Предлагат 1 600 лв. заплата за кметовете на селата в община Сапарева баня

sapareva bania

ОбС взема решение на 29-и

 

1 600лв. да станат заплатите на кметовете на трите села в община Сапарева баня, предлага кметътКалин Гелев.Ако Общинският съвет подкрепидокладнатазаписка, увеличениетощебъдесъсзаднадата – от 1 януаритазигодина. Освен товакъмосновнитемесечнивъзнаграждения ще сеначисляватдопълнителнимесечнивъзнаграждениязатрудовстаж и професионаленопит – 1 настозавсякапрослуженагодина. Размерътнаосновните месечни възнаграждения на кмета на Сапарево Любомир Никлин, на  Овчарци   Радостина Сусанина и на Ресилово Мариана Доцина ще бъде определен на заседанието на общинските съветници на 29 февруари /четвъртък /.

Домоментавъзнаграждениятанауправницитенатритеселабяхав размер на 1 420 лв., определени с решение на съвета през 2022 г.