Ремонт във ВЕЦ „Рила“ налага изключване на електрозахранването в части от област Кюстендил

Ремонтни дейности във ВЕЦ „Рила“, която се намира в гр.Рила и е собственост на „БАД Гранатоид“ АД, налагат промяна в схемата на електрозахранване от централата. В резултат на това без електрозахранване на 12.09.2023г.от 10:00 ч. до 15:00 ч.  остават следните населени места в област Кюстендил – гр. Рила,гр. Кочериново, с.Стоб, с.Пороминово, с.Бараово.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.