ЮЗУ стартира кандидатстудентската си кампания с електронни изпити

 

15-06-02-elektroni1
Електронните изпити ще се провеждат от 01.02.2017 г. до 16.06.2017 г. всеки работен петък

Препитванията по български език, история, география, биология и английски език ще се проведат на 25 март от 9.00 и от 13.00 часа.

Югозападният университет „Н. Рилски“ в Благоевград дава начало на кандидатстудентската си кампания за учебната 2017/2018 година.

Желаещите да се обучават в ЮЗУ могат да се явят на изпити през месеците февруари, март, април и юни. Официалният старт на кампанията ще бъде даден на 1 февруари 2017 година с електронно изпитване. За да се явят на изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит. Документите се подават в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А), онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Н. Рилски”. Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg. Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита, до 60 минути преди началото на изпита. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса. Електронните изпити ще се провеждат от 01.02.2017 г. до 16.06.2017 г. всеки работен петък и от 19.06.2017 г. до 05.07.2017 г. всеки ден. Срокът за подаване на заявление за писмено изпитване (тестова форма) за кандидатстудентската сесия през месец март е от 13.03.2017 г. до 23.03.2017 г.

Изпитите по български език, история на България, география на България, биология и английски език ще се проведат на 25 март (събота) от 9.00 и от 13.00 часа. На същата дата кандидат-студентите могат да се явят на практически изпит по вид спорт и на практически изпит по рисуване, които са с начален час 8.00. На 25 март 2017 г. от 13.00 часа ще се проведе практическият изпит по музика за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“, „Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)“ и „Електронни технологии в музиката“. Практическият комплексен изпит по физическа подготовка ще се проведе на 26 март 2017 г. от 8.00 часа. На 1 и 2 април на Бъндеришка поляна ще се състои практическият изпит по ски. Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в Югозападния университет, могат да се явят на изпит и през месец април, като срокът за подаване на заявление за писмено изпитване е от 10.04.2017 до 20.04.2017 г. Срокът за подаване на заявление за писмено изпитване (тест) през месец юни е от 25.05.2017 г.до 05.06.2017 г.