Председателят на ОбС – Дупница Емил Гущеров: България скърби за ТЕБЕ, дяконе!

БЪЛГАРИЯ СКЪРБИ ЗА ТЕБЕ, ДЯКОНЕ!

МИНУТА ЗА ПОКЛОН
Петранка Божкова

Ден като другите, но не съвсем.
България скърби за тебе, Дяконе!
Бесило, бяла риза и перчем –
като светкавица пронизват мрака.

За кой ли път във лъвския ти скок
днес търсим жадно смисъл и опора…
А ти ни даде простичък урок –
до смърт да си останем честни хора.

Минута за поклон. Да помълчим.
Най–святата минута във живота ни.
Ще можем ли дълга си да платим,
Апостоле, пред твоята Голгота!…..

Светът е все така несъвършен,
животът ни – кръстосан от въпроси.
Притиснати от грижи, ден след ден
в душите си Разпятието носим…

Поетите с пресипнал глас редят
куплети като въглени в жарава.
Ала остава глух и ням светът,
потънал в суета и мрачна слава.

И нещо пак не ни достига днес,
небето слиза над главите ниско.
Кой още вярва в думичката “чест”,
къде са идеалите ти чисти?

Как кривиците в нас да заличим
и времето без страх да преобърнем!
Минута за поклон. Да помълчим.
Историята няма да те върне.
Орисани сме да живеем тук –
в земята на войводи и апостоли.

От нас единствено /от никой друг! /,
зависи отговорът на въпросите!

Снимка: YouTube
Картина “Обесването на Васил Левски”, художник Борис Ангелушев
Източник на текста: literaturensviat.соm