Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБобов долТЕЦ Бобов Дол с писмо до енергийния министър

ТЕЦ Бобов Дол с писмо до енергийния министър

Предупреждават, че планираното допълнително облагане ще предизвика фалитиТЕЦ Бобов Дол инвестира в проекти за над 100 милиона евро

 

ТЕЦ Бобов Дол е поредното дружество, което не е съгласно с варианта на законопроект, който се подготвя от държавата за справяне с високите цени на енергията. „Обезпокоени сме, защото така преведен в българското законодателството регламентът сериозно би изкривил принципите на пазарната икономика, би ограничил инвестиционната активност и би ни върнал към времената на държавно регулираните отношения между стопанските субекти. Ако законът бъде приет във вид, в който производителите на енергия от природен газ и въглища бъдат облагани с допълнителни суми, ще се попречи на реализацията на инвестиционните ни проекти. А това напълно противоречи с препоръките на ЕС въглищните и газовите ТЕЦ да не се включват! Работим по проекти за над 100 милиона евро! От една страна, защото няма да имаме финансови средства. От друга, поради административните препятствия за реализиране на вече приетите планове за развитие. Сериозно ще бъдат накърнени и правата на акционерите. Ще се ограничи и социалната дейност, от което ще пострадат работниците и цяло население в района.“ каза инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол.

В момента ТЕЦ Бобов Дол използва микс от кафяви въглища, лигнитни въглища, обогатено енергийно гориво и биомаса. С реализацията на проекти за зелена трансформация дружеството ще премине към използване на природен газ, слънчева енергия и зелен водород като основни източници на енергия. По план ще бъдат построени и когенерация и инсталация за производство на енергия от биогаз.

Експертът обясни, че цените на въглищата се вдигат непрекъснато. Лигнитните въглища са по-скъпи от кафявите поради спецификата на добива. Обогатеното енергийно гориво е още по-скъпо, защото за производството му се влага допълнителен труд и енергия. Цените на въглищата от мините в Бели Брег и Станянци се увеличават поради поскъпналите транспортни разходи, защото двете мини се намират на 150км от ТЕЦ-а.

„Поддръжката на жп състава ни също е значително по-скъпа с оглед въведените допълнителни изисквания за екологични норми и безопасност. В последните 3 години не можахме да си позволим повишение на ФРЗ поради поскъпването на всички важни за производствената дейност компоненти. Едва тази година вдигнахме ФРЗ. А държавата планира да ни облага допълнително. Как да си направим сметките като парите не ни стигат и без извънредно облагане?“ каза инж. Любомир Спасов.

Директорът обясни, че именно поради сложния микс от горива на входа на ТЕЦ Бобов Дол, както и отдалечеността на доставяните въглища,, цената на произвежданата електрическа енергия в по-висока в сравнение с постигната от ТЕЦ-овете в Маришкия басейн.

Според инж. Любомир Спасов предвидените от държавата мерки за справяне с енергийната криза не кореспондират с препоръките на ЕС, а неизпълнението им би довело до сериозни санкции за страната ни. По думите му така изготвените мерки са дискриминационни и застрашаващи инвестиционната среда.

„Признак на тотална безотговорност би било да се удържат част от приходите на и без това затъналите български ТЕЦ-ове. Ковачите на подобни безумни идеи представят ли си какво ще стане с българската енергетика, ако всички ТЕЦ-ове фалираме едновременно?“ каза инж. Любомир Спасов.

RELATED ARTICLES

Most Popular