Sunday, June 16, 2024
HomeБизнесТЕЦ Бобов Дол с впечатляваща програма за енергийна трансформация

ТЕЦ Бобов Дол с впечатляваща програма за енергийна трансформация

Огромен фотоволтаичен парк, две нови сероочистващи инсталации, използващи най-модерните технологии и нова газанализаторна станция за собствени непрекъснато измервания на газовете са само част от планираните внушителни инвестиции, които ТЕЦ Бобов Дол предвижда да извърши, за да запази работните места на хората в региона и да не изостава в усилията за енергийния преход.

До няколко години ТЕЦ Бобов Дол няма да използва въглища, а ще диверсифицира горивния микс чрез използване на по-екологични източници на енергия, като слънчева енергия, природен газ и биогаз, произведен от 100% екологичната биомаса, а на следващ етап от дружеството мислят да работят по проект за производство на зелен водород.

„Докато можем да разчитаме на залежите от въглища в Югоизточната част на страната, които ни осигуряват енергия на достъпна цена, трябва да се възползваме от тях. Не си струва необмислено да се отказваме от гориво, с което разполагаме. Но обезателно паралелно работим и по реализацията на зелените проекти, които ще гарантират бъдещето на Централата. Надявам се, че чрез тях ще успеем да осигурим и работни места за миньорите, които ще останат без препитание след затварянето на мините в района.“ каза инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол.

Безспорно един от най-внушителните проектина ТЕЦ Бобов Дол e планираният фотоволтаичен парк, който ще бъде разположен на площ от 1 500 000 кв.м.

„За нашите географски ширини това е огромно по размери съоръжение, произвеждащо енергия от слънце. Любопитно за инвестицията е, че соларният парк ще е ситуириран на територията на бивш сгуроотвал, който преди години бе рекултивиран по реда, записан в Закона.“ обясни инж. Любомир Спасов.

Впечатляващо е и намерението на ТЕЦ Бобов Дол енергията, генерирана от слънчевите панели, да се използва за производство на зелен водород, който също може да замени частично използваните в момента въглища.

За съхранение на произведената зелена енергия е предвидено и строителството на голямо стопанство с батерии.

Иновативен е и проектът на ТЕЦ Бобов Дол за конструириране на голяма централа на биогаз. Използвайки модерна технология, съоръжението ще произвежда биогаз от остатъци от биомаса /в т.ч. непотребна слама, остатъци от царевични стебла/.

„Планираната обща мощност на биоцентралната е 9 мв, а капацитетът за преработка на суровината ще е 100 тона биомаса за денонощие.“ каза инж. Любомир Спасов.

От дружеството обясниха, че производството на енергия от биомаса и произведения от нея биогаз е напълно екологично и при самия процес не се отделят вредни емисии.

Мащабната програма на ТЕЦ Бобов Дол за въвеждане на беземисионни и нискоемисионни горива в производството на енергия, съчетана с изграждане на нови мощности за високо ефективно производство на енергия, ще бъде финансирана, както със собствени, така и със заемни средства.

RELATED ARTICLES

Most Popular