Приеха 50 млн. лв. бюджет на Перник, ще има съкращения на щатове в театъра и в кметствата, кметът д-р Вяра Церовска: Двата младежки дома ще се слеят, ще се намали управленския персонал

 

223-03-05-MILENA-5 Viara Cerovska- oblasten predsedatel GERB PernikБюджет от над 50 млн. лв. за 2017 г. на Перник бе приет на извънредна сесия вчера от Общинския съвет. Общата бюджетна рамка за настоящата година е в размер на 50 383 559 лв. Предоставените от държавата трансфери са в размер на 29 533 207 лв. и представляват 53% от макрорамката, в това число обща субсидия за делегирани от държавата дейности от 25 645 207 лв., обща изравнителна субсидия от 2 515 300 лв., субсидия за зимно поддържане на общински пътища от 337 100 лв. и субсидия за капиталови разходи от 1 005 600 лв.

Планираните общински приходи за 2017 г. са 23 878 750 лв., или 47% от общия размер на приходите, които трябва да постъпят в бюджета на общината през настоящата година.

50 383 559 лева са и планираните разходи. Най-голям сред тях представляват парите за функция „образование”, за който са предназначени 44,4 процента от бюджета. В парично изражение това са 21 693 400 лева.

Основната цел на проекта за бюджет е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи, поясни кметът Вяра Церовска.

Общинският съвет подкрепи приемането на самостоятелните бюджети на кметства и учреждения, както и дейностите, финансирани от общинския бюджет, включително и общия размер на делегираните бюджети на училищата и детските градини.

Малобройната опозиция от БСП и коалиция не одобри основния финансов документ. Орязани са бюджетите на всички кметства и са намалени щатните им бройки. Това бе поводът 17 управници на населени места да депозират в ОбС декларация, в която изказват категоричното си несъгласие с това. „Работата ни става невъзможна и ще доведе до абсолютен хаос. Вредите във всякакъв аспект ще бъдат несъизмерими с ефекта от така предложената структура”, написаха те и поискаха декларацията да бъде включена в дневния ред на извънредната сесия. Нищо такова обаче не стана. А кметовете на малките населени места, които присъстваха в пленарната зала, пък запазиха пълно мълчание.

Заради тежкото финансово положение на общината бюджетът на някои институции и общински предприятия е намален. Сред тях е например пернишкият театър, в който паралелно с намаления бюджет има съкращения и в щата. Заложени са съкращения и в двата младежки дома в Перник, предвижда се и по-нататъшното им сливане, но това няма да се отрази на работата с младите хора, ще се намали само управленският персонал, поясни кметът Вяра Церовска. Орязани са бюджетите и на три общински предприятия – „Столово хранене” ще разполага с 280 000 лв. годишно; ОССТО – с 670 000 лв. и „Общинско обслужване” – с 900 785 лв.

При институциите на държавна издръжка обаче, като регионалната библиотека, музея, художествената галерия, дневните центрове и социалните заведения за деца, макар и с малко, има завишение.

Социалистите направиха няколко предложения, разумни по думите им, но колегите им ги отхвърлиха до едно. Държавата не дофинансира общините и там е целият проблем, твърди Иво Богданов от ГЕРБ. И обвини социалистите, че говорят неистини и че внасят раздор между кметовете на населени места. Това е положението, трябва да се примирим, да се стегнем, да стъпим на здрава основа и да почнем да надграждаме, заяви той.