Разширяват църквата в кв. „Спартак” в Сандански

Кметът Кирил Котев и ОбС председателят Георги Георгиев

Старостилната православна църква в жк “Спартак” в Сандански ще бъде разширена. Това решение след прегласуване приеха общинските съветници на последната си сесия. Отново след прогласуване обаче не се прие дарение от общинска земя за Православен храм в квартал “Смилово” по искане на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим.

Снежана Николова и Костадин Граматиков

В дневния ред бяха включени 18 точки, плюс една допълнителна. В точка „Питания” отношение взеха общинските съветници Андон Ризов и Костадин Станоев, както и гражданите Вангел Цилев, Ели Кънчева, Татяна Мекушина, Роска Ноцкова и др.

Общинският съветник Николай Шаламандов

Кметът Кирил Котев отговори веднага на поставените питания. След дебати и прегласуване не бяха приети т. 6 за преструктуриране на Вечерна профилирана гимназия в ПГ “Яне Сандански”.

ОбС-Сандански

На сесията присъстваха директорите Костадин Граматиков (Вечерна гимназия) и Снежана Николова (ПГ “Яне Сандански”), които заявиха, че са доволни от настоящото положение и не се налага преструктуриране.

Живко Иванов, Андон Ризов, Евгени Панайотов и Георги Батев