Кметът на с. Самоилово Кирил Стоянов на съд с обвинение за документни престъпления

 

 

         Районна прокуратура – Разлог е внесла в съда обвинителен акт срещу Кирил Стоянов от петричкото село Самоилово и И. К. за документни престъпления – по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 316, пр. 1, вр. чл. 309, ал. 1, чл. 316, пр. 2, вр. чл. 311, ал. 1 от НК.

         Обвиняемият Кирил Стоянов от с. Самуилово, община Петрич,    изпълнявал длъжността „кмет“ на с. Савоилово. В това качество, в кръга на службата му, той имал право да удостоверява подписите на лица върху частни документи, които не подлежат на вписване.

         На 09.02.2015 г. в канцеларията на Кирил Стоянов в с. Самоилово се явили обвиняемият И.К. и неустановено по делото лице. Били му представени пълномощно и пет декларации по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

         В частта „упълномощители“ неустановеното лице изписало с ръкописен текст имената на бащата и четирите сестри на И.К. и положило в присъствието на кмета подписи срещу всяко от тях. По този начин на документа бил придаден вид, че посочените в него лица упълномощават И.К. да ги представлява пред нотариус и да прехвърли правото на собственост върху поземлен имот и сграда в с. Краище. По същия начин били подписани и декларациите за липсата на задължения по ДОПК.

         Кметът извършил надлежна заверка на документите. По този начин той удостоверил неверни обстоятелства, а другият обвиняем – И.К., няколко дни по-късно ги използвал като доказателство за посочените обстоятелства пред нотариус в нотариално производство за прехвърляне на правото на собственост върху имота.

         И.К. е обвинен за съзнателно ползване на неистински частни документи в нотариална кантора в гр. Разлог, а К.С. – за съставяне на официални документи в качеството му на длъжностно лице, в които удостоверил неверни обстоятелства.

Предстои разглеждане на делото в съда.

Очаквайте подробности в печатното издание!