Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБобов долТЕЦ „Бобов дол” отнесе 30 000 лв. глоба от РИОСВ за депониране...

ТЕЦ „Бобов дол” отнесе 30 000 лв. глоба от РИОСВ за депониране на отпадъци без разрешение

Поредната солена глоба заради замърсяване на околната среда ще трябва да плати ТЕЦ „Бобов дол”, реши Районният съд в Дупница. Съдия Ели Скоклева потвърди наказателно постановление от 9 декември 2016 г., издадено от директора на РИОСВ – Перник, с което на централата, намираща се в бобовдолското Големо село, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. Глобата е за нарушение на Закона за управление на отпадъците. Причината е депониране на отпадъци, образувани при експлоатацията на горивната инсталация за производство на електроенергия в сгуроотвал „Каменик“ без необходимото разрешение. Дружеството е имало комплексно разрешително за депонирането на отпадъка от 2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите, със срок за ползване на депото за отпадъци до 31.12.2014 г. На 01.05.2016 г. длъжностни лица от РИОСВ-Перник извършили проверка на сгуроотвала, при която било установено, че там се депонират производствени отпадъци. След изискана допълнителна информация и документи било установено, че в отчетната книга се водят редовни месечни записи за депонираните отпадъци в този сгуроотвал, като за м. май 2016 г. във втората му секция са били депонирани 19 042 тона отпадъци.

За тези констатации на 28.06.2016 г., на място в с.Каменик, в присъствие на представител на дружеството жалбоподател -главен механик, бил съставен констативен протокол, в който е отправена покана до представителя на дружеството за съставяне на акт за установено административно нарушение на 14.07.2016 г. На тази дата, в отсъствие на представител на дружеството, бил съставен акт за нарушение по чл.138, ал.3, т.7 ЗУО, става ясно от съдебното решение. Изп. директор на дружеството Емил Христов е обжалвал наказателното постановление като незаконосъобразно, с молба то да бъде отменено, като излага доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила. Според съда жалбата е допустима, но възражението е неоснователно. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд. Припомняме, че заради замърсяване на въздуха от ТЕЦ-а, след сигнали на хора от Големо село и съседни населени места и публикации на в. „Вяра” Районната прокуратура в Дупница се самосезира и стартира предварителна проверка срещу ТЕЦ „Бобов дол”. Живеещи в района на централата се оплакват от стелеща се от комините пепел, въпреки че бяха изградени сероочистки.

Снимки:

Емил Христов

Ели Скоклева

RELATED ARTICLES

Most Popular