Рестарт на делото за избора на общинари в Костенец

Върховният административен съд върна за ново разглеждане делото за избора на общински съветници на община Костенец.

Той отмени решението на Административен съд – София област, с което е потвърдено решение на Общинската избирателна комисия в Костенец. Делото ще бъде гледано от от друг състав на първоинстанционния съд

Касационната жалба е подадена във ВАС от “БСП за България” заради съмнения относно изборните резултати.

Срещу същото решение на ОИК-Костенец за избор на общински съветници, жалби пред Административен съд – София област са подали и “Възраждане” и “Продължаваме промяната – Демократична България”, като впоследствие са образувани отделни дела за разглеждане.

Върховните съдии са приели, че тези три жалби е следвало да бъдат разглеждани общо, тъй като предметът на спора е общ – решението на ОИК – Костенец. Касационният състав смята, че след като съдът е констатирал нередовности в тях, които налагат прекратяване на производството по отношение на две от жалбите, първоинстанционният съд е трябвало да изчака или да спре съдебното производство по общото административно дело до произнасянето на Върховния административен съд, който е бил сезиран с частната жалба от “Възраждане”, и да разгледа всички доводи във връзка с избора на общински съветници в Костенец.

ВАС приема, че всеки един спор по отношение на изборния резултат трябва да бъде преценен в конкретната фактическа обстановка. Поради това решението следва да бъде върнато на друг състав за ново разглеждане от първоинстанционния съд, като се вземат предвид мотивите на настоящото решение, както по отношение на същността на спора и допускане на искани доказателства, така и по отношение на разглеждане на вече обединени за общо разглеждане жалбите на “Възраждане” и БСП.

Решението на ВАС е окончателно.