Tuesday, May 28, 2024
HomeРегионДупницаПредлагат значително увеличение на заплатите на шефовете на общинските дружества в Дупница

Предлагат значително увеличение на заплатите на шефовете на общинските дружества в Дупница

Значително увеличение на заплатите на управителите на общинските дружества ще предложи председателят на Общинския съвет (ОбС) в Дупница Костадин Костадинов. „Последното актуализиране на възнагражденията на управителите е било на 25 септември 2020 г. Възнагражденията са важни за мотивацията на всеки един управител и затова след почти 4 г. пристъпваме към актуализация. На съвет с председатели на партии и групи обсъдихме и стигнахме предложения, които ще направя на сесията на 25 април. Ще предложа възнаграждението на управителя на общинската болница, което в момента е 3 000 лв., да стане 4 500. Това е брутното възнаграждение, от което следва да се приспаднат около 24 %, така че чистото възнаграждение ще бъде около 3 600 лв. Това сигурно е едно от най-ниските в страната, на фона на приходите, които получава всеки един управител на лечебно заведение, лекар, специалист ит. н. Предложението е възнаграждението на управителя на ГУМ от 1 600 лв. да стане 2 500. ГУМ реализира добри печалби и инвестицията, която беше направена във фотоволтаичния парк, дава основание да считаме, че има едно устойчиво развитие Знаете, че там минаха конкурсите за отдаване на площи под наем, включително и за втория етаж. Очакваме още увеличения на приходите от наеми, така че възнаграждението съвсем не е високо според мен, но това се реши на председателския съвет. Във „В и К- Дупница“ по обясними причини няма да се пристъпи към актуализация. Тъй като дружеството ще работи може би до края на този или на другия месец, е безсмислено да правим нови увеличения. В момента възнаграждението на управителя на „Ученическо хранене“ е 1 300 лв. бруто, което значи чисто възнаграждение малко над 1 000 лв. Това е недопустимо. Предложението е да стане 2000 лв. бруто, като чистото възнаграждение ще бъде около 1 500 лв. По отношение на „Дупница транс“ все още нямаме категорично решение, но до сесията ще имаме. Искаме да видим устойчивостта на проекта и затова. Към момента и там възнаграждението е 1 300 лв.. Използвам случая да кажа, че „Дупница транс“ също има значителни финансови проблеми. Значителни на фона на самото дружество, не като номинална стойност. Затова се наложи да се увеличи таксата на автогарата, което до някаква степен да помогне за подобряване на финансовото състояние“, обяви Костадинов на пресконференция, свързана със заседанието в четвъртък.

Председателят коментира и докладните за отчетите на 12-те читалища в общината, тяхната  дейността иразходваните средства от бюджета средства за 2023 г. „Читалищата винаги са били в моя фокус и като общински съветник, и като председател. Моята оценка е, че работата на читалищата в известна степен се подобри. Увеличи се и субсидията, която получават читалищата, и все пак аз мисля, че още много има какво да се желае по отношение на читалищната дейност и в града, но повече в селата. Там трябва кмет, читалище, детска градина, училище, ако има, да работят ръка за ръка, за да могат да направят средата в малките населени места близка до средата за живеене в града, като има културни, спортни, ученически и всякакви мероприятия. За съжаление отново констатираме, че в някои малки населени места има разнобой между кмет и читалище. Впоследните години бях изоставил тази дейност, но сега искам да уведомя читалищата, че отново ще се заема с тяхната дейност. Независимо, че читалищата са НПО и политиците нямат право да се месят по никакъв начин в кадровата им политика, в дейността им, но пък от друга страна, законодателят не случайно е определил Общинският съвет да приема техните планове за действие и техните отчети. Това е така именно, за да може общинските съвети да упражняват контрол върху дейността на тези читалища. Най-добронамерено ще ги предупредя много да внимават, защото ни предстоят срещи и развиване на мероприятия. Не мога да не спомена добрите неща, които се случиха. Тази година за втори път се подготвя фестивалът в Крайници, много голям фестивал. Тази година се проведе страхотен кукерски фестивал в Джерман“, каза ОбС шефът.

Костадинов отново обясни, че внесената за втори път докладна за преотреждане на зелената площ зад магазин Лидл за паркинг е незаконна. „Докладната за зелената площ до магазин Лидл, която веднъж беше отхвърлена от ОбС, сега е входирана отново, без почти никакви корекции в нея. Днес ще има заседания на комисии на ОбС, които ще разгледат нещата, но аз продължавам да считам, че докладната е незаконосъобразна. За да се преотреди зелена площ, има редица изисквания. Най-важното от тях е озеленяването да не бъде реализирано, а то е реализирано. Ако ние гласуваме тази докладна, много е вероятно областният управител или прокуратурата да я върне като незаконосъобразна. В докладната пише, че озеленяването не е реализирано, а то е реализирано“, обясни Костадинов. И допълни: „За мен няма съмнение, че това е по искане на магазин Лидл, в което няма нищо срамно. Ако магазин Лидл предложи да разшири паркинга, защото има нужда, за мен това е достатъчен аргумент“.

Според председателя е крайно време общината да изгради нов паркинг, като най-удачно е да се покрие р. Бистрица от хотела до Спортната зала, какъвто проект имаше. Друга  възможност е подземен паркинг на 3 – 4 нива в ската под Младежкия дом,който да се изгради с европейски средства или  с публично – частно партньорство. Следващият вариант е обособяване на паркинг в задния двор на Промишленото училище.

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular