 26, 23, 37, 20; Цар Калоян 17, 13; Делчево, Общ. Гоце Делчев; 020288 М. ливадите на Площада; Добротино; 4043 Сарп Дере – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 16.05.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Гоце Делчев 071003 Гоце Делчев Строителен Обект; Драма 49 4, 49 1, 50, 49 6, 49, 48 2, 49 2, Строителен Обект, 49 3, 49 5, 50; Илия Праматарски 8; Искър 10, 3, 4, 2; Кавакли Дере Местност Стрелбището Вила; Първи май 10; Славянска 1, 7, 15, 1, 5, 10, 8, 17, 60, 13, 3, 9, 11; Солун 25; Средна гора 1, 4, 3, 2, 10, 5, 7, 5, 20; Тодор Александров 37, 56, 46, 51, 42, 1, 25, 27, 52, 3, 35, 44, 39, 38, 38, 38, 38 Д, 38 С; Юг ТП 67 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 16.05.2017 г. /14:30 – 15:00 ч./ – Гоце Делчев 071003 Гоце Делчев Строителен Обект; Драма 49 4, 49 1, 50, 49 6, 49, 48 2, 49 2, Строителен Обект, 49 3, 49 5, 50; Илия Праматарски 8; Искър 10, 3, 4, 2; Кавакли Дере Местност Стрелбището Вила; Първи май 10; Славянска 1, 7, 15, 1, 5, 10, 8, 17, 60, 13, 3, 9, 11; Солун 25; Средна гора 1, 4, 3, 2, 10, 5, 7, 5, 20; Тодор Александров 37, 56, 46, 51, 42, 1, 25, 27, 52, 3, 35, 44, 39, 38, 38, 38, 38 Д, 38 С; Юг ТП 67 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезница Антон Иванов 3, 9, 7, 10, 4, 11, 6, 15, 17; Балийца 26, 24; Барата 8; Бело море 9, 7, 12, 4, 16, 5, 3, 4, 8; Васил Левски 2, 3; Гео Милев 6; Георги С. Раковски 4; Крали Марко 7, 9; Кушията 7; Лозята 3; Македония 4; Неврокоп 7, 1; Неуточнен Адрес Стопански двор; Отец Паисий 8; Охрид 9, 18, 7, 4, 5, 2, 10; Пейо К. Яворов 12; Пирин 6, 1, 8; Речище ТП-2, 29, 13, 25, 22, 9, 24, 17, 23, 32, 24, 27, 20, 31, 33, 11, 5, 15, 40, 26, 35; Ридът 27, 25, 21, 23; Синища 11; Спас Белухов-Пането 11; Стопански двор Татарка 21, 39, 53, 36, 28, 51, 38, 19, 4, 44, 38, 26, 50, 42, 25, 16, 43, 47, 37, 35, 18, 48, 24, 49, 34, 29, 41; Туфча 2; Ушите Хан Аспарух 12, 11, 18, 2, 5, 17, 21, 14, 9, 7, 3, 8, 6, 16, 13, 4; Христо Ботев 11, 16, 9, 7

На 16.05.2017 г. /14:30 – 15:00 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев Капсии; Гоце Делчев; Kурортен Kомплекс Попови ливади Вила, Почивна станция-Хотел, Вила, Бунгало, Вила, Хижа, Почивна база, Вила, Магазин и Механа, Вила, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Стоп. сграда, Лагер, Вила, Почивна станция, Почивна станция; Братя Миладинови 30, 28, 13; Гоце Делчев 73, 1, 10; Гранична 11, 12, 9, ТП 39; Димо Хаджидимов 37; Екзарх Антим 14; Илия Батаклиев 2; Кестените К. К. Попови ливади Местност Мочура Колбасарски цех; Местност Стрелбището Вила; Местност Текето Газорегулаторен Пункт; Неофит Бозвели 17 А; Панаирски ливади 24; Папаз Чаир Попови ливади Р-Н Манастирчето Манастир; Ръждавица Тодор Александров 24; Христо Матов 13, 18, 29, 17, 39, 33, 27, 7, 25, 11, 43, 41, 24, 22, 16, 19, 26, 23, 37, 20; Цар Калоян 17, 13; Делчево, Общ. Гоце Делчев; 020288 М. ливадите на Площада; Добротино; 4043 Сарп Дере – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев Капсии; Гоце Делчев; Kурортен Kомплекс Попови ливади Вила, Почивна станция-Хотел, Вила, Бунгало, Вила, Хижа, Почивна база, Вила, Магазин и Механа, Вила, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Стоп. сграда, Лагер, Вила, Почивна станция, Почивна станция; Братя Миладинови 30, 28, 13; Гоце Делчев 73, 1, 10; Гранична 11, 12, 9, ТП 39; Димо Хаджидимов 37; Екзарх Антим 14; Илия Батаклиев 2; Кестените К. К. Попови ливади Местност Мочура Колбасарски цех; Местност Стрелбището Вила; Местност Текето Газорегулаторен Пункт; Неофит Бозвели 17 А; Панаирски ливади 24; Папаз Чаир Попови ливади Р-Н Манастирчето Манастир; Ръждавица Тодор Александров 24; Христо Матов 13, 18, 29, 17, 39, 33, 27, 7, 25, 11, 43, 41, 24, 22, 16, 19, 26, 23, 37, 20; Цар Калоян 17, 13; Делчево, Общ. Гоце Делчев; 020288 М. ливадите на Площада; Добротино; 4043 Сарп Дере – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /08:30 – 09:30 ч./ – Балдево УПИ ІІі Кв. 14 УПИ VII-97, Кв. 9 Традиционен Събор; Баничан; Бахчите Местност Поле Пръдлището УПИ III, Кв. 31 УПИ-ІV-270, Кв. 28 В сградата на Кметството, Читалище; Борово, Общ. Гоце Делчев; Местност Капсии Местност Пенковото ПИ- 18021, М. Мантара с. Борово село Борово УПИ-V-183, Кв. 30 Стопански двор, Стопански двор, Стопански двор; Брезница; 29-ти Декември 7; 31002 Vі 9; VIII Антон Иванов 11, 1, 3, 9, 7, 10, 4, 11, 6, 15, 17; Балийца 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33, 5, 3, 26, 24, 33, 29, 26, 25, 41, 47, 43, 30, 28, 42, 35, 37 А, 37, 24, 10; Барата 8, 18, 9, 4, 3, 8, 1, 8; Бели брег 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6, 1; Бело море 9, 7, 12, 4, 16, 5, 3, 4, 8; Бърда 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14, 14; Васил Левски 2, 3, 26, 27; Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 10, 9, 3, 2, 4; Воденицата 2, 1, 5; Генерал Ковачев 5, 1, 2, 4, 7; Гео Милев 3, 8, 12, 7, 6, 11, 5, 1, 17, 15, 6, 6; Георги С. Раковски 4, 4, 12, 5, 3, 6, 10; Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 19, 11, 21, 8, 17, 6, 13, 23, 15, 5; Дунав 12, 10, 4, 2, 9, 13, 5, 8; Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 17, 31, 27, 12, 23, 4, 10, 35, 5, 9, 8, 20, 33, 19, 21; Исмаил Кальор 6, 2, 9, 7; Каменица 8, 6, 6; Керанека 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; Киркалица Крали Марко 7, 9, 5, 6, 3, 7, 2, 4; Кушията 7, 5, 8, 2, 7, 4; Лозята 3, 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3, 3; Македония 8, 1, 6, 10, 4; Масърли 1, 3, 10; Местност Чарка Вила; Неврокоп 37, 28, 2, 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2, 7, 1, 12, 11; Неуточнен Адрес Поща, Стопански двор; Отец Паисий 4, 3, 10, 2, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 10, 8; Охрид 9, 18, 7, 4, 5, 2, 10; Падарката 6, 10, 14, 15, 14, 17, 3, 19, 12, 10, 6, 13, 28, 7, 4, 3, 17, 11, 16, 2, 15, 14; Панайот Хитов 2, 4, 4; Папратница Пейо К. Яворов 13, 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16, 12; Пирин 2, 14, 6, 1, 8, 2, 18, 22, 16, 7, 9, 3, 8, 13, 15, 5, 14; Речище 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5, 17, 2, 32, ТП-2, 29, 13, 25, 22, 9, 24, 17, 23, 32, 24, 27, 20, 31, 33, 11, 5, 15, 40, 26, 35, 31, 13; Ридът 1, 13, 27, 25, 21, 23, 16, 12, 8, 17, 19, 18, 7, 10, 21, 9; Свобода 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10, 5; Синища 10, 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11, 11; Ситницата 1, 5, 3; Сливница 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; Софата 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23, 2, 13, 7; Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 9, 5, 12, 10, 4, 14, 2, 1; Стара планина 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; Стефан Караджа 3, 4, 5, 13, 1, 2; Стопански двор Суда 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1, 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; Татарка 7, 1, 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10, 21, 39, 53, 36, 28, 51, 38, 19, 4, 44, 38, 26, 50, 42, 25, 16, 43, 47, 37, 35, 18, 48, 24, 49, 34, 29, 41; Теофик Хаджи 6, 4, 2, 5, 6, 7; Туфча 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20, 28, 2, 6, 2, 24, 3; УПИ-ІV, Кв. 82 УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58 Ушите Хан Аспарух 10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 17, 21, 14, 9, 7, 3, 8, 6, 16, 13, 4; Ходжова поляна Павилион-магазин, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20, 24, 36, 40, 28, 32, 30, 8, 6, 27, 20, 15, 42, 29; Христо Ботев 4, 15, 11, 16, 9, 7, 3, 2, 1; Хр. Смирненски 15, 16, 20, 20, 18, 22, 9, 16, 19, 4, 10, 12, 15, 13; Цар Калоян 13, 6, 11, 2, 5, 3; Чала 2, 6, 10, 4, 21, 18; Чарга Чарка 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30; Чифлика 4, 4, 17, 5, 2, 6; Юрий Гагарин 4, 1, 5, 8, 9, 4, 3, 2, 10, 7, 12; Яне Сандански 1, 3, 5; 5, 3, 4; Буково, Общ. Гоце Делчев; Селището УПИ- XVIі-164, Кв. 11 Хі-99, 131, Кв. 22 XVI-246, Кв. 19 Старото село, Входа на селото В Ляво; Господинци; УПИ-Хі, Кв. 1 Старото село; Гоце Делчев; Драмски път Местност Мочура Местност Сушица Офис, Времянка-Стопанска Постройка, Стопанска Постройка; Панаирски ливади 80, 126; Пенковото; Корница; Ал. Стамболийски 12, 10, 11, 6, 2, 9, 4, 3, 8, 5; Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 21, 15, 19, 7, 4, 17, 11; Асен Лагадинов 2, 3, 1, 5; Вардар 5, 1; Васил Левски 11, 9, 3, 7; Владимир Поптомов 1, 3, 2, 5, 3; Гео Милев 1, 20, 12, 2, 18, 16, 4, 3, 9, 14, 10, 11, 5; Георги Бенковски 18, 25, 24, 27, 36, 33, 18, 29, 26, 31, 23, 21, 30, 42, 46, 44, 24, 47, 2, 27, 8, 29, 17, 10, 14, 44, 17А; Гоце Делчев 40, 44, 22, 23, 31, 26, 46, 37, 45, 6, 33, 39, 19, 44, 54, 21, 52, 35, 49, 24, 47, 48, 3А, 30, 25, 28, 54, 3А, 33, 1, 44, 46, 6, 52, 15, 48, 3, 13, 50; Димитър Талев 11, 3, 1; Добри Чинтулов 13, 3, 15, 16, 22; Драгоман 18, 6, 2, 14, 4, 5, 3, 22, 20, 20А; Дунав 2, 3, 4; Еделвайс 3, 16, 28, 16, 13, 14А, 17, 6, 23, 2, 14, 18, 32, 1, 22, 5, 27, 20, 9, 24, 11, 30, 10, 7, 33, 21, 31, 12, 3; Здравец 3, 5, 11, 7, 14, 4, 2, 3, 17, 9, 12, 13, 15; Ивайло 8, 5, 25, 14, 15, 11, 18, 24, 9, 22, 16, 10; Иван Вазов 19, 14, 22, 24, 21, 12, 15, 30, 25, 27, 13, 23, 13А, 29, 9, 20, 17, 4, 2, 12, 8, 7, 6, 17, 15, 26, 11, 5, 25, 14, 9, 3; Иван Козарев 6, 2, 11, 7, 10, 12, 9, 19, 3, 5, 1, 1; Иглика 1, 5, 3; Ильо Воивода 2, 1; Капитан Петко Войвода 4, 1, 38; Климент Охридски 13, 4, 7, 9, 5, 2, 11, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16; Местност Кръста Стопанска Постройка; Михаил Антонов 16, 12, 15, 1, 5, 18, 10, 7, 2, 14; Неуточнен Адрес Поща, Кметство; Октомврийска 10, 1, 19, 14, 5, 27, 3, 12, 4, 15, 8, 6, 16, 8; Орляк 3; Отец Паисий 5; Парка – УПИ-V, Кв. 30 Петър Берон 9, 7, 11, 8, 1, 6, 10, 2; Пирин 5, 10А, 6, 17, 1 Трикотажен цех, 14, 11, 12, 3, 2, 4, 7, 16, 47, 39, 58, 56, 62, 46, 25, 54, 60, 48, 3, 37, 13, 45, 41, 38, 32, 48, 40, 31, 22, 34, 38, 25, 5, 24, 21, 12, 19, 30, 20, 36, 23; Рила 12, 18, 20, 9, 14, 21, 1, 19, 10, 17, 4, 24, 11, 32, 11; Родопи 3, 8, 10, 4, 9, 21, 6; Стопански двор сграда, Офис, Работилница; Хаджи Димитър 5, 3, 14, 2, 7, 4, 1, 5, 9, 8, 6, 3; Христо Ботев 5, 6, 7, 3, 9, 2; Христо Смирненски 6, 9, 17, 4, 7, 11, 6; Цар Самуил 5, 1, 4, 3; Черно море 2, 9, 7, 10; Шипка 12, 1, 3, 2; Кремен, Общ. Банско; Лъжница; 029005 М. “Голака”; Ал. Стамболийски 11, 5, 10, 13, 2, 9, 8, 5, 12, 11, 1, 18297, 7, 3, 18; Атанас Тешовски 5, 2А, 3, 2, 6, 8, 1, 12, 15, 3, 7; Васил Левски 16, 6, 1, 8, 11, 12, 4, 5, 14, 7, 9, 15, 3, 13, 10, 1; Горна бара Граматиковица Драва 23, 25, 30, 44, 37, 13, 31, 33, 7, 1, 27, 17, 36, 21, 5, 40; Елена Лефтерова 3, 1, 4, 7А, 10, 12, 8, 1, 6, 5, 7, 9; Здравец 14, 8, 1, 20, 12, 18, 5, 3, 16; Ивайло 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 6, 8, 7, 12А; Каменика Лъжница Поща; Местност Дъбето Стопанска Постройка; Неуточнен Адрес на Центъра; Никола Вапцаров 37, 42, 36, 7, 31, 26, 44, 21 А, 40, 25, 41, 23, 43, 30, 21А, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 46, 10, 69, 3, 2, 4, 50, 12, 57, 9, 6, 17, 63, 62, 22 А, 46, 56, 13, 16, 36, 58, 7, 51, 60, 11, 61, 11 А, 64, 8, 54, 22 Б, 20, 55, 20 А, 52, 59, 29; Никола Калъпчиев 18, 43, 30, 33, 20, 42, 8, 10, 40, 39, 12, 29, 28, 31, 30 А, 32, 23, 33 А, 48, 50, 11, 45, 22, 27, 15, 2, 16, 31 А, 21, 17, 19, 49, 7, 12А, 39 А, 16 А, 24, 34, 5, 35 А, 41, 1, 26, 15А; Никола Парапунов 4, 13, 7 А, 7, 9, 3, 2, 1, 15; Опълченска 5, 2, 3, 7, 20, 6, 13, 31, 26, 28, 17, 23, 15, 12, 38, 24, 4, 30, 11, 40, 27, 42, 22, 8, 20, 35, 10, 18, 25, 19, 16, 14, 36, 9; Ореляк 13, 4, 17, 8, 3, 1, 6, 11, 10, 2, 15, 21, 7, 9; Партизани 13, 17, 23, 33, 15, 19, 29, 14; Патриарх Евтимий 5, 1, 2; Пирин 3; Прогрес 7, 8, 22, 16, 20, 12, 14, 9, 6, 13, 10, 4, 1, 5, 2, 10, 6, 7, 6; Родопи 9, 5, 3, 1; Сергей Румянцев 8, 27, 33, 29, 10, 23, 32, 21, 31; Стопански двор Фуражомелка, сграда; Стоян Войвода 15, 17, 15, 30; Христо Ботев 19, 9, 2, 11, 12, 3, 13, 5, 16, 6, 15, 4, 10, 18, 17, 14, 8, 1, 7, 20; Юрий Гагарин 1, 5, 3, 11, 7, 9, 3; Огняново, Общ. Гърмен; В Началото От Ляво След Моста; Самоков; Тинтява 7

На 17.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Балдево УПИ ІІі Кв. 14 УПИ VII-97, Кв. 9 Традиционен Събор; Баничан; Бахчите Местност Поле Пръдлището УПИ III, Кв. 31 УПИ-ІV-270, Кв. 28 В сградата на Кметството, Читалище; Борово, Общ. Гоце Делчев; Местност Капсии Местност Пенковото ПИ- 18021, М. Мантара с. Борово село Борово УПИ-V-183, Кв. 30 Стопански двор, Стопански двор, Стопански двор; Брезница; 29-ти Декември 7; 31002 Vі 9; VIII Антон Иванов 11, 1, 3, 9, 7, 10, 4, 11, 6, 15, 17; Балийца 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33, 5, 3, 26, 24, 33, 29, 26, 25, 41, 47, 43, 30, 28, 42, 35, 37 А, 37, 24, 10; Барата 8, 18, 9, 4, 3, 8, 1, 8; Бели брег 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6, 1; Бело море 9, 7, 12, 4, 16, 5, 3, 4, 8; Бърда 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14, 14; Васил Левски 2, 3, 26, 27; Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 10, 9, 3, 2, 4; Воденицата 2, 1, 5; Генерал Ковачев 5, 1, 2, 4, 7; Гео Милев 3, 8, 12, 7, 6, 11, 5, 1, 17, 15, 6, 6; Георги С. Раковски 4, 4, 12, 5, 3, 6, 10; Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 19, 11, 21, 8, 17, 6, 13, 23, 15, 5; Дунав 12, 10, 4, 2, 9, 13, 5, 8; Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 17, 31, 27, 12, 23, 4, 10, 35, 5, 9, 8, 20, 33, 19, 21; Исмаил Кальор 6, 2, 9, 7; Каменица 8, 6, 6; Керанека 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; Киркалица Крали Марко 7, 9, 5, 6, 3, 7, 2, 4; Кушията 7, 5, 8, 2, 7, 4; Лозята 3, 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3, 3; Македония 8, 1, 6, 10, 4; Масърли 1, 3, 10; Местност Чарка Вила; Неврокоп 37, 28, 2, 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2, 7, 1, 12, 11; Неуточнен Адрес Поща, Стопански двор; Отец Паисий 4, 3, 10, 2, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 10, 8; Охрид 9, 18, 7, 4, 5, 2, 10; Падарката 6, 10, 14, 15, 14, 17, 3, 19, 12, 10, 6, 13, 28, 7, 4, 3, 17, 11, 16, 2, 15, 14; Панайот Хитов 2, 4, 4; Папратница Пейо К. Яворов 13, 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16, 12; Пирин 2, 14, 6, 1, 8, 2, 18, 22, 16, 7, 9, 3, 8, 13, 15, 5, 14; Речище 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5, 17, 2, 32, ТП-2, 29, 13, 25, 22, 9, 24, 17, 23, 32, 24, 27, 20, 31, 33, 11, 5, 15, 40, 26, 35, 31, 13; Ридът 1, 13, 27, 25, 21, 23, 16, 12, 8, 17, 19, 18, 7, 10, 21, 9; Свобода 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10, 5; Синища 10, 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11, 11; Ситницата 1, 5, 3; Сливница 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; Софата 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23, 2, 13, 7; Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 9, 5, 12, 10, 4, 14, 2, 1; Стара планина 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; Стефан Караджа 3, 4, 5, 13, 1, 2; Стопански двор Суда 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1, 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; Татарка 7, 1, 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10, 21, 39, 53, 36, 28, 51, 38, 19, 4, 44, 38, 26, 50, 42, 25, 16, 43, 47, 37, 35, 18, 48, 24, 49, 34, 29, 41; Теофик Хаджи 6, 4, 2, 5, 6, 7; Туфча 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20, 28, 2, 6, 2, 24, 3; УПИ-ІV, Кв. 82 УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58 Ушите Хан Аспарух 10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 17, 21, 14, 9, 7, 3, 8, 6, 16, 13, 4; Ходжова поляна Павилион-магазин, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20, 24, 36, 40, 28, 32, 30, 8, 6, 27, 20, 15, 42, 29; Христо Ботев 4, 15, 11, 16, 9, 7, 3, 2, 1; Хр. Смирненски 15, 16, 20, 20, 18, 22, 9, 16, 19, 4, 10, 12, 15, 13; Цар Калоян 13, 6, 11, 2, 5, 3; Чала 2, 6, 10, 4, 21, 18; Чарга Чарка 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30; Чифлика 4, 4, 17, 5, 2, 6; Юрий Гагарин 4, 1, 5, 8, 9, 4, 3, 2, 10, 7, 12; Яне Сандански 1, 3, 5; 5, 3, 4; Буково, Общ. Гоце Делчев; Селището УПИ- XVIі-164, Кв. 11 Хі-99, 131, Кв. 22 XVI-246, Кв. 19 Старото село, Входа на селото В Ляво; Господинци; УПИ-Хі, Кв. 1 Старото село; Гоце Делчев; Драмски път Местност Мочура Местност Сушица Офис, Времянка-Стопанска Постройка, Стопанска Постройка; Панаирски ливади 80, 126; Пенковото; Корница; Ал. Стамболийски 12, 10, 11, 6, 2, 9, 4, 3, 8, 5; Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 21, 15, 19, 7, 4, 17, 11; Асен Лагадинов 2, 3, 1, 5; Вардар 5, 1; Васил Левски 11, 9, 3, 7; Владимир Поптомов 1, 3, 2, 5, 3; Гео Милев 1, 20, 12, 2, 18, 16, 4, 3, 9, 14, 10, 11, 5; Георги Бенковски 18, 25, 24, 27, 36, 33, 18, 29, 26, 31, 23, 21, 30, 42, 46, 44, 24, 47, 2, 27, 8, 29, 17, 10, 14, 44, 17А; Гоце Делчев 40, 44, 22, 23, 31, 26, 46, 37, 45, 6, 33, 39, 19, 44, 54, 21, 52, 35, 49, 24, 47, 48, 3А, 30, 25, 28, 54, 3А, 33, 1, 44, 46, 6, 52, 15, 48, 3, 13, 50; Димитър Талев 11, 3, 1; Добри Чинтулов 13, 3, 15, 16, 22; Драгоман 18, 6, 2, 14, 4, 5, 3, 22, 20, 20А; Дунав 2, 3, 4; Еделвайс 3, 16, 28, 16, 13, 14А, 17, 6, 23, 2, 14, 18, 32, 1, 22, 5, 27, 20, 9, 24, 11, 30, 10, 7, 33, 21, 31, 12, 3; Здравец 3, 5, 11, 7, 14, 4, 2, 3, 17, 9, 12, 13, 15; Ивайло 8, 5, 25, 14, 15, 11, 18, 24, 9, 22, 16, 10; Иван Вазов 19, 14, 22, 24, 21, 12, 15, 30, 25, 27, 13, 23, 13А, 29, 9, 20, 17, 4, 2, 12, 8, 7, 6, 17, 15, 26, 11, 5, 25, 14, 9, 3; Иван Козарев 6, 2, 11, 7, 10, 12, 9, 19, 3, 5, 1, 1; Иглика 1, 5, 3; Ильо Воивода 2, 1; Капитан Петко Войвода 4, 1, 38; Климент Охридски 13, 4, 7, 9, 5, 2, 11, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16; Местност Кръста Стопанска Постройка; Михаил Антонов 16, 12, 15, 1, 5, 18, 10, 7, 2, 14; Неуточнен Адрес Поща, Кметство; Октомврийска 10, 1, 19, 14, 5, 27, 3, 12, 4, 15, 8, 6, 16, 8; Орляк 3; Отец Паисий 5; Парка – УПИ-V, Кв. 30 Петър Берон 9, 7, 11, 8, 1, 6, 10, 2; Пирин 5, 10А, 6, 17, 1 Трикотажен цех, 14, 11, 12, 3, 2, 4, 7, 16, 47, 39, 58, 56, 62, 46, 25, 54, 60, 48, 3, 37, 13, 45, 41, 38, 32, 48, 40, 31, 22, 34, 38, 25, 5, 24, 21, 12, 19, 30, 20, 36, 23; Рила 12, 18, 20, 9, 14, 21, 1, 19, 10, 17, 4, 24, 11, 32, 11; Родопи 3, 8, 10, 4, 9, 21, 6; Стопански двор сграда, Офис, Работилница; Хаджи Димитър 5, 3, 14, 2, 7, 4, 1, 5, 9, 8, 6, 3; Христо Ботев 5, 6, 7, 3, 9, 2; Христо Смирненски 6, 9, 17, 4, 7, 11, 6; Цар Самуил 5, 1, 4, 3; Черно море 2, 9, 7, 10; Шипка 12, 1, 3, 2; Кремен, Общ. Банско; Лъжница; 029005 М. “Голака”; Ал. Стамболийски 11, 5, 10, 13, 2, 9, 8, 5, 12, 11, 1, 18297, 7, 3, 18; Атанас Тешовски 5, 2А, 3, 2, 6, 8, 1, 12, 15, 3, 7; Васил Левски 16, 6, 1, 8, 11, 12, 4, 5, 14, 7, 9, 15, 3, 13, 10, 1; Горна бара Граматиковица Драва 23, 25, 30, 44, 37, 13, 31, 33, 7, 1, 27, 17, 36, 21, 5, 40; Елена Лефтерова 3, 1, 4, 7А, 10, 12, 8, 1, 6, 5, 7, 9; Здравец 14, 8, 1, 20, 12, 18, 5, 3, 16; Ивайло 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 6, 8, 7, 12А; Каменика Лъжница Поща; Местност Дъбето Стопанска Постройка; Неуточнен Адрес на Центъра; Никола Вапцаров 37, 42, 36, 7, 31, 26, 44, 21 А, 40, 25, 41, 23, 43, 30, 21А, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 46, 10, 69, 3, 2, 4, 50, 12, 57, 9, 6, 17, 63, 62, 22 А, 46, 56, 13, 16, 36, 58, 7, 51, 60, 11, 61, 11 А, 64, 8, 54, 22 Б, 20, 55, 20 А, 52, 59, 29; Никола Калъпчиев 18, 43, 30, 33, 20, 42, 8, 10, 40, 39, 12, 29, 28, 31, 30 А, 32, 23, 33 А, 48, 50, 11, 45, 22, 27, 15, 2, 16, 31 А, 21, 17, 19, 49, 7, 12А, 39 А, 16 А, 24, 34, 5, 35 А, 41, 1, 26, 15А; Никола Парапунов 4, 13, 7 А, 7, 9, 3, 2, 1, 15; Опълченска 5, 2, 3, 7, 20, 6, 13, 31, 26, 28, 17, 23, 15, 12, 38, 24, 4, 30, 11, 40, 27, 42, 22, 8, 20, 35, 10, 18, 25, 19, 16, 14, 36, 9; Ореляк 13, 4, 17, 8, 3, 1, 6, 11, 10, 2, 15, 21, 7, 9; Партизани 13, 17, 23, 33, 15, 19, 29, 14; Патриарх Евтимий 5, 1, 2; Пирин 3; Прогрес 7, 8, 22, 16, 20, 12, 14, 9, 6, 13, 10, 4, 1, 5, 2, 10, 6, 7, 6; Родопи 9, 5, 3, 1; Сергей Румянцев 8, 27, 33, 29, 10, 23, 32, 21, 31; Стопански двор Фуражомелка, сграда; Стоян Войвода 15, 17, 15, 30; Христо Ботев 19, 9, 2, 11, 12, 3, 13, 5, 16, 6, 15, 4, 10, 18, 17, 14, 8, 1, 7, 20; Юрий Гагарин 1, 5, 3, 11, 7, 9, 3; Огняново, Общ. Гърмен; В Началото От Ляво След Моста; Самоков; Тинтява 7

На 17.05.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев Vі-5243 Кв. 114 Байкал 25, 23, 17, 27, 19, 21; Безименна 1; Горенце 2; Гоце Делчев 22, Строителен Обект; Даскал Господин 5, 7, 11, 14, 3, 10, 12, 1, 6, 2, 9, 8, 4, 13; Димитър Талев 1, 1, 9, 11, 9, 1Б 1Б, 10, 3, 1; Драма Промишлена зона Укв Завод, 50, 53, 51, 50, 51 2, 51 4, 53, 51 3, 55, Кв. 114, 51, 50, 51 1; Дунав 3, 2, 8 А, 8А, 6, 8Б, 1, 8 8А, 8А, 8 8Б, 8Б, 9, 5, 8 8 А, 8, 4, 7, 8 Б, 8, 5, 20 А, 20 Б, 20, 6, 8, 1, 4, 10, 19, Новата баня, 1, 2, 1, 14, 50, Шивашки цех След Газстанцията, Б, 9, 25, 24 24, 25 25, Касетка, 35, 21, 19А, 23, 17, 26, 28, 11, 27, 26, 27, 31, 19, 33, 26, 25, 23, 28, 7, 29, 13, 15, 20, 18, 19, 26, 23, 22, 21, 16, 18, 17, 28, 18, 9, 12, 12, 10, 13, 8 В, 14, 11, 15, 28, 1, 14, 8, 12, 6, 4, 9, 15, 8Б, 15; Звънчарска 2, 28; Людмил Стоянов 1, 2 А, 2, 8, 7, 62, 8, 16; Пейо К. Яворов 9, 9, 19 Б, 19 В, 19 А, 19, 19, 13 А, 26, 13А, 13, 9; Плевнята 3; Радецки 1, 2; Симеон Радев 6; Тодор Александров 31, 29; ул. Дунав бл. 8 ул. Дунав вх. Б бл. 21 УПИ-ІV, Кв. 177 Юг 8А, Магазин Джаджев, 10, 7, 9, 8, 6, 9, 2, 9, 10, ТП 59 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев Kурортен Kомплекс Попови ливади Почивна база; Ален мак 9, 7, 5; Бели Брези 4, 6, 2; Вардар 8 Е, 20, 15, 10, 17, 13, 19, 14, 9, 7, 16, 11, 12, 4, 3, 21, 5, 6, 22, 2, 18; Георги Бенковски 1, 5, 11, 3, 13, 16, 9, 6, 4, 8, 7, 10; Герман Титов 2, 15, 12, 19, 8, 1, 18, 21, 3, 4, 11, 10, 16, 13, 17, 6, 20, 14, 22, 7, 9; Гоце Делчев Даскал Господин 20, 16, 18, 15; Дунав 10, 43, 51, 47, 41, 57, Бензиностанция Уно, 59, 63, 37, 45, 55, 39, 43 А, 31, 16, 35, 53, 49, 33, 61, Булгарплод, 14, 12; Михаил Даев 11, 24, 17, 16, 7, 9, 13, 20, 22, 5, 3, 1, 15, 18, 26, 19; Момини Кули 24, 10, 13, 4, 5, 21, 3, 12, 18, 9, 15, 22, 11, 17, 7, 6, 19, 8, 14, 2, 16, 1; Никола Вапцаров 16, 14; Петър Сарафов 11; Складова база Търговска 41; Черна гора 18; Юрий Гагарин 18, 9, 22, 12, 15, 17, 24, 14, 16, 11, 13, 21, 19, 20 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Гоце Делчев 071003 Гоце Делчев Строителен Обект; Драма 49 4, 49 1, 50, 49 6, 49, 48 2, 49 2, Строителен Обект, 49 3, 49 5, 50; Илия Праматарски 8; Искър 10, 3, 4, 2; Кавакли Дере Местност Стрелбището Вила; Първи май 10; Славянска 1, 7, 15, 1, 5, 10, 8, 17, 60, 13, 3, 9, 11; Солун 25; Средна гора 1, 4, 3, 2, 10, 5, 7, 5, 20; Тодор Александров 37, 56, 46, 51, 42, 1, 25, 27, 52, 3, 35, 44, 39, 38, 38, 38, 38 Д, 38 С; Юг ТП 67 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Гоце Делчев Алеко Константинов 2, 6, 5, 3, 2; Ал. Стамболийски 5, 29, 3, 6, 7, 1, 11, 4, 10, 2, 1, 8, 13, 9, Информационен Център, Бивш Пансион, 12, 37, 30, 16, 32, 33, 28, 29, 25, 27, 31, 15, 19, 20, 26, 24, 18, 26А, 17, 16, 22, 23, 21, 13; Арда 8, 11, 9, 6, 2, 7, 1, 5, 4, 3, 10, 12, 13; Атанас Дуков 6; Атанас Свещаров 3, 5, 9, 4, 1, 7, 6, 2; Атанас Тешовски 24, 22, 23, 26, 21; Братя Миладинови 14, 9, 5, 8, 10, 6, 6А, 12, 4, 1, 3, 1, 21, 22, 23, 15, 34, 32, 11, 25, 28, 26, 19, 27Б, 17, 18, 20, 9, 13, 27; Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Бяло море 2; Васил Априлов 2, 6, 3, 3, 4; Враня 3, 4, 1, 2, 5, 7; Генерал Ковачев 2, 30, 27, 14, 1, 29, 35, 16, 20, 26, 4, 19 А, 22, 31, 12, 24, 10, 28, 6, 15, 25, 37, 18, 2, 8, 13, 33, 23; Георги С. Раковски 10, 13, 15, 6, 17, 4, 8, 12; Гоце Делчев Лавка, 8; Гранична 1, 2, 11, 7, 8, 10, 5, 6, 4, 3; Дебър 4, 5, 3, 1, 2, 7, 6; Димитър Димов 2, 5 А, 8; Драгоман 52, 166, 155, 181, 183, 88, 80, 57, 130, 42, 102, 159, 153, 67, 60, 124, 50, 107, 144, 56, 59, 148, 151, 100, 94, 98, 168, 146, 61, 119, 63, 180, 65, 96, 154 А, 161, 51, 101, 158, 86, 132, 47, 73, 84, 170, 110, 128, 187, 152, 160, 89, 186, 116, 92, 120, 156, 54, 72, 140, 68, 70, 66, 90, 134, 75, 154, 114, 138, 74, 162, 85, 108, 82, 58, 157, 12, 49, 142, 149, 182, 174, 13, 122, 104, 164, 45, 53, 55, 48, 136, 76, 112, 172, 126, 62, 179, 118, 150, 95, 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, ТП 25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13, 31; Драма 38, 42, 27, 31, 31, 40, 15, ТП Родопа, 10, 16А, 8, 5, 15, 19, 8, 4, 16, 1, 9, 17, 12, 8, 20, 7, 13, 10, 18, 14, 6, ТП 5, 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Дунав 5, 20; Екзарх Антим 1, 19, 20, 17, 12, 10, 8, 15, 18, 11, 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Екзарх Йосиф 3, 3, 8, 3 3, 28, 13, 6, 16, 3 3, 34, 24, 3, 10, 2, 8, 9, 5, 20, 26, 19, 4, 30, 22, 15, 11, 12, 7; Иларион Макариополски 28, 1, 8, 2, 1, 1, 10, 6, 21, 13, 17, 3, 28, 3, 1, 12, 4, 11, 20, 19, 26, 9, 27, Строителен Обект, 14, 16, 23, 24, 15, 3, 5, 22, 43, 36, 39, 55, 49, 53, 60, Павилион, 54, 33, 27, 41, 1, 47, 42, 33А, 37, 52, 46, 29, 50, 34, 58, 45, 61, 52А, 30, 32, 59, 40, 4, 51, 57, 35, 48, 31, 56, 1; Илинден 8, 8, 4, 2, 6, 8, 9, 1, 5, 7, 3; Илия Дуков 2А, 2, 3, 5, 23, 1, 6, 4, 3; Кв. 157, 207, 216, 218 Кв. 158 УПИ І Кичево 4, 1, 5, 2; Комсалко Лако Крива Паланка 1, 1, 7; Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4; Лакото 8; Майор Димитър Думбалаков 3; Марица 11, 9, 1, 4, 6, 8, 3, 13, 7, 12, 5, 5; Марица 5А Местност Стрелбището Вила; Михаил Антонов 2, 4; Мише баир Неофит Бозвели 7, 9, 2, 1, 5, 15, 13, 14, 4, 11, 6; Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен дом; Никола Мандушев 30, 13, 6, 7, 5, 2, 11, 3, 4, 1, 9; Ниш 2; Отец Паисий 25, 15, 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 4; Охрид 12, 14, 1, 3, 2, 7, 8, 5, 4, 6, 10; Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1, 12, 6, 10, 7, 11; Пейо К. Яворов 19 Б; Пенчо Славейков 8, 9, 11, 12, 1, 5, 10, 4, 6, 3, 7, 2, 26, 21, 20, 29, 27, 21, 28, 31, 23, 25, 24, 34, 18, 16, 22, 13, 16, 17, 21; Пирин 55, 59, 26, 29, 30, 23, 60, 27, 35, 19, 31, 28, 37, 18, 45, 32, 61, 34, 57, 40, 33, 43, 22, 39, 21, 25, 63, 24, 47, 36, 38, 49, 41, 3, 4, 17, 7, 19, 15, 14, 8, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 2, 10, 9, 1, 1 1; Полковник Борис Дрангов 3, 4, 3, 3 3, 6, 7, 34, 18, 13, 28, 26, 15, 32, 11, 1, 24, 5, 22, 20, 30, 17, 11 В, 41, 39, 19, 17, 11, 43, 19, 14, 23, 17, 21, 34, 34, 8, 34, 34 34; Потока 158, 79, 80, 65, 50, 87, 67, 62, 54, 85, 44, 59, 83, 154, 69, 52, 114, 71, 75, 112, 61, 73, 142, 70, 60, 63, 93, 77, 110, 86, 91, 48, 81, 97, 56, 58, 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25, 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, 2; Преспа 1, 2, 6; Прилеп 6А, 6, 5, 7, 1, 3, 4, 4; Солун 23; Стара планина 65; Стефан Захариев 4, 2, 1; Стойо Льондев 7, 8, 3, 9, 4, 10, 6, 3, 11, 1, 5, 2; Стоян Петралийски 1; Струма 3; Тодор Александров 30, 32, 36, 13, 1, 20, 3, 18, 8, 4, 22, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 2, 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Каблешков 8, 1, 9, 11, 5, 3, 6, 3А, 2, 4, 7; Тодор Паласкаря 3, 7, 7; Тодор Стоянов 1; Тунджа 13, 15, 5, 17, 7, 11, 3, 9, 1, 11; Търговска 41; Христо Матов 3, 5, 1, 9, 4, 2, 10, 11, 13, 9; Христо Силянов 55, 45, 54, 60, 25, 62, 66, 29, 52, 43, 58, 27, 23, 56, 50, 37, 51, 6, 39, 64, 49, 41, 4, 1А, Ет, 10, 8, 2, 6, 1, 14, 3А, 12, 14 А, 42, 50А, 2, 44, 48, 4, 50, 19, 21, 46, 40, 1, 17, 15; Цар Иван Асен 18, 20, 5, 9, 1, 3, 1А, 14, 15, 11, 7, 13, 16, 2, 16, 4, 6, 5, 3, 12, 1, 8; Цар Калоян 12, 4, 2, 6 А, 12 А, 10, 6, 8, 1, 35, 15, 13, 10, 17; Цариброд 2, 5, 5-А, 7, 15, 10, 6, 4, 9, 3, 1, 14, 2, 12, 8, 24, 20, 22, 9, 11, 26, 16; Царица Йоана 2, 12; Шипка 5, 10, 7, 1, 4, 8, 2, 6, 3; Янко Атанасов 1; ТП Родопа, ТП Стара Пожарна, Площад Македония, Хамам Баир, Трето Оу, Детската Ясла, Пл. Македония – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Гоце Делчев Ален мак 1, 3; Байкал 19, 15, 9, 3, 11, 5, 13, 7; Бяло море 31, 25, 28 Е, 33, 35, 21, 29, 23, 28; Гоце Делчев 76, 72, 50, 48, 60, 62, 54, 52, 42, 78, 74, 84, 44, 56, 82, 64, 36, 70, 68, 58, 46, 66, 80, 40, 38, 26 26, Г, 6, 13, 25, 32, 16, 22, 20, 18, 2629, 14, 22, 8, 12, 45, 53, 61, 47, 49, 59, 73, на ъгъла на градски Парк, 24 24, 43, 55, 69, 41, 27, 39, 63, 22, 57, 24, 67, 51; Долно Броди 7; Дунав 1, 6, 6; Здравец 12, 2, 6, 16, 4, 3, 1, 10, 14, 8, 5, 7; Иларион Макариополски 3; Илия Батаклиев 4А; Кирил и Методий 13, 20, 18, 16; Криволак 1; Места 12, 9, 5, 8, 1, 2, 6, 4, 10, 14, 7; Михаил Даев 2, 1, 6, 14, 8, 10, 4, 16, 12; Никола Вапцаров 16, 10, 19, 7, 12, 1, 8, 5, 17, 21, 6, 2А, 4, 3, 9, 13, 2, 15, 11; Николай Добрев 1, 1 3, 4, 1 Б; Панаирски ливади-Продължение Паоло Ленц 4 Г, 2 Д, 6 Г, 2, 13, 4, 5, 2 2, 5 Г, 4, 6 В, 2 Г, 6, 1, 1; Пейо К. Яворов 16, 13, 1 1, 1 Перла-2, 1 Перла 2, 1 Перла -2, 1, В градски Парк, 6, 5, 8, 10, 4; Първи май 15, 9, 21, 19, 12, 20, 13, 16, 5, 10, 3, 14, 7, 1, 4, 11, 17, 18, 8, 2, 6; Рила 1; Симеон Радев 6, 2, 1; Солун 13, 17, 19 Б, Б, 19, 5; Стара планина 78, 55, 82, 76, 49, 51, 74, 80, 53; Тодор Александров 21; Търговска 41; Хан Аспарух 8, 6, 4, 2, 5, 9, 11, 1, 7, 8, 3; Хан Крум 2, 17, 11, 7, 1, 3, 9, 5, 2; Цар Симеон 2; Царица Йоана 14, 24, 26, 13, 27, 28, 12, 23, 20, 30, Строителен Обект, 21, 29 Офис, 19, Лавка, 10, 17, 15, 29, 25А, 29, 25, 18, 29, 22; Юрий Гагарин 10, 1, 6, 5, 2, 3, 4, 8; Техникума Укв, В Парка – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Гоце Делчев Ал. Стамболийски 11; Атанас Тешовски 8, 4, 17, 1, 12, 6, 3, 19, 9, 13, 2, 11, 10, 16, 5, 7, 21, 15, 14, 18, 20; Булаир 3, 17, 2, 7, 10, 14, 1, 9, 13, 8, 3, 5, 12, 11, 1А, 4, 16; Васил Левски 1А, 1, 8, 2, 3А, 11, 6, 12, 10; Генерал Ковачев 18, 10, 2; Георги С. Раковски 9, 10, 3, 4, 7, 1, 3, 2А, 5, 21, 5; Горилата Гоце Делчев 29, 29 29, 26, 29, Читалище, В Читалището, Гараж, 1, 2Б, Офис, 2, 24, Тото Пункт, 11 Офис, 21, 19, 23, 4, 11, 17, бл.ове Укв, 3, 7, 5, 9; Димитър Ножаров 11, 17, 1A, 5, 4, 7, 15, 3, 9; Димо Хаджидимов 42, 14, 19, 24, 39, 32, 35, 3, 11, 18, 9, 30, 28, 25, 7, 46, 34, 20, 1, 33, 13, 38, 5, 12, 23, 16, 29, 15, 37, 44, 31, 6, 10, 8, 40, 17, 36, 21, 27, 4; Добруджа 2, 1, 6, 9, 3; Е и К Дукови Кв. 122; Иван Вазов 7, 9, 3, 6, 2, 5, 1, 14, 12, 10, 8, 4; Кв. 149 УПИ VIII-1228 Кирил и Методий 11, 1, 2, 7, 9, 1, 11, 6, 5; Л. Каравелов 5, 3, 1, 12, 6, 9, 8, 2, 4, 10; Милан Конев Михаил Антонов 1; Одрин 14, 23, 21, 27, 16, 19, 25, 14, 16, 11, 1, 27, 3, 12, 7, 17, 5, 2, 19, 9, 8, 13, 10; Отец Паисий 23, 25, 15, 15; Охрид 9, 17, 11, 24, 7Б, 7, 22, 14, 18, 19, 13, 20, 16, 28; Петър Берон 7, 4, 2; Петър Сарафов 31, 14, 12, 18, 6, 3, 17, 4, 9, 7, 20, 2, 11, 15, 1А, 16, 1, 8, 10, 13, 2, 30, 22, 21, 28, 22, 25, 37, 29, 31, 19, 27, 26, 23, 24, 30; Полковник Борис Дрангов 34; Сестри Дукови 6, 11, 2, 3А, 5, 4, 11, 7, 4, 1, 3, 9; Скопие 4, 9, 13, 11, 10, 8, 7, 2, 5, 3, 1; Стара планина 56, 35, 72, 45, 41, 66, 31, 70, 43, 68, 62, 64, 52, 134, 60, 5, 47, 50, 33, 39, 54, 37, 29, 49, 54, 24, 42, 40, 30, 54 Светофар, 28, 34, 42 А, 38, 26, 36, 32, Каравана, 40А, 16, 6 Б, 14, 4, 24, 1, 10, 2, 8, 6, 20, 22, 12, 18, 3, 54; Тодор Каблешков 13, 12, 10; Търговска 41 Магазин, 36, 26, 32, 20, 34, 12, 42, 36, 2, 16, 22, 38, 30, 10, Строителен Обект, 28, 24, 26, 40; XVI-763 Кв. 138 Христо Ботев 23 А, 18, 24, Къщата на Сдс, 14, 21, 20, 19, 16, 23, 21А, 22, 15, 13, 25, Исторически Музей; Цар Самуил 2, 4, 9, 5, 7, 9; Царица Йоана 3; В градския Парк – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Гоце Делчев Брегалница 4, 7, 3, 2, 1, 6, 5; Бяло море Тото Пункт; Гоце Делчев Тото Пункт; Драма 10, 8, 8, 6; Дунав 1, 4 2, 2, 3, 2, 2, 1 2; Екзарх Йосиф 3; ж. к. Юг бл. 3 вх. А Звънчарска 28, 34, 26, 19, 24, 25, 32, 21, 3, 20, 22, 23; Иван Вазов 8; Кавала 4, 1 А, 12, 10, 8, 9, 1, 3, 5 96, 2, 11, 7, 5, 13, 6; Неофит Бозвели 7, 1, 9, 5; Паоло Ленц 2 Г, 2, 2; Парцел ХіV, Кв. 97А Патриарх Евтими 4, 1, 3, 2; Серес 17 Сладкооп, 1, 11, 10, 8, 1, 12, 15, 4, 6, 13, 5, 9, 7, 16, 2; Солун 32, 19 А, 28, 30 Магазин, 21, Павилион, 28 А, Павилион, 26, 1, 30 Бръснарница, 10, 22, А, 24, 19, 30, 20, 14, 30, 32, 5, Лавка, 25; Тодор Александров Закусвалня, 11 Павилион, 5, 3, 20, 8, 4, 10, 18, 16, 22, 1, 8, 14, 10, 10 А, 2, 21, 17, 19, 7, 9, 11, 5; Търговска 34; Христо Матов 1, 3, 2, 4, 5; Юг 10, 2, 3, 3, 5 2, 2А, 4, 2 А, 2, 2, 7, 8, 1, 2 А 2А, 5; Пазара; Хаджидимово; Ангел Кънчев 3 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Брезница Керанека 13; Гоце Делчев; І-181006, Мест. Ташков Мост Алеко Константинов 6; Арда 5; Бяло море 13; Вардар 22; Васил Левски 56; Гоце Делчев 27, 86, 69, 3, 89, 87, 92, 86; Детска 1; Драма 51 4; Дунав 69, 65, Бившия Винпром, 1; Кв. 201 УПИ ІІ-344 Кмет Никола Атанасов 24; Местност Мочура фургон за строителство; Местност Текето Неуточнен Адрес Складова база Отп; Никола Вапцаров 25, 38, 32, 37, 34, 22, 20, 31, 30, 27, 39, 33А, 40, 36, 29 А, 18, 24, 35, 28, 29, 33, 26, 23; Панаирски ливади-Продължение База, цех, 42, Времянка, База; Петър Сарафов 2; Попови ливади 5; Потока 23; Радецки 3; Серес 12; Складова база Стоян Петралийски 2, 1; Ташков Мост Тащков Мост Текето Христо Ботев 3; Черна гора 16, 8, 14, 6, 2, 5, 4, 10, 12; Юг 5; Юрий Гагарин 37, 33, 31, 35, 25, 27, 28, 46, 32, 40, 23, 34, 36, 30, 38, 44, 29, 42, 48, 39; Складова база; Мусомища; Местност Стопански двор Сушилня – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Гоце Делчев Битоля 4, 3, 2, 6, 1, 5; Брегалница 1; Бяло море 15, 2, 8, 4, 2, 3, 1, 7, 5, 6, 10, 10 А, 8 А, Павилион, 14, 13, 7, 9, 12, 17, 4, 5, 15, 10А, 8, 11, 38, 16 16, 18, 24, 26, 20, 22, 16; Васил Левски 13; Гоце Делчев 8, 1, 1, 8, Павилион, 11, 59, до Храм Св. Богородица; Дойран 2, 4, 5, 3, 1; Екзарх Антим 15; Звънчарска 12, 18, 4, 10, 11, 7, 9, 3, 6, 5, 1, 2, 8, 17, 13, 15, 14, 16; Илия Батаклиев 4, 8, 1, 3, 2, 5, 7, 5, 4, Строителен Обект; Кавала 2; Калапот 5, 2; Кирил и Методий 10, 14, 12, 8, 14, 10, 12, 8; Местност Мочура Милан Конев 7, 4, 3, 5, 1, 6, 2; Неуточнен Адрес Отец Паисий 7, 13, 1, 5, 2, 19, 11, 3 А, 9; Панаирска ливада 71, 11, 12; Панаирски ливади 13, 12, 26, 14, 34, 8, 20, 10, 15, 16, 11, 1, Прод, 30 сграда за Търговско-Складова Д, 25, 4, 17; Панаирски ливади-Продължение Времянка, Автоцентър, 21; Пейо К. Яворов 14, 12, 18, 11, 1Б, 16; Попови ливади 1, 18; Рила Фтец Премиер; Руен 2, 1; Серес Гараж; Сестри Дукови 2; Симеон Радев 1, 3, 15 15, 15, бл. Топливо, 5, 13, 9, 11, 15, 21, 19, 17; Солун 2, 15, 1, 3, 7, 14, 13, 5, 9, 2, 15, 14, 3, 1, 7, 9, 13, 5, 13, 16, 5, 18, 20, 22, 6, 4, 11, 2, 12, 10, 8; Струма 1, 2, 6, 4, 5, 3; Тодор Александров 11, 5, 3, 1, 15; Търговска 7, 6, 16, 3, 8, 5, 2, 4, 10, 1, 41, 18, 7, 33, 13, 25, 31, 11, 27, 21, 35, 24, 19, 10, 15, 9, 17, 41; Търлис 6; Хан Крум 15, 17, 11, 13, 8; Христо Ботев 1, 3, 3, 1, 15, 9, 6, 11, 2, 4, 10, 7, 1, 8, 13, 5, 12, 3; Цар Симеон 6, 4, 3, 1, 6, 4, 1, 3; Цариброд 2; Царица Йоана 5, 11, 7, 2, 1, 4, 9, 3, 8, 6, 12, 7, 12, 11, 2, 5, 8, 6, 1, 9, 4, 3 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

Община Гърмен  

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Хвостяне

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Хвостяне

Община Кресна  

На 17.05.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Влахи Драколово; Кресна; Главен път Е-79 Бензиностанция; Македония 96; Местност Солунско дере Въглища, Гатер, Овчарник; 1 пътен Тунел на Главен път Е79; Ощава; 54537. 600. 31. 1 Германци Местност Русенци Къща, ТП 2; Сенокос, Общ. Симитли; Вила; Стара Кресна; Местност Кулата УПИ III Кв 11, СКЗ Стара Кресна – по искане на “ЕСО” ЕАД.

Община Петрич  

На 15.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; Брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата

На 15.05.2017 г. /09:00 – 19:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 8, 3, 4, 10, 12, 1, 6, 2, 5; Беласица 1, 3, 2; Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2; връх Тумба 3, 1, 5, 6, 2; Георги Димитров 3, 1, 9, 5, 7; Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 9, 7, 2, 17, 15, 1, 8; Димитър Благоев 9, 24, 20, 5, 4, 19, 16, 28, 17, 18, 26, 12, 21, 8, 11, 22, 2, 6, 14; Златарево 24, 4, 20, 22, 18; Иглика 5, 3, 1, 7; Илинден 7, 1, 11, 6, 2, 4, 9, 5; Маркови Кладенци 1, 7, 5; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 22, 16, 28, 25, 15, 10, 11, 26, 18, 13, 27, 1, 21, 19, 7, 8, 6, 5, 2, 4, 20, 14, 30, 12, 24, 9; Порой Славянска 4, 10, 12, 9, 7, 1, 11, 6, 8; Спартак 1, 12, 10, 6, 8, 4, 3; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 5, 7, 6, 14, 8, 16, 4, 11, 12, 3, 2, 13, 1, 9; Яне Сандански 6, 11, 1, 5, 2, 7, 3, 13

На 16.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; Брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата

На 16.05.2017 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Кърналово Дечев Бунар Змиярнико път 108; Капанлъко Местност Дабето Фабрика; Местност ливадите Автосервиз; Местност Острово Помпа; Местност Побиен Камък Помпа; Местност Порой Местност Фабриката цех; Петко Р. Славейков 2

На 16.05.2017 г. /09:00 – 19:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 8, 3, 4, 10, 12, 1, 6, 2, 5; Беласица 1, 3, 2; Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2; връх Тумба 3, 1, 5, 6, 2; Георги Димитров 3, 1, 9, 5, 7; Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 9, 7, 2, 17, 15, 1, 8; Димитър Благоев 9, 24, 20, 5, 4, 19, 16, 28, 17, 18, 26, 12, 21, 8, 11, 22, 2, 6, 14; Златарево 24, 4, 20, 22, 18; Иглика 5, 3, 1, 7; Илинден 7, 1, 11, 6, 2, 4, 9, 5; Маркови Кладенци 1, 7, 5; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 22, 16, 28, 25, 15, 10, 11, 26, 18, 13, 27, 1, 21, 19, 7, 8, 6, 5, 2, 4, 20, 14, 30, 12, 24, 9; Порой Славянска 4, 10, 12, 9, 7, 1, 11, 6, 8; Спартак 1, 12, 10, 6, 8, 4, 3; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 5, 7, 6, 14, 8, 16, 4, 11, 12, 3, 2, 13, 1, 9; Яне Сандански 6, 11, 1, 5, 2, 7, 3, 13

На 17.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; Брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата

На 17.05.2017 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич Александър Унев 7; Атанас Маджаров 32; Бистрица 13, 18, 11, 16, 10, 9, 5; Екзарх Йосиф 52, 25, 53, 58, 57, 60, 49, 55, 51; Иван Тасушев 5, 3, 1, 2, 4, 6; Илинден 7, 5, 1, 3, 4, 8, 2; Княз Борис I 36, 30, 38, 40, 1, 56, 34, 54, 32; Мануш Георгиев 23, 43, 42, 54, 40, 48, 31, 36, 49, 44, 61, 50, 51, 37, 33, 30, 46, 29, 28, 53, 39, 47, 1, 26, 45, 38, 35, 25, 27, 55, 21; Местност реката Нива; Орището 8, 100; Орфано 1; Перманик 20, 19, 13, 28, 24, 22, 14, 25, 10, 16, 23, 9, 17, 15, 12; Полковник Дрангов 1

На 17.05.2017 г. /09:00 – 19:00 ч./ – Кавракирово Антон Попов 8, 3, 4, 10, 12, 1, 6, 2, 5; Беласица 1, 3, 2; Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2; връх Тумба 3, 1, 5, 6, 2; Георги Димитров 3, 1, 9, 5, 7; Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 9, 7, 2, 17, 15, 1, 8; Димитър Благоев 9, 24, 20, 5, 4, 19, 16, 28, 17, 18, 26, 12, 21, 8, 11, 22, 2, 6, 14; Златарево 24, 4, 20, 22, 18; Иглика 5, 3, 1, 7; Илинден 7, 1, 11, 6, 2, 4, 9, 5; Маркови Кладенци 1, 7, 5; Мургаш 10; Осогово 4; Пейо Яворов 22, 16, 28, 25, 15, 10, 11, 26, 18, 13, 27, 1, 21, 19, 7, 8, 6, 5, 2, 4, 20, 14, 30, 12, 24, 9; Порой Славянска 4, 10, 12, 9, 7, 1, 11, 6, 8; Спартак 1, 12, 10, 6, 8, 4, 3; Струма 2, 3; Струмешница 2, 4; Явор 5, 7, 6, 14, 8, 16, 4, 11, 12, 3, 2, 13, 1, 9; Яне Сандански 6, 11, 1, 5, 2, 7, 3, 13

На 18.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; Брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кулата

На 18.05.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Генерал Тодоров 1; Петрич, Общ. Петрич; Айдарски Даб България 60; Джевезлъка Иваник-Калинска чешма Любен Каравелов 3; Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бухото Помпа, Помпа за напояване; Местност Бяла черква Помпа за напояване, Помпа; Местност Джевезлъка цех, Помпа за напояване, Помпа; Местност Иваник Ханче, Автобаза, Свинарник, сграда, Помпа; Местност Иваник Каринска Чешм Местност Иловица Помпа; Свети Георги 2А; Първомай, Общ. Петрич; Гоце Делчев 37; Местност Чалтията Автоработилница

На 19.05.2017 г. /08:15 – 16:30 ч./ – Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; Брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

Община Разлог  

На 15.05.2017 г. /10:30 – 11:15 ч./ – Разлог Бела река 12; Христо Ботев 58

На 16.05.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Разлог Варош 15, 11, 17, 25, 24, 35, 2, 1, 3, 5, 21, 7, 13, 19; Голак 5, 4; Еделвайс 8, 5, 6, 4, 3; Св. Св. Кирил и Методий 109, 97, 122, 107, 99, 118, 94, 95, 101, 115, 116, 124, 105, 90, 111, 117, 100, 96, 102, 98, 114, 104, 113, 108, 93, 110, 126, 103, 120; Тодор Александров 41, 35, 43, 32, 37, 34, 36, 39; ТП Вароша

На 17.05.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Белица, Общ. Белица Владимир Поптомов 1; Разлог; 15-ти септември Бела река 12; Кукурево/Бетолово Местност Бельов баир Местност Бетоловото временно захранване, сграда, М. Бетоловото до М. Круше, Почивна станция ДЛС; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Църнако Проф. Иван Кипров 51 А, 51 Б; Св. Климент Охридски 2; Бунгало, Трафопост Аст – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 17.05.2017 г. /08:45 – 09:45 ч./ – Разлог Кукурево/Бетолово Местност Бельов баир Местност Бетоловото временно захранване, сграда, М. Бетоловото до М. Круше, Почивна станция ДЛС; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Църнако Пирин Голф Проф. Иван Кипров 51 А, 51 Б; Св. Климент Охридски 2; Бунгало, Трафопост Аст – по искане на “ЕСО” ЕАД.

Община Сандански

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото Пункт

На 15.05.2017 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Сандански борис Сарафов 1; България 2; Кв. 89, УПИ II-1677 (Нов Идентификатор № 65334. 3024 В сградата на Пг”Яне Сандански”; Места 4, 2; Пере Тошев 2; Свобода 5, 13, 10, 12, 9, 3, 14, 11, 1, 7

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 16.05.2017 г. /10:15 – 12:30 ч./ – Ново Делчево Антон Попов 2, 16; Беласица 15, 13, 11, 17, 7, 1, 5, 3, 9; Боровец 7, 5, 19, 9, 21, 3, 23, 17, 13, 11, 1, 22, 15; Братя Миладинови 21, 23, 17, 24, 15, 13, 11, 26, 25, 20, 19, 27; Димчо Дебелянов 3, 2, 26, 18, 4, 1, 22, 11, 24, 20, 16, 10, 5, 12, 19, 6, 14; Иван Вазов Поща; Илинден 15, 21, 13, 17, 19; Любен Каравелов 2, 12, 2 Офис; Пейо Яворов 9, 1, 6, 7, 10, 13, 5, 12, 8, 4, 3, 11; Славянска 12; Хаджи Димитър 2; Христо Смирненски 18, 14, 20

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото Пункт

На 16.05.2017 г. /09:15 – 11:30 ч./ – Дамяница Атанас Попадийн 14, 16, 10, 18, 3, 7, 9, 6, 5, 30, 2, 8, 4, 12; Беласица 1, 6, 4; Вихрен 6, 7, 9, 4, 13, 5, 8, 11, 2, 3; Волга 3, 1; Даме Груев 1, 7, 13, 3, 2, 6, 5, 4, 10, 9, 11; Иван Козарев 15, 2, 4; Никола Вапцаров 9, 11, 18, 26, 25, 15, 22, 1, 7, 20, 16, 5, 17, 14, 13, 24, 3, 30; П К Яворов 29, 27, 35, 4, 10, 19, 17, 6, 12, 25, 33, 14, 8, 21, 15, 23; Яне Сандански 34; 1

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 17.05.2017 г. /10:15 – 12:30 ч./ – Поленица Дабо 076001; Мацкова градина 6; Местност Валога Временен Стр. Обект за Магазин; Местност Друма Местност Мацкова градина Склад; Сандански; Местност Друма Времянка за Изгр. на Дърводелс, Автосервиз; Местност Мацкова градина цех, цех, сграда, Фабрика/Мацкова градина, Склад, Трикотажен цех, Авторемонтна Работилница, Офис, Склад, Стоп. Сектор, Дърводелски цех, Склад. База; Местност Хано Оранжерия; Р-Н Главен път Е-79 Офис, Газостанция, Магазин; Р-Н Мацкова градина 1, цех за Бродерия, Автосервиз, Фурна, Работилница, Офис, Офис, Варово стопанство, Склад, цех, цех, 2; Свобода 14, 3

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото Пункт

На 17.05.2017 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 18.05.2017 г. /12:30 – 14:15 ч./ – Поленица 6-ти септември 3, 1; Бяло море 7, 8, 1, 2, 3, 10, 6, 4; Изгрев 3; Младост 29, 19, 4, 8, 3, 12, 13, 2, 24, 1, 14, 18, 20, 11, 23, 22, 9, 5, 17, 7, 25, 21, 27; Никола Вапцаров 6, 8, 1, 5, 9, 2, 4, 11, 13; Полски път 20, 1, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 10, 8, 24, 6; Стопанска 4; Съединение 13, 22, 5, 17, 7, 9, 14, 8, 24, 11, 20, 12, 18, 10, 4, 16; Трети март 23, 25; 4

На 18.05.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Поленица Вихрен 1, 2, 6, 4, 3; Георги Димитров 37, 31, 25, 22, 34, 39, 24, 33, 19, 20, 17, 30, 36, 29, 32, 47, 12, 18, 21, 38, 27; Гоце Делчев 12; Гушевица 15, 19, 18, 3, 11, 17, 9; Димитър Благоев 49, 58, 40, 30, 34, 37, 36, 43, 31, 29, 35, 22, 20, 42, 33, 61, 24, 25, 28, 21, 23, 26, 38, 59, 45, 19, 27, 46, 18, 57, 55, 53, 44, 50, 48, 56, 32; Изгрев 14; Македония 1, 51; Пирин 12, 1, 6, 3, 8, 10, 4, 5, 2; Рила 2, 1; Х-77, Кв. 8 Яне Сандански 17, 23, 21, 25; 3

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото Пункт

На 18.05.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Вълково Ормана с. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I УПИ І-127

На 18.05.2017 г. /09:00 – 10:15 ч./ – Поленица Армейска 1; Георги Димитров 9, 7, 1, 4, 2; Димитър Благоев 14, 4, 7, 10, 11, 16, 20, 1, 5, 2, 21, 9; Изгрев 9, 14, 12, 10, 4, 5, 6, 16, 13, 8, 7; Кирил и Методи 5, Поща, 4, 9, 1, 7, 16, 12, 2; Неуточнен Адрес Първи май 5, 4, 6, 14, 8, 2, 10, 3, 12, 1; Св. Иван Рилски 3; Стопанска 7, 1, 5, 4, 3, 2; Шипка 8, 10; 1; Сандански; Местност Нишан Таши Времянка

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото Пункт

На 19.05.2017 г. /10:00 – 15:15 ч./ – Сандански Асен Хадживасилев 2, 9, 11, 13, 21, 18, 1, 12, 5, 3, 17, 15, 19, 8, 20, 7, 22, 1, 21, 6, 10, 14, 10Б, 4, 23; Горно Броди 2, 8, 10, 18, 6, 16, 4, 14, 1, 12; Захари Стоянов 18; Кочо Чистименски 6, 20, 26, 12, 14, 24, 16, 22, 18, 8, 10; Свобода 14, 14, 14; Струга 16, 7, 5, 8, 19, 15, 9, 12, 6, 13, 2, 11, 10, 14, 4, 17, 1, 2, 3; Чудомир Кантарджиев 21, 25, 17, 6, 10, 4, 29, 12, 14, 30, 16, 33, 24, 16, 2А, 26, 27, 2, 35, 18, 28, 19, 23, 31, 20, 22; Юрий Гагарин 2, 4

Община Сатовча

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Крибул

На 18.05.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Сатовча Ал. Стамболийски 19; Възход 1, 12, 25, 11, 6, 4, 18, 22, 16, 21, 10, 7, 24, 9, 19, 13, 26, 17, 5, 8, 15; Детелина 4, 2, 5, 1; Драгийца 7, 11, 13, 4, 5, 15, 2, 1; Иглика 20, 18, 16; Кирил и Методи 15, 16, 17, 14, 18, 19, 25, 21, 23; Лиляна Димитрова 13; Людмила Живкова 13; Отец Паисий 2; Теменуга 1, 5, 4, 6, 3, 2; Юри Гагарин 22, 23, 20, 14, 27, 19, 15, 12, 21, 16, 32, 25, 6, 10, 30, 11, 28, 13, 24, 4; ТП 4

На 18.05.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Сатовча Атанас Харизанов 5, 1, 7, 9, 11, 3, 2; Букет 14 А, 11, 5, 4, 9, 13, 2, 4А, 6, 3, 1, 8; Васил Даракчиев 4, 10, 8, 6; Вела Пеева 10, 2, 3; Георги Мутафчиев 2, 12, 5, 13, 1, 11, 10; Драгийца 1; Иглика 1; Илинден 9, 4, 5, 7, 3, 12, 24, 1; Кирил и Методи 33, 25, 31, 22, 28, 35, 30; Лале 7, 1, 2, 6, 3, 8, 5, 4; Лиляна Димитрова 5, 13, 10, 16, 9, 4, 6, 11, 8, 1, 3, 2; Милушица 5, 11, 3, 16, 18, 26, 4, 9, 7, 12, 1, 13; Михаил Антонов 10, 4, 7, 6, 2; Млада Гвардия 14, 5, 13, 20, 7, 6, 9, 3, 4, 16, 18, 10, 12; Отец Паисий 4, 3; Площада 1 Павилион; Полени 2, 12, 13, 14, 3, 10, 6, 1, 4, 5, 9, 8, 16; Теменуга 7; Тодор Каблешков 19; Тодор Мавродиев 20, 17, 4, 6, 18, 3, 9, 15, 8, 12, 2, 1, 7, 5, 13, 10; Тодор Шопов 20, 18; Юри Гагарин 31, 34, 33; ТП 1

Община Симитли

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Галабарци 2

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли VII-122 Местност Джалева Махала 21, 11, 12, 13, 19, 15, 14, 23, Къща, 18, 22, 46; Местност Долно Церово 35; Местност Шебечковица УПИ-XII-52, Кв. 8 УПИ-ХXIV-50 1, Жилище, Къща, Помпа за напояване, 2, Търговски Обект; Симитли; Предел Жилище

На 15.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето 026023 Къща, 1

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Галабарци 2

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли VII-122 Местност Джалева Махала 21, 11, 12, 13, 19, 15, 14, 23, Къща, 18, 22, 46; Местност Долно Церово 35; Местност Шебечковица УПИ-XII-52, Кв. 8 УПИ-ХХIV-50 1, Жилище, Къща, Помпа за напояване, 2, Търговски Обект; Симитли; Предел Жилище

На 16.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето 026023 Къща, 1

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Галабарци 2

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли VII-122 Местност Джалева Махала 21, 11, 12, 13, 19, 15, 14, 23, Къща, 18, 22, 46; Местност Долно Церово 35; Местност Шебечковица УПИ-XII-52, Кв. 8 УПИ-ХХIV-50 1, Жилище, Къща, Помпа за напояване, 2, Търговски Обект; Симитли; Предел Жилище

На 17.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето 026023 Къща, 1

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Галабарци 2

На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли VII-122 Местност Джалева Махала 21, 11, 12, 13, 19, 15, 14, 23, Къща, 18, 22, 46; Местност Долно Церово 35; Местност Шебечковица УПИ-XII-52, Кв. 8 УПИ-ХХIV-50 1, Жилище, Къща, Помпа за напояване, 2, Търговски Обект; Симитли; Предел Жилище

На 18.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето 026023 Къща, 1

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето Галабарци 2

На 19.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли VII-122 Местност Джалева Махала 21, 11, 12, 13, 19, 15, 14, 23, Къща, 18, 22, 46; Местност Долно Церово 35; Местност Шебечковица УПИ-XII-52, Кв. 8 УПИ-ХХIV-50 1, Жилище, Къща, Помпа за напояване, 2, Търговски Обект; Симитли; Предел Жилище

На 19.05.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Полето 026023 Къща, 1

Община Струмяни

На 16.05.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Илинденци Алеко Константинов 22; Белица 2, 11А, 11; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесета 3; Деветнадесета 13, 11, 8, 3, 9, 2, 5, 7; Димитър Пешев 1, 6, 2, 10, 3, 8; Костур Махала 7, 4, 5, 2, 3, 8, 1; Осемнадесета 12, 7, 6, 8; Петнадесета 1, 2; Първа 3, 5, 9; Трета 19, 33, 28, 27, 36, 31, 25, 29, 32, 22, 34, 37; Четвърта 13, 11, 3, 4, 2, 15, 5; Четиринадесета 4, 5, 9; Шестнадесета 6, 12, 4, 8, 14, 1, 10; 5

Община Хаджидимово

На 15.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тешово

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ново Лески

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Илинден

На 16.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тешово

На 17.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Теплен

Община Якоруда

На 15.05.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Бел камен ТП 2 Бел камен

На 15.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Бел камен ТП 2 Бел камен.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP
RELATED ARTICLES

Most Popular