Sunday, May 19, 2024
HomeНовиниБългарияПроменят помощите за пенсионери с ТЕЛК

Променят помощите за пенсионери с ТЕЛК

Обвързват социалната пенсия с линията на бедност

Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, да имат право на добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.Това предвиждат промени в Кодекса са социално осигуряване, внесени чрез законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване от Министерски съвет в Народното събрание.

Към настоящия момент право на така добавка имат само пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто.

Промените са обвързани с измененията в Наредбата за медицинската експертиза, която е в сила от 31 януари 2023 г., във връзка с определянето на чужда помощ. До влизането им в сила чужда помощ се определяше при наличие на трайно намалена работоспособност над 90 на сто.

След промените, в определени случаи, при лицата с психични заболявания, чужда помощ може да бъде определена и при 80 и над 80 на сто трайно намалена работоспособност. При децата чужда помощ с оглед спецификите на заболяването също може да бъде определена при по-нисък процент вид и степен на увреждане. Поради това, с цел защита правата на лицата в една от най-уязвимите социални групи, е предложено изменение в чл. 103 от КСО, пише в мотивите към законопроекта.

Друга промяна в КСО е свързана с приетите промени Закона за социално подпомагане, в сила от 1 юни 2023 г., които обвързват ползването на права с линията на бедност, а не, както досега – с гарантирания минимален доход.

Предвид това, че социалната пенсия за старост има характер на социално подпомагане, преценката на правото на този вид пенсия също се обвързва с линията на бедност, пише в мотивите към законопроекта./ pariteni.bg

RELATED ARTICLES

Most Popular