Стартира приемът за магистърски програми в ЮЗУ

 

 

08-05-02-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%801
Кандидатите могат да подават документи от 16.01. до 10.02.2017 година

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2016/2017 година.

Срокът за подаване на документи е от 16.01. до 10.02.2017 година. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети.

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. Завършилите образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО).