Tuesday, May 21, 2024
HomeРегионПетричУченици от Петрич дават нов живот на старите книги

Ученици от Петрич дават нов живот на старите книги

Похвална инициатива на ПГ “Пейо Яворов”, гр.Петрич. Ученици от 9а, 9б и 9в клас вдъхнаха нов живот на книги, издадени преди десетки години.
В рамките на училищен проект под ръководството на г-жа Стойка Янкова – преподавател по български език и литература, те изработиха обложки, приложиха резюме, направиха илюстрации и подбраха информация за авторите.
В мултимедийни продукти младите хора представиха технологията и стъпките на осъвременяване на старите издания, които имат обособен кът в новата библиотечна зала за общуване с изкуството.
“Поздравяваме учениците за ентусиазма, старанието и вдъхновената работа в съхраняването на книжното богатство! Поздравления и за г-жа Янкова за новаторството в образователния процес, за нестандартните идеи в обучението, за желанието за творческо активиране на училищната дейност! Радваме се за всяка успешна инициатива, която обогатява ученето и превръща училището в среда, подкрепяща духовното израстване на нашите ученици”, заявиха от ръководството на учебното заведение.
RELATED ARTICLES

Most Popular